intTypePromotion=1

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 78-B: CỦNG CỐ BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
110
lượt xem
8
download

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 78-B: CỦNG CỐ BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức - Nắm chắc và biết vận dụng công thức Anhxtanh và các công thức khác có liên quan đến hiện tượng quang điện để giải thích các bài tập về hiện tượng quang điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 78-B: CỦNG CỐ BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

  1. Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 78-B: CỦNG CỐ BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN A. Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức - Nắm chắc và biết vận dụng công thức Anhxtanh và các công thức khác có liên quan đến hiện tượng quang điện để giải thích các bài tập về hiện tượng quang điện. 2.Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng tính toán bằng số (chuyển đổi đơn vị, làm tròn số có nghĩa …). B. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: -Chuẩn bị các bài tập về hiện tượng quang điện. 2. Học sinh :
  2. -Học kỹ bài hiện tượng quang điện, cácđịnh luật quang điện. C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Câu 1. Cho khối lượng electron là m = 9,1.10-31kg, điện tích electron e = 1,6.10-19C; Tính vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện biết hiệu điện thế hãm bằng 45,5V. A. 3,2.106m/s B. 1,444.106m/s C. 4.106m/s D. 1,6.10-6m/s Câu 2. Tìm số electron quang điện đến đạp vào bề mặt catốt mỗi giây biết cường độ dòng quang điện bão hoà bằng 24A. Cho điện tích electron e = 1,6.10-19C A. 1,5.1012hạt B. 3.1013hạt C. 1,5.1014 hạt D. 0,67.1013hạt Câu 3. Tính bước sóng ánh sáng mà năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19J. Cho hằng số plăng h = 6,625.10-34Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. A. 0,71m B. 0,66m C. 0,45m D. 0,58m
  3. Câu 4. Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6m sẽ phát ra bao nhiêu phôtôn trong 1s, nếu công suất phát xạ của đèn là 10W ? A. 1,2.1019hạt/s B. 6.1019hạt/s C. 4,5.1019hạt/s D. 3.1019hạt/s Câu 5.Công thoát đối với Cêsi là A = 1eV. Cho khối lượng electron là m = 9,1.10-31kg, điện tích electron e = 1,6.10- 19 C; hằng số plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện khi chiếu vào cêsi ánh sáng có bước sóng 0,5m là: A. 7,3.105m/s B. 4.106m/s C. 5.105m/s D. 6,25.105m/s. o Câu 6. Giới hạn quang điện của Cs là 6600 A . Cho hằng số plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Tính công thoát A của Cs ra đơn vị eV. A. 3,74eV B. 2,14eV C. 1,52eV D. 1,88eV
  4. Câu 7. Trong thời gian 1phút, có 1,2.107 electron tách khỏi catốt của tế bào quang điện để về anốt. Tính cường độ dòng quang điện bão hoà. Biết điện tích electron e = 1,6.10-19C. A. 0,16mA B. 0,32mA C. 0,5mA D. 0,5mA Câu 8. Catốt của tế bào quang điện làm bằng Cs có  =0,6m. Cho khối lượng electron là m = 9,1.10-31kg, điện tích electron e = 1,6.10-19C; hằng số plăng h = 6,625.10-34Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Chiếu vào ca tốt bức xạ có bước sóng  = 0,33m. Để triệt tiêu dòng quang điện UAK phải thoả mãn : A. UAK  -1,88V B. UAK  - 2,04 V C. UAK  - 1,16 V D. UAK  - 2,35 V Câu 9. Một đèn Na chiếu sáng có công suất phát xạ P = 100W. Bước sóng của ánh sáng vàng do đèn phát ra là 0,589m. Hỏi trong 30s, đèn phát ra bao nhiêu phôtôn ?
  5. Cho hằng số plăng h = 6,625.10-34Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. A. 6.1024 B. 9.1018 C. 9.1024 D. 12.1022 VIII.35. Cường độ dòng quang điện bão hoà trong mạch là 0,32mA. Tính số e- tách ra khỏi catốt của tế bào quang điện trong thời gian t = 20s, biết rằng chỉ có 80% electron tách ra được chuyển về anốt. Cho e = 1,6.10- 19 C. A. 5.1016 B. 3.1018 C. 2,5.1016 D. 3.1020 Câu 10. Chiếu tia tử ngoại có bước sóng 0,25m vào catốt của tế bào quang điện phủ Na có giới hạn quang điện 0,5m. Tìm động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện. Cho hằng số plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. A. 2,75.10-19J B. 3,97.10-19J C. 4,15.10-19J D. 3,18.10-19J
  6. V/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ - Làm các bài tập trong SGK. - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Về làm bài tập và đọc bài sau.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2