intTypePromotion=1

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT : 20 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
32
lượt xem
6
download

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT : 20 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức - Biết rằng có thể thay thế việc cộng hai dạng sin x1 và x2 cùng tần số góc bằng việc cộng hai véc tơ quay tương ứng x2 Û x2 r x1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT : 20 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

  1. Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT : 20 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức - Biết rằng có thể thay thế việc cộng hai dạng sin x1 và x2 cùng tần số góc bằng việc cộng hai véc tơ quay r r r tương ứng ở thời điểm t = 0. Nếu và , x2 x1 x1 Û x1 r r r thì x1 + x2 + x2 . x2 Û x2 x1 Û - Có kỹ năng dùng cách vẽ Fre-nen để tổng hợp hai dao động có cùng tần số góc. - Hiểu được tầm quan trọng của độ lệch pha khi tổng hợp hai dao động. 2.Kỹ năng - Biểu diễn dđđh bằng vectơ quay , tổng hợp hai dđđh cùng phương cùng tần số bằng vectơ quay. - Tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp. II. CHUẨN BỊ:
  2. 1. Giáo viên: - Phương pháp vectơ quay, Độ lệch pha hai dao động điều hoà cùng tần số. - Hình vẽ phương pháp véc tơ quay; mô hình véctơ quay. 2. Học sinh: Ôn lại cách biểu diễn dao động điều hoà bằng vectơ quay. III. KIỂM TRA BÀI CŨ: -Trình bày cách cách biểu diễn dao động điều hoà bằng vectơ quay. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : NỘI DUNG HĐ CỦA HĐ CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH - Cho VD về -Lắng nghe và 1. Vấn đề tổng hợp dao động: vật tham gia ghi nhớ. 2. Tổng hợp 2 dao động hình đồng thời nhiều sin cùng tần số. Phương pháp
  3. dđ. giản đồ Fre-nen -Theo dõi và -Hai dao động: x1 = A1cos( t HS ghi chép. + 1), - HD phương pháp x2 = A2cos( t + 2). biểu giản đồ -Thảo luận và -Tổng x = x1 + x2. Fre-nen. trả lời. -Biểu diễn mỗi dao động bằng -Khi cho OM -Nhận xét câu 1 một vectơ quay. và OM quay trả lời của bạn. 2 -Vẽ OM có độ dài A1 hợp với 1 quanh O với Ox góc 1 (t=0) tốc độ góc  -Thảo luận và -Vẽ OM có độ dài A2 hợp với thì hình bình 2 trả lời. Ox góc 2 (t=0) hành OM1MM2 -Nhận xét câu -Vẽ OM  OM  OM ta thấy hìn sẽ ntn ? 1 2 trả lời của bạn. chiếu của OM là x = x1 + x2. Vậ - So sánh hình OM biểu diễn dđ tổng hợp. chiếu xuống - OM cũng quay cùng vận tốc gó cùng một trục của vectơ tổng .
  4. với tổng hình -Vậy tổng hợp 2 dao động điều chiếu của 2 hoà cùng tần số là 1 dao động vectơ thành điều hoà cùng tần số đó. -Theo dõi và phần ? x = x1 + x2 = Acos( t + ). ghi chép. 3. Biên độ và pha ban đầu của - HD HS tìm -Thảo luận và dao động tổng hợp: CT tính biên độ a) Biên độ của dao động tổng trả lời. của dđ tổng -Nhận xét câu hợp. hợp. A 2  A 1  A 2  2A 1A 2 cos( 2  1 ) 2 trả lời của bạn. 2 - Biên độ dđ -Theo dõi và b) Pha ban đầu của dao động tổng hợp phụ tổng hợp ghi chép. thuộc vào A1 sin 1  A 2 sin  2 . -Nhận xét câu tg  những yếu tố A1 cos 1  A 2 cos  2 trả lời của bạn. nào ? c) Nhận xét: A phụ thuộc vào A1, A2 và (2 – 1) -HD HS đi tìm CT tính pha A 1  A 2  A  (A 1  A 2 ) ban đầu của dao động tổng
  5. hợp: Đánh giá, - nhận xét kết quả giờ dạy IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ: -Tóm lược kiến thức trọng tâmcủa bài, hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi sau bài học, yêu cầu HS về làm các BT 1,2,3 sau bài học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản