Giáo án Vật Lý lớp 10: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

Chia sẻ: Abcdef_25 Abcdef_25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
312
lượt xem
50
download

Giáo án Vật Lý lớp 10: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC TIÊU: 1. Nhận thức: - Nắm được định nghĩa công của lực, định nghĩa công suất và ý nghĩa của nó. 2. Kỹ năng: - Tính được công của lực trong trường hợp đơn giản.II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Phần tương ứng trong sách Vật lý 8. Học sinh: - Ôn lại kiến thức ở lớp 8 về công và phân tích lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 10: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

  1. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT I. MỤC TIÊU: 1. Nhận thức: - Nắm được định nghĩa công của lực, định nghĩa công suất và ý nghĩa của nó. 2. Kỹ năng: - Tính được công của lực trong trường hợp đơn giản. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Phần tương ứng trong sách Vật lý 8. Học sinh: - Ôn lại kiến thức ở lớp 8 về công và phân tích lực. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức lớp.
  2. 2. Kiểm tra bài cũ: (Không) 3. Bài mới. Hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh 1) Kiểm tra bài cũ - Động lượng là gì? Biểu thức? Đơn vị? - Định luật bảo toàn động lượng? Khi nào có sự biến đổi động lượng? 2) Tạo tình huống vào bài và ôn lại kiến thức cũ. - Cho học sinh đọc và trả lời bốn - Học sinh trả lời bốn câu hỏi nêu câu hỏi ở đầu bài. ra ở đầu bài. - Ở lớp 8, lực sinh công khi nào? - Học sinh nhớ lại và trả lời. Công đó được tính như thế nào?
  3. - Hình 24.1, khi vật từ mặt đất lên cao một đoạn h. Hãy tính - Công của lực nâng bằng giá trị công của lực nâng và công của lực nhân với quãng đường. Công trọng lực. của trọng lực không tìm được vì - Bài học hôm nay sẽ giúp ta điểm đặt không dịch chuyển cùng hiểu rõ thêm vấn đề này. hướng với trọng lực. 3) Tìm công thức trong trường hợp tổng quát - Gợi ý tìm công của lực F + Dựa vào công thức A=Fs - Học sinh dựa theo gợi ý để tìm + Phân tích lực F thành hai thành Fn theo quy tắc hình bình hành. phần trong đó có một thành phần Fs cùng phương với phương chuyển động và Fn vuông góc với phương chuyển động. - Yêu cầu học sinh tìm công của - Fn không gây nên dịch chuyển Fs và Fn. Đặt góc tạo bởi
  4. phương của lực và phương của vật nên công do lực Fn tạo ra chuyển động là α và đoạn đường là dịch chuyển được là s. An=0 - Giáo viên tóm tắt lại kiến thức Fs sinh công và được tính theo cần nhớ. công thức: A=As=Fs.s=F.s.cosα - Học sinh ghi bài. 4) Biện luận các trường hợp của A, đơn vị công và chú ý. + α có thể có những giá trị nào? + α nằm trong khoảng [0,1800] + cosα có thể có những giá trị - Học sinh bàn luận và đưa ra 3 nào? suy ra A có thể nhận những trường hợp giá trị nào? + α < 900 → cosα > 0 → A > 0: - Giáo viên hướng dẫn từng công phát động trường hợp. Công gọi là công gì? + α = 900 → cosα = 0 → A = 0 - Phân tích trường hợp công của + α > 900 → cosα < 0 → A < 0: trọng lực khi xe lên dốc để thấy
  5. được tác dụng cản của trọng lực. công cản. - Yêu cầu đưa thêm vài ví dụ về - Học sinh cùng phân tích trọng công cản. lực P thành hai thành phần Ps và Pn tương tự như F. Nhận xét - Đơn vị công? Nêu chú ý. chiều của Pn và hướng dịch chuyển → Pn đóng vai trò công cản. - Công trọng lực 24.1, công lực ma sát... - Học sinh nhớ lại và ghi nhớ. 5) Công suất - Khi chọn mua một máy móc - Học sinh thảo luận và đưa ra các nào đó sinh công, ta quan tâm tiêu chuẩn và nhớ lại công suất, điều gì? công thức, đơn vị. - Giáo viên nhận xét và hướng - Ghi bài. học sinh đến khả năng sinh công nhanh hay chậm.
  6. - Yêu cầu học sinh nhớ lại công suất ở lớp 8. - Kết luận: Công suất là gì? Ý nghĩa, đơn vị và khái niệm ở một số lĩnh vực khác. 6) Củng cố và ra bài tập về nhà. - Đặt các câu hỏi để học sinh - Nhớ lại kiến thức và làm bài tập nhớ lại bài, chủ yếu phần cuối về nhà. bài. - Ra bài về nhà: bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản