intTypePromotion=3

Giáo án Vật lý lớp 9 - ĐOẠN MẠCH SONG SONG

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
284
lượt xem
15
download

Giáo án Vật lý lớp 9 - ĐOẠN MẠCH SONG SONG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điên trở mắc song song và hệ thức I1/I2 = R2/R1 từ những kiến thức đã học. 2.Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết đối với đoạn mạch song song. 3.Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 - ĐOẠN MẠCH SONG SONG

  1. ĐOẠN MẠCH SONG SONG I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điên trở mắc song song và hệ thức I1/I2 = R2/R1 từ những kiến thức đã học. 2.Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết đối với đoạn mạch song song. 3.Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với mỗi nhóm: 3 điện trở mẫu, trong đó có một điện trở là điện trở tương đương của hai điện trở kia khi chúng mắc song song. 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và có ĐCNN 0,1A. 1 vôn kế có GHĐ 6V và có ĐCNN 0,1V. 1 công tắc, 1nguồn 6V, 7 đoạn dây dẫn, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1 - Ổn định lớp: (1 phút) 2 - Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 1.Nêu công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp 2.Vận dụng giải bi tập
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC Hoạt động 1: Ôn lại HS chuẩn bị, trả lời những kiến thức có liên quan câu hỏi của GV. I.CƯỜNG ĐỘ DÒNG đến bài học .5ph ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRÔNG ĐOẠN Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: MẠCH SONG SONG Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, hiệu điện thế và cường độ dòng điện mạch chính có quan hệ thế nào với hiệu 1.Nhớ lại kiến thức ở lớp điện thế và ccường độ dòng điện 7 các mạch rẽ? U =U1 = U2 (1) I = I1 + I2 (2) Hoạt động 2: Nhận biết được Từng HS trả lời C1. đoạn mạch gồm hai điện trở Mỗi HS tự vận 2.đoạn mạch gồm hai mắc song song.5ph dụng hệ thức (1) và (2) và điện trở mắc song song
  3. hệ thức của định luật Ôm, chứng minh hệ thức (3) Yêu cầu HS trả lời C1 (có thể thảo luận nhóm). I1/I2 = R1/R2 Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch này có đặc C2: C/m: I1/I2 = R1/R2 điểm gì? Giải Hướng dẫn HS vận dụng Tacĩ: I1= U/R1 ; I2 = các kiến thức vừa ôn tập và hệ U/R2 thức của định luật Ôm đẻ trả lời I 1 U / R1 R2 Lập tỉ số :   I 2 U / R2 R1 C2. Vậy I1/I2 =R2/R1 (đpcm) Từng HS vận dụng kiến thức đã học để xây Hoạt động 3: Xây dựng II.ĐIỆN TRỞ TƯƠNG dựng công thức (4) (trả lời công thức tính điện trở tương ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN C3). đương của đoạn mạch gồm hai MẠCH SONG SONG điện trở mắc song song.(15ph) 1 1 1 C3: c/m:   Rtd R1 R2 1.Công thức tính điện trở
  4. Hướng dẫn HS xây dựng Giải: tương đương của đoạn công thức (4). Ta cĩ :I= U/Rtđ mạch gồm hai điện trở Viết liên hệ giữa I, I1, I2 I1=U/R1 , mắc song song theo U, Rtđ, R1, R2. I2=U/R2 Vận dụng hệ thức (1) để M I = I1 + I2 2.Thí nghiệm kiểm tra suy ra hệ thức (4).  U  U U  Rtñ R1 R2 3.Kết luận U 1 1  U(  ) Rtñ R1 R2 1 1 1 Đối với đoạn mạch gồm    (4) Rtd R1 R2 hai điện trở mắc song song R1. .R 2  Rtđ = thì nghịch đảo của điện trở R1  R 2 Hoạt động 4: Tiến hành thí tương đương bằng tổng các Các nhóm mắc nghiệm kiểm tra.7ph nghịch đảo của từng điện mạch điện và tiến hành Hướng dẫn, theo dõi, kiểm trở thành phần. TN theo hướng dẫn SGK. tra các nhóm HS mắc mạch điện Thảo luận nhóm để và tiến hành TN hteo hướng dẫn R1 .R2 R+d = rút ra kết luận. R1 .R2 trong SGK. Yêu cầu một vài HS phát biểu kết luận. Từng HS trả lời C4.
  5. III.VẬN DỤNG Hoạt động 5: Cũng cố bài học và vận dụng.6ph C5: Tĩm tắt: Yêu cầu HS trả lời C4, C5. R1=R2= 30 C4: a) Rtđ = ? Đèn điện và quạt điện được mắc song song b) R3//R12 Vẽ sơ đồ. R3 = 30 Nếu đèn không hoạt động Rtđ = ? thì quạt vẫn hoạt Giải a) Điện trở tương đương của đoạn mạch song song R1v R2: 1 1 1   R12 R1 R2 Trong sơ đồ hình 5.2b SGK, có thể chỉ mắc hai điện trở R1. .R2 có trị số bằng bao nhiêu song  R12 = R1  R2 song với nhau (thay cho việc mắc 30.30 = = 15() 3 điện trở)? Nêu cách tính điện 30  30
  6. trở tương đương của đoạn mạch b)Điện trở tương đương đó của đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc song song: 1 1 1   Rtñ R12 R3  Rtđ R12 .R3  15.30 R12  R3 15  30  Rtđ = 10() 4 – Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1 phút) Học thuộc phần ghi nhớ, khi học bài cần xem lại các thí nghiệm và liên hệ với thực tế. Đọc kĩ các bài tập vận dung. Làm bài tập 5.1 – 5.6 trong sách bài tập. Đọc mục “có thể em chưa biết”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản