Giáo án toán lớp 5 - Tiết 153: PHÉP NHÂN

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
288
lượt xem
15
download

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 153: PHÉP NHÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ năng thực hiện phép nhân số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a. 12371 - 5428 + 1429; c.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án toán lớp 5 - Tiết 153: PHÉP NHÂN

  1. Giáo án toán lớp 5 - Tiết 153: PHÉP NHÂN I.Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ năng thực hiện phép nhân số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ: (4’) Yêu cầu Hs làm bài tập sau: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a. 12371 - 5428 + 1429; b. 60 - 13,75 - 26,25; 9 17 3 7 c. (  ) 8 778 - Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới: * Giới thiệu bài mới: (1’)
  2. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học T.gi an sinh 08 HĐ 1: Củng cố kiến thức về phép ’ nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân. -Theo dõi trả lời. -Nêu câu hỏi để Hs trình bày những hiểu biết về phép nhân như: tên gọi, các thành phần và kết quả, dấu phép tính, một số tính chất của phép nhân,…(như SGK). 08 HĐ 2: Củng cố kĩ năng thực hành ’ phép nhân các số. Bài 1/162: -Làm bài vào vở. -GV yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét. -Sửa bài, nhận xét. HĐ 3: Củng cố kĩ năng vận dụng 10 tính chất của phép nhân để tính
  3. ’ nhẩm, thuận tiện. -Nêu cách nhân Bài 2/162: -Yêu cầu Hs nêu cách nhân nhẩm nhẩm. với 10; 100; …; 0,1; 0,01;… -Gọi Hs nối tiếp nhau làm miệng. -Làm miệng. Bài 3/162: -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Làm bài vào vở. -Chấm, sửa bài, nhận xét. Yêu cầu -Nhận xét. Nhắc Hs nhắc lại các tính chất đã sử dụng lại các tính chất. khi tính. HĐ 4: Củng cố kĩ năng giải bài 07 toán chuyển động liên quan đến ’ phép nhân. Bài 4/162: -Đọc đề. -Gọi Hs đọc đề. -Làm bài vào vở. -Yêu cầu Hs làm bài vào vở. -Nhận xét.
  4. -Chấm, sửa bài, nhận xét. -Trả lời. HĐ 5: Củng cố, dặn dò. 02 -Yêu cầu Hs nêu tên gọi các thành phần của phép nhân, các tính chất ’ của phép tính nhân. IV. Rút kinh nghiệm: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………..
Đồng bộ tài khoản