intTypePromotion=3

Giáo trình Nhập môn khoa học thư viện và thông tin: Phần 1

Chia sẻ: An An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
13
lượt xem
1
download

Giáo trình Nhập môn khoa học thư viện và thông tin: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thư viện khoa học xã hội là thư viện đa ngành về khoa học, xã hội và nhân văn, là trung tâm tàng trữ sách từ cổ chí kim trong nước và ngoài nước, những tư liệu có giá trị khoa học. Mời các bạn cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về môn khoa học thư viện và thông tin qua phần 1 giáo trình được chia sẻ dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Nhập môn khoa học thư viện và thông tin: Phần 1

PHAN VĂN - NGUYỄN HUY CHƯƠNG<br /> <br /> OAHỌC THƯVIẸN<br /> lTHONCTTIN<br /> ^<br /> <br /> •<br /> <br /> #<br /> <br /> NHÀ XUAT BẢN ĐẠI<br /> QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> * HỌC<br /> •<br /> •<br /> <br /> PHẨN CÔNG BIỀN SOẠN :<br /> CHƯƠNG I :<br /> <br /> CHƯƠNG<br /> <br /> n:<br /> <br /> Sách và các vật liệu mang tin<br /> PSG, FI'S PHAN VĂN<br /> <br /> Cơ sỏ thu viện học và Thông tin học<br /> PGS. PTS PHAN VĂN<br /> <br /> CHƯƠNG in : Bộ máy tra cứu<br /> THS. NGUyỄN H W CH ƯƠNG<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẨU<br /> <br /> ■<br /> <br /> .<br /> ™<br /> <br /> IẢO trình nhập môn khoa học thư viện và llióne<br /> tin (Introduclion lo Library and Information<br /> Sciences) đưựt, bièn sọaii Ihco chươne trình<br /> . 7 ■■},■ '■ ị ’<br /> » .<br /> ,<br /> khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có bô sung và<br /> sửa đổi một số đề mục) nhậm mục đích .trang bi<br /> những kiến thức đại/cưựiìg, về, tj>ự-,viộn học và<br /> thônụ, tin .học cho sinh viên các .Irượne đai học vạ<br /> cao đàng.<br /> ;„AV ,v ,:'! > n<br /> Giáo trình này ciới thiệu cho sinh viên một<br /> cách có hê..thống nhữn£ yấìi để'ccVb;m ¿'tia’ lí luán'<br /> ÍỌ H r .'r ,<br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản