Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu CÂU GHÉP

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
421
lượt xem
42
download

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu CÂU GHÉP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU : 1. Nắm được khái niệm câu ghép ở mức độ đơn giản. 2. Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn, xác định được vế câu trong câu ghép; đặt được câu ghép.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu CÂU GHÉP

  1. Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu CÂU GHÉP Ngày dạy : I. MỤC TIÊU : 1. Nắm được khái niệm câu ghép ở mức độ đơn giản. 2. Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn, xác định được vế câu trong câu ghép; đặt được câu ghép. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Vở BT. - Bảng phụ. - Bút dạ. - Vài tờ giấy khổ to. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
  2. Hoạt động của giáo Hoạt động của học Các bước viên sinh - GV giới thiệu bài. HS lắng nghe. 1 Giới thiệu 1’  Hoạt động 1 : Làm 2 Nhận câu 1 HS đọc, cả lớp - Cho HS đọc yêu cầu đọc thầm theo. xét của BT. HS làm việc cá 15’- - GV giao việc cho HS. nhân. 16’ - Cho HS làm việc. HS đọc thầm đoạn văn. Dùng bút chì đánh số thứ tự câu trong SGK (hoặc VBT). - Cho HS trình bày kết
  3. quả làm bài. Xác định CN-VN trong từng câu. - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng. Một số HS phát  Hoạt động 2 : Làm biểu ý kiến. Cả lớp nhận xét. câu 2 - Cho HS đọc yêu cầu của câu 2. 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp lắng - GV giao việc cho HS nghe. và yêu cầu HS làm HS làm việc cá việc. nhân. - Cho HS trình bày kết quả. Một số HS phát - GV nhận xét và chốt biểu ý kiến. lại kết quả đúng. Cả lớp nhận xét.  Hoạt động 3 : Làm câu 3 1 HS đọc thành
  4. - Cho HS đọc yêu cầu tiếng, cả lớp lắng của câu 3. nghe. HS làm việc cá - GV giao việc cho HS nhân. và yêu cầu HS làm việc. Một số HS phát - Cho HS trình bày kết biểu ý kiến. quả. Cả lớp nhận xét. - GVnhận xét và chốt lại kết quả đúng. - Cho HS đọc Ghi nhớ 3 HS đọc. 3 trong SGK. HS nhắc lại nội Ghi dung cần ghi nhớ - Cho HS xung phong nhớ nhắc lại nội dung cần mà không nhìn 3’ ghi nhớ. SGK.
  5.  Hoạt động 1 : Làm 4 Luyện bài tập 1 (8’) 1 HS đọc thành - Cho HS đọc yêu cầu tiếng, cả lớp đọc tập BT1 và đọc đoạn văn. thầm theo. 17’- - GV giao việc và cho HS làm việc cá 18’ HS làm việc (GV phát nhân hoặc theo 3 tờ phiếu cho 3 HS cặp. 3 HS làm bài vào phiếu. làm bài). - Cho HS trình bày kết 3 HS làm bài vào quả bài làm. phiếu lên dán bảng lớp. Lớp nhận xét. - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng.  Hoạt động 2 : Làm 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc bài tập 2 (3’)
  6. - Cho HS đọc yêu cầu thầm. của BT2. HS làm bài cá nhân. - GV giao việc và cho Một vài HS phát biểu ý kiến. HS làm bài. - Cho HS trình bày kết Lớp nhận xét. quả. - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng. 1 HS đọc thành  Hoạt động 3 : Làm tiếng, cả lớp đọc bài tập 3 (7’) thầm theo. Câu 3a : Lắng nghe. - Cho HS đọc yêu cầu HS làm bài vào của câu 3a. nháp (hoặc trên bảng phụ).
  7. - GV giao việc. - Cho HS làm bài (GV HS trình bày. phát phiếu cho 3 HS Lớp nhận xét. hoặc có thể ghi sẵn lên bảng phụ để 3 HS lên 1 HS đọc thành làm trên bảng phụ). tiếng, cả lớp đọc - Cho HS trình bày kết thầm theo. quả. Lắng nghe. - GV nhận xét và chốt HS làm bài cá lại kết quả đúng. nhân. Câu 3b : HS trình bày. - Cho HS đọc yêu cầu Lớp nhận xét. của câu 3b. - GV giao việc. - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày kết
  8. quả. - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng. - Em hãy nhắc lại nội 3 HS nhắc lại. 4 Củng dung cần ghi nhớ. Lắng nghe. - GV nhận xét TIẾT cố, HS thực hiện. học. dặn dò - Nhắc HS về nhà học thuộc phần Ghi nhớ. 2’ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY -------------------------------- -------------------------------- ----- -------------------------------- -------------------------------- ----- -------------------------------- -------------------------------- ----- -------------------------------- -------------------------------- -----
  9. -------------------------------- -------------------------------- ----- -------------------------------- -------------------------------- ----- -------------------------------- -------------------------------- ----- -------------------------------- -------------------------------- -----

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản