intTypePromotion=1

Giáo án Vật lý 12 nâng cao TIẾT 74-75: SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
111
lượt xem
9
download

Giáo án Vật lý 12 nâng cao TIẾT 74-75: SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học: I.Kiến thức - Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử của Plăng và thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh. - Viết được công thức Anhxtanh về hiệu ứng quang điện ngoài. - Nêu được ánh sáng có tính chất sóng-hạt. I

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 12 nâng cao TIẾT 74-75: SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH

  1. Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 74-75: THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG A. Mục tiêu bài học: I.Kiến thức - Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử của Plăng và thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh. - Viết được công thức Anhxtanh về hiệu ứng quang điện ngoài. - Nêu được ánh sáng có tính chất sóng-hạt. II.Kỹ năng - Vận dụng thuyết lượng tử ánh sáng để giải thính được các định luật quang điện. - Vận dụng công thức của Anhxtanh và các công thức về quang điện để giải bài tập về quang điện. B. Chuẩn bị:
  2. 1. Giáo viên: a) Kiến thức và dụng cụ: - Một số kiến thức bổ trợ trong SGV. b) Phiếu học tập: 2. Học sinh: - Ôn lại bài trước. - Ôn khái niệm sóng và hạt. C. KIỂM TRA BÀI CŨ: -Hiện tượng quang điện là gì ? Phát biểu các định luật quang điện. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG HĐ CỦA GIÁO HĐ CỦA HỌC VIÊN SINH KIẾN THỨC + Giả thuyết lượng - Đọc SGK phần 1. Thuyết lượng tử ánh sáng của 1.a. Tìm hiểu tử ánh sáng: Plăng. nội dung các a) Thuyết lượng của thuyết
  3. - Yêu cầu HS đọc lượng tử năng tử năng lượng của SGK phần 1,a. Tìm lượng của Plăng: SGK hiểu những nội Plăng.  = hf = hc/; h = của dung chính 6,625.10-34J.s. thuyết lượng tử của Thảo luận - b) Thuyết lượng Plăng. nhóm, trình bày tử ánh sáng. - Trình bày nội nội dung của Phôton. SGK dung thuyết lượng thuyết. Mỗi hạt là một tử ánh sáng. - Nhận xét, bổ phôton hay lượng Nhận xét, bổ xung cho bạn... - tử ánh sáng. xung, tóm tắt. - Trả lời câu hỏi - Yêu cầu HS trả C1. 2. Giải thích các lời câu hỏi C1. Tìm hiểu các định luật quang + Thuyết lượng tử nội dung của điện: ánh sáng. Phôton. thuyết lượng tử a) Công thức - Yêu cầu HS đọc ánh sáng Anhxtanh về hiện SGK phần 1,b. Tìm Phôtôn. tượng quang điện. hiểu những nội Mỗi êléctron hấp của dung chính luận thụ hoàn toàn năng Thảo -
  4. thuyết lượng tử của nhóm, trình bày lượng một phôton. nội dung của Anhxtanh. mv 2 ; A: công 0 hf  A  2 - Trình bày nội thuyết. mv 2 động thoát; 0 2 dung thuyết phôton. - Nhận xét, bổ năng ban đầu cực bổ xung cho bạn... Nhận xét, - đại của các xung, tóm tắt. - Trả lời câu hỏi êléctron quang - Yêu cầu HS trả C2. điện. lời câu hỏi C2. - Đọc SGK phần b) Giải thích: thức 2.a. + Công - Định luật 1: hc Anhxtanh về hiện - Thảo luận c  > A =>  A => h tượng quang điện. về quá nhóm  - Tìm hiểu sự trao trình trao đổi < 0 đổi năng lượng của năng lượng của - Định luật 2: với phôtôn và phôtôn + Ibh tỉ lệ thuận êléctron. Từ đó êléctron. với số êléctron công thức Anh- Năng lượng - quang điện. xtanh. êléctron nhận làm + Số êléctron - Trình bày... gì? quang điện tỉ lệ - Công thức Anh- - Nhận xét bạn... với số phôton.
  5. - Trả lời câu hỏi + Số phôton tỉ lệ xtanh? với cường độ ánh C3. - Trình bày? sáng. - Tóm tắt, nhận xét. - Đọc SGK phần + Suy ra Ibh tỉ lệ 2.b. - Yêu cầu HS trả - Thảo luận với cường độ ánh lời câu hỏi C3. nhóm, trình bày sáng. + Giải thích các nội dung các - Định luật 3: định luật quang định luật quang SGK điện? điện. - Sau định luật 1, - Nhận xét bổ 3. Trả lời phiếu GV giải thích về xung cho bạn. trắc nghiệm ... giới hạn quang - Trả lời câu hỏi điện. C4. - Nhận xét, tóm tắt. - Đọc SGK phần - Yêu cầu HS trả 3. lời câu hỏi C4. Thảo luận - - Yêu cầu HS đọc nhóm về lưỡng phần 3. Tìm hiểu sóng-hạt tính lưỡng tính sóng-hạt của ánh sáng. của ánh sáng.
  6. - T.chất sóng-hạt - Trình bày... thể hiện thế nào? - Nhận xét bạn... - Trình bày? - Trả lời câu hỏi - Tóm tắt, nhận xét. C5. - Yêu cầu HS trả - Ghi chép tóm lời câu hỏi C5. tắt. - Tóm tắt kiến thức - Trả lời câu hỏi theo yêu cầu của trong bài. - Trả lời các câu thầy. hỏi sau bài học trong phiếu học tập - N. xét, đánh giá kết quả bài dạy. V/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ - Làm các bài tập trong SGK. - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Về làm bài tập và đọc bài sau.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2