intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 83: BÀI TẬP

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

97
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức -Hiểu các bài tập đã giải về ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử hyđrô. 2. Kỹ năng - Giải được các bài tập về tính bước sóng các vạch quang phổ của nguyên tử hyđrô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 83: BÀI TẬP

  1. Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 83: BÀI TẬP A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức -Hiểu các bài tập đã giải về ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử hyđrô. 2. Kỹ năng - Giải được các bài tập về tính bước sóng các vạch quang phổ của nguyên tử hyđrô. B. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: -Chuẩn bị các bài tập về ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử hyđrô. 2. Học sinh: - Ôn lại thuyết lượng tử ánh sáng và ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử hyđrô. C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
  2. Câu 1. Bước sóng dài nhất trong dãy Banme là 0,6560m. Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là 0,1220m. Bước sóng dài thứ hai của dãy Laiman là A. 0,0528m; B. 0,1029m; C. 0,1112m; D. 0,1211m Câu 2. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Laiman là 1220nm, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ 2 của dãy Banme là 0,656m và 0,4860m. Bước sóng của vạch thứ ba trong dãy Laiman là A. 0,0224m; B. 0,4324m; C. 0,0975m; D.0,3672m Câu 3. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Laiman là 1220nm, bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ 2 của dãy Banme là 0,656m và 0,4860m. Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pasen là A. 1,8754m; B. 1,3627m; C. 0,9672m; D. 0,7645m Câu 4. Hai vạch quang phổ có bước sóng dài nhất của dãy Laiman có bước sóng lần lượt là 1 = 0,1216m và 2
  3. = 0,1026m. Bước sóng dài nhất của vạch quang phổ của dãy Banme là A. 0,5875m; B. 0,6566m; C. 0,6873m; D. 0,7260m Câu 5.Cho biết bước sóng dài nhất của dãy Laiman và Banme trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hyđrô lần lượt là 0,1217m và 0,6576 m. Bước sóng vạch thứ hai trong dãy Laiman là: A. 0,1027m B. 0,0127m C. 0,2017m D. 0,2107 m Câu 6. Khi chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L, nguyên tử Hyđrô phát ra một phôtôn có bước sóng 0,6563 m . Khi chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L, nguyên tử Hyđrô phát ra một phôtôn có bước sóng 0,4861 m. Khi chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo M, nguyên tử Hyđrô phát ra một phôtôn có bước sóng . A. 1,1424 m B. 0,1702m C. 1,8744m D. 0,2793 m
  4. Câu 7. Cho biết bước sóng dài nhất của dãy Laiman , Banme và pasen trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hyđrô lần lượt là 1 ,2,3 . Có thể tìm được bao nhiêu bước sóng của các bức xạ khác. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 8. Cho biết năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt điện tử ra khỏi nguyên tử Hyđrô từ trạng thái cơ bản là 13,6 eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen. Biết khi chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K, nguyên tử Hyđrô phát ra một phôtôn có bước sóng 0,1026m . A. Không xác định được. B. min = 0,8321 m . C. min = 0,1321 m . D. min = 0,4832 m . V/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ - Làm các bài tập trong SGK. - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Về làm bài tập và đọc bài sau.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2