intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tin học 12 - Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (tiết 1)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

35
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Giáo án Tin học 12 - Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (tiết 1)" thông tin đến các bạn học sinh với những kiến thức về các chức năng mà hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phải có và vai trò, ý nghĩa của các chức năng đó trong quá trình tạo lập và khai thác hệ hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học 12 - Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (tiết 1)

  1. §11: CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 1) I. Mục tiêu 1.Kiến thức: Nắm được các chức năng mà hệ QTCSDL quan hệ phải có và vai trò, ý nghĩa của các chức năng đó trong quá trình tạo lập và khai thác hệ QTCSDL. 2. Kỹ năng: Có sự liên hệ với các thao tác cụ thể được trình bày ở chương II. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy tính, máy chiÕu. 2. Học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi. III. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Tiến trình bài học: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Tạo lập CSDL (15p) 1. Tạo lập CSDL GV: Em hãy nêu các bước chính để tạo * Tạo bảng: CSDL? Khai báo cấu trúc bảng: HS: Trả lời câu hỏi. - Đặt tên trường. - Tạo bảng. - Chỉ định kiểu dữ liệu cho trường. - Chọn khóa chính cho bảng. - Khai báo kích thước của trường. - Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng. + Chọn khóa chính cho bảng bằng - Tạo liên kết bảng. cách để hệ QTCSDL tự động chọn GV: Bước đầu tiên để tạo lập một CSDL hoặc ta xác định khóa thích hợp trong quan hệ là tạo ra 1 hay nhiều bảng. Để các khóa làm khóa chính. thực hiện điều đó, cần phải xác định và + Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng. khai báo cấu trúc bảng. + Tạo liên kết bảng. Hoạt động 2: Cập nhật dữ liệu (10p) 1. Cập nhật dữ liệu GV: Trong Word mà các em đã học để tạo - Phần lớn các hệ QTCSDL cho phép một danh sách học sinh em phải thực hiện tạo ra biểu mẫu nhập dữ liệu Hình.76 như thế nào? để làm cho công việc nhập dữ liệu trở
  2. Hoạt động của thầy và trò Nội dung HS: Tạo cấu trúc bảng. nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và hạn Nhập dữ liệu. chế bớt khả năng nhầm lẫn. GV: Trong Access cũng tương tự như vậy - Dữ liệu nhập vào có thể được chỉnh sau khi các em đã tạo xong cấu trúc cho sửa, thêm, xóa. bảng ta phải cập nhật dữ liệu cho bảng. + Thêm bản ghi bằng cách bổ sung một hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảng. + Chỉnh sửa dữ liệu là việc thay đổi các giá trị của một bộ mà không phải thay đổi toàn bộ giá trị các thuộc tính còn lại của bộ đó. + Xóa bản ghi là việc xóa một hoặc một số bộ của bảng. GV: Theo em các thao tác cập nhật gồm những thao tác nào? HS: Thêm, chỉnh sửa, xóa. GV: Yêu cầu HS định nghĩa các thao tác đó. HS: Định nghĩa cụ thể các thao tác. Hoạt động 3: Minh họa các thao tác (15p) GV: Yêu cầu HS lên máy thực hiện thao tác tạo lập CSDL Kinh doanh. HS: Thực hành theo yêu cầu của GV. GV: Gọi HS khác thực hành các thao tác cập nhật CSDL. HS: Thực hành theo yêu cầu của GV. 4. Tổng kết và hướng dẫn học tập ở nhà (05p) * Tổng kết: + Nhắc lại các thao tác tạo mới và cập nhật dữ liệu. * Hướng dẫn học tập ở nhà: + Yêu cầu học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài cho tiết học sau.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2