intTypePromotion=3

Giáo án Sinh 9: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
111
lượt xem
4
download

Giáo án Sinh 9: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày và phân tích được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen. -Nêu được khí niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp và giải thích được thí nghiệm. -Nêu được nội dung quy luật phân li. 2.Kĩ năng: -Phát triển kĩ năng phân tích kênh hình. -Rèn luyện kĩ năng phân tích số liệu, tư duy logich. 3.Thái độ: -Củng cố niềm tin vào khoa học khi nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng sing học. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh 9: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

  1. Bài 2. LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG. A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Trình bày và phân tích được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen. -Nêu được khí niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp và giải thích được thí nghiệm. -Nêu được nội dung quy luật phân li. 2.Kĩ năng: -Phát triển kĩ năng phân tích kênh hình. -Rèn luyện kĩ năng phân tích số liệu, tư duy logich. 3.Thái độ: -Củng cố niềm tin vào khoa học khi nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng sing học.
  2. B.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: -GV:Tranh phóng to hình 2.1 và hình 2.2 SGK. -HS:Nghiên cứu thông tin SGK. C.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: -HS1:Trình bày đối tượng ,nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học? -HS2:Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen gồm những nội dung nào? 3.Bài mới: -GV:Cho hs trình bày nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai củ Menđen. Vậy sự di truyền các tính trạng của bố mẹ cho con cháu như thế nào?. Hoạt động của Hoạt động của Nội dung GV HS Hoạt động 1:Thí nghiệm của Menđen. +Mục tiêu:HS hiểu và trình bày được thí nghiệm lai một cặp
  3. tính trạng của Menđen. -Phát biểu được nội dung quy luật phân -HS:Theo dõi li. trình bày của GV. -GV:Treo tranh phóng to hình 2.1.Giới thiệu sự thụ phấn nhân -HS:Nghiên tạo trên hoa đậu Hà Lan. cứu thao tác làm thí -GV:Nhấn mạnh nghiệm của Menđen thí nghiệm do Menđen sau đó trình bày thí tiến hành một cách cẩn nghiệm ngắn gọn. thận,tỉ mỉ và công phu. -Từng nhóm rút -GV:Yêu cầu bảng ra kiểu hình ở F2. kết quả thí nghiệm của Menđen (bảng 2) và rút +Kết quả thí ra tỉ lệ kiểu hình ở F2. -HS:Ghi bài. nghiệm của -GV:Nhận xét và Menđen:Khi cho lai cho hs ghi bài. giữa bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng
  4. tương phản thì ở F1 chỉ xuất hiện một kiểu hình của bố hoặc mẹ và ở F2 có hai kiểu hình của bố và mẹ với tỉ lê xấp xỉ 3 trội : 1 lặn. Hoạt động 2:Men đen giải thích kết quả thí nghiệm: +Mục tiêu:HS giải thích được kết quả thí nghiệm theo quan niệm của Menđen -GV:Cho hs quan sát hình 2.3 để giải thích -HS:Đọc thông thí nghiệm lai một cặp tin trong SGK và quan tính trạng về màu hoa sát hình 2.3.Sau đó của đậu Hà Lan của thực hiện lệnh ▼. Menđen.Sau đó ghi sơ đồ lên bảng và cho hs ghi. -Menđen cho lai
  5. -GV:Lưu ý cho hs -HS:Ghi bài. 1 cặp tính trạng về màu rõ: hoa ở đậu Hà Lan: -Chữ cái in hoa là +Qui ước: nhân tố di truyền trội. -Gen A:Hoa đỏ. -Chữ cái in thường -Gen a:Hoa là nhân tố di truyền lặn. trắng. -Aa là thể dị hợp P: AA x trội. aa -AA là thể đồng GP:A hợp trội. a F1: Aa (100% hoa đỏ) F1:Tự thụ phấn: F1: Aa x Aa GF 1 :A,a A,a F2:AA(hoa đỏ -GV:Sự phân li và thuần chủng), tổ hợp của các cặp nhân Aa(hoa đỏ lai),
  6. tố di truyền quy định cặp Aa ( hoa đỏ lai), aa tính trạng tương phản (hoa trắng thuần thông qua quá trình phát chủng) sinh giao tử và thụ -Vậy tỉ lệ :3 tinh.Đó là cơ chế di -HS:Ghi bài. trội:1 lặn. truyen tính trạng. -GV:Đưa ra nội dung và cho hs ghi. -Giải thích: +Sự phân li và tổ hợp các cặp nhân tố di truyền quy định cặp tính trạng tương phản thông qua quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.Đó là cơ chế di truyền tính trạng. +Nội dung của
  7. quy luật phân li: -Trong quá trình phát sinh giao tử,mỗi nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như của cơ thể thuần chủng của P. 4.Củng cố: -GV:Cho hs trình bày thí nghiệm của Menđen và nêu lên kết quả lai của Menđenvề tỉ lệ kiểu hình ở F2. -GV:Yêu cầu hs viết sơ đồ lai một cặp tính trạng của Menđen. 5.Dặn dò: -GV:Cho hs làm bài tập 4SGK tr.10. +Nội dung kết quả câu 4: -Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen,cho nên mắt đen là tính trạng trội.Còn cá kiếm mắt đỏ là tính trạng lặn. -Quy ước: +Gen A quy định cá kiếm mắt đen. +Gen a quy định cá kiếm mắt đỏ.
  8. Ta có sơ đồ lai: P: AA x aa GP: A a F1: Aa. F1: Aa x Aa ( tự giao phối). GF 1 : A,a A,a F2: AA , Aa , Aa , aa Kết quả: Có 3 cá kiếm mắt đen : 1 cá kiếm mắt đỏ. ----------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản