intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Tổng quan du lịch và khách sạn (Nghề: Quản trị nhà hàng)

Chia sẻ: Ermintrudetran Ermintrudetran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:150

66
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Tổng quan du lịch và khách sạn gồm có 3 chương, cung cấp các kiến thức cơ bản như: Khái quát về hoạt động du lịch và khách sạn; Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác - Điều kiện phát triển du lịch; Khách sạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tổng quan du lịch và khách sạn (Nghề: Quản trị nhà hàng)

 1. Style Definition: TOC 2: Swedish (Sweden), Do not check BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI spelling or grammar, Indent: Hanging: 0.19", Line spacing: Exactly 18 pt, Tab stops: 6.29", Right,Leader: … TỔNG CỤC DẠY NGHỀ Formatted: Left: 0.98", Right: 0.98", Top: 0.79", Bottom: 0.79", Different first page header Formatted: Underline GIÁO TRÌNH Môn học: Tổng quan du lịch và khách sạn NGHỀ QUẢN TRỊ NHÀ HÀNGQUẢN TRỊ NHÀ HÀNG TRÌNH ĐỘ : CAO ĐẲNG NGHỀ Formatted: Font: 18 pt ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 120 /QĐ - 2011/QĐ-ngày …… 25 tháng …02. năm 2013 ….……của …………)Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề)
 2. (chèn 1 hình Formatted: Space Before: 6 pt, After: 6 pt minh họa tùy thuộc vào từng mô đun/môn học) …….Hà Nội, năm 2013… Năm 2012 Formatted: Level 1 N Formatted: Font: Bold, French (France) Formatted: Centered, Level 1 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Formatted: Level 1 Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh Formatted: Indent: First line: 0.58", Tab stops: 0.58", Left + Not at 0.5" doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. MÃ TÀI LIỆU: MH 07 Formatted: French (France) 1
 3. Formatted: Level 1 2
 4. Formatted: Font: 16 pt LỜI GIỚI THIỆU Vài nét về xuất xứ giáo trình : Giáo trình này được viết theo Dự án thí điểm xây dựng chương trình và Formatted: Indent: First line: 0" giáo trình năm 2011 - 2012 của TCDN - BLĐTBXH để làm tài liệu dạy nghề trình độ cao đẳng. Quá trình biên soạn : Trên cơ sở tham khảo các giáo trình, tài liệu về lĩnh vực du lịch, kết hợp Formatted: Font: Not Bold, Font color: Black với yêu cầu thực tế nghề nghiệp, giáo trình này được biên soạn có sự tham gia Formatted: Font color: Black tích cực của các giáo viên có kinh nghiệm, cùng với những ý kiến đóng góp quý Formatted: Indent: First line: 0" báu của các chuyên gia về lĩnh vực du lịch. Mối quan hệ của tài liệu với chương trình, mô đun/môn học : Căn cứ vào chương trình dạy nghề và thực tế hoạt động nghề nghiệp, phân Formatted: Indent: First line: 0" tích nghề, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, nội dung môn học Tổng quan du lịch và Formatted: Font: Not Bold, Font color: Black khách sạn cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về ngành du lịch, từ đó người học có thể vận dụng những kiến thức này trong quá trình học các môn học tiếp theo, cũng như có được những kiến thức cơ bản khi tham gia vào lĩnh vực kinh doanh du lịch. Cấu trúc chung của giáo trình Tổng quan du lịch và khách sạn bao gồm 3 chương : Formatted: Font color: Black Du lịch là sứ giả của hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, các dân tộc. Trên thế giới du lịch hiện được xem là một trong những ngành kinh tế dịch vụ hàng đầu, phát triển với tốc độ cao, thu hút được nhiều quốc gia tham gia vì những lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội mà lĩnh vực này đem lại. Khi hoạt động du lịch đã phát triển và trở thành phổ biến thì nó trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như : xã hội học, tâm lí học và kinh tế học... và dần dần hình thành môn khoa học. Với lợi thế về tài nguyên du lịch và nét văn hóa độc đáo đậm đà bản sắc dân tộc, để tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ theo những định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2006-2010 trong văn kiện Đại hội Đảng X đã chỉ rõ: “Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao... Khuyến khích đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và các loại hình du lịch...”. Vị thế và vai trò của đất nước đang được khẳng định trên quốc tế và xu hướng tham gia hội nhập quốc tế phát triển mạnh như diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Dình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại Thế 3
 5. giới (WTO), điều này càng thể hiện rõ hơn trước xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa. Trong những năm qua ngành du lịch Việt Nam không ngừng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, làm cơ sở để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch và giải pháp thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trên cơ sở dự án thí điểm xây dựng chương trình và giáo trình dạy nghề năm 2011- 2012 của Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, căn cứ vào chương trình khung môn Tổng quan du lịch và khách sạn thuộc bộ chương trình khung Cao đẳng nghề Quản trị Nhà hàng, chúng tôi biên soạn giáo trình này nhằm cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về du lịch và khách sạn một cách có hệ thống trước khi học tập những môn chuyên môn khác. Giáo trình “Tổng quan du lịch và khách sạn” gồm 3 chương: Chương 1. Khái quát về hoạt động du lịch và khách sạn Chương 2. Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác - Điều kiện phát triển du lịch Chương 3. Khách sạn Sau mỗi bàichương đều có các câu hỏi ôn tập và thảo luận để củng cố kiến thức cho người học. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước Formatted: Justified, Indent: First line: 0.5", Space Before: 6 pt, After: 6 pt và tham khảo nhiều tài liệu liên quan có giá trị. Song chắc hẳn quá trình biên Formatted: Font color: Black soạn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban biên soạn mong muốn và thực sự cảm ơn những ý kiến nhận xét, đánh giá của các chuyên gia, các thầy cô đóng góp cho việc chỉnh sửa để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày…..tháng…. năm 2013 Formatted: Font: Italic Tham gia biên soạn 1. Chủ biên: CN.Vũ Thị Thanh Hiền 2. ………………………………….. Trong quá trình biên soạn, tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu về du lịch cũng như những ý kiến góp ý của các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, tuy nhiên giáo trình có thể còn có những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được sự góp ý từ phía bạn đọc và những người quan tâm đến cuốn giáo trình này. Tác giả xin trân trọng cảm ơn. Hải Phòng………, ngày…..tháng…. năm… Tham gia biên soạn 4
 6. 1. Chủ biên : Vũ Thị Thanh Hiền 2………. 3……….. (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, Italic) Formatted: Title, Justified, Tab stops: Not at 6.3" 5
 7. MỤC LỤC Formatted: Font color: Auto, French (France) Formatted: Level 1 LỜI GIỚI THIỆU ......................................................................................... 3222 Formatted: French (France) Formatted: Font: 14 pt, Not All caps MỤC LỤC ...................................................................................................... 6334 Formatted: Line spacing: Exactly 18 pt MÔN HỌC: TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ...................... 18689 CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ................................................................................................................... 2181011 1. Một số khái niệm cơ bản ....................................................................... 2181011 1.1. Khái niệm về du lịch: ......................................................................... 2181011 1.2. Khái niệm về khách du lịch ................................................................ 2291112 1.2.1. Khách du lịch quốc tế (International tourist) ................................ 23101213 1.2.2. Khách du lịch nội địa (Internal tourist) ......................................... 24111314 1.3. Một số khái niệm khác ..................................................................... 26121516 1.3.1. Khách sạn ...................................................................................... 26131516 1.3.2. Điểm đến du lịch ........................................................................... 28141617 1.3.3. Tài nguyên du lịch ......................................................................... 28141617 1.3.4. Dịch vụ du lịch .............................................................................. 28141617 2. Các loại hình du lịch ............................................................................ 28151718 2.1. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: ...................................................... 28151718 2.1.1. Du lịch quốc tế .............................................................................. 29151718 2.1.2. Du lịch nội địa ............................................................................... 29161819 2.1.3. Du lịch quốc gia ............................................................................ 29161819 2.2. Phân loại theo mục đích chuyến đi................................................... 30161819 2.2.1. Du lịch tham quan ......................................................................... 30161819 2.2.2. Du lịch giải trí................................................................................ 30161819 2.2.3. Du lịch nghỉ dưỡng ........................................................................ 30171920 2.2.4. Du lịch khám phá .......................................................................... 31171920 2.2.5. Du lịch thể thao ............................................................................. 31171920 2.2.6. Du lịch lễ hội ................................................................................. 31182021 2.2.7. Du lịch nghiên cứu, học tập........................................................... 32182021 2.2.9. Du lịch chữa bệnh .......................................................................... 32182021 6
 8. 2.2.10. Du lịch thăm thân ........................................................................ 32182021 2.2.11. Du lịch kinh doanh ...................................................................... 32182021 2.3. Phân loại theo loại hình lưu trú ........................................................ 32192122 2.3.1. Khách sạn ...................................................................................... 32192122 2.3.2. Motel.............................................................................................. 33192122 2.3.3. Camping ........................................................................................ 33192122 2.3.4. Bungalow....................................................................................... 33192122 2.3.5. Làng du lịch ................................................................................... 33192122 2.3.6. Tàu du lịch ..................................................................................... 33202223 2.3.7. Resort ............................................................................................. 33202223 2.3.8. Homestay ....................................................................................... 34202223 2.4. Phân loại theo thời gian của chuyến đi : .......................................... 34202223 2.5. Phân loại theo lứa tuổi của du khách: .............................................. 34202223 2.6. Phân loại theo việc sử dụng các phương tiện giao thông: ................ 34202223 2.6.1. Du lịch bằng máy bay .................................................................... 34202223 2.6.2. Du lịch bằng tàu thuỷ .................................................................... 34202223 2.6.3. Du lịch bằng tàu hoả ...................................................................... 34212324 2.6.4. Du lịch bằng ôtô ............................................................................ 35212324 2.6.5. Du lịch xe đạp ................................................................................ 35212324 2.7. Phân loại theo phương thức hợp đồng: ............................................ 35212324 2.8. Phân loại theo tài nguyên du lịch: .................................................... 35212324 2.9. Một số cách phân loại khác .............................................................. 35212324 3. Nhu cầu và sản phẩm du lịch .............................................................. 36222425 3.1. Nhu cầu du lịch ................................................................................. 36232526 3.1.1. Khái niệm ...................................................................................... 36232526 3.1.2. Sự phát triển của nhu cầu du lịch: ................................................. 39242627 3.1.3. Các loại nhu cầu du lịch: ............................................................... 40252728 3.2. Sản phẩm du lịch .............................................................................. 43283031 3.2.1. Khái niệm ...................................................................................... 43283031 3.2.2. Đặc trưng của sản phẩm du lịch .................................................... 43293132 7
 9. 4. Thời vụ du lịch .................................................................................... 46313334 4.1. Khái niệm và đặc điểm của thời vụ du lịch: ..................................... 46313334 4.1.1. Khái niệm: ..................................................................................... 46313334 4.1.2. Đặc điểm của thời vụ du lịch......................................................... 47323435 4.2. Các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch .......... 48343637 4.3. Một số giải pháp khắc phục sự bất lợi của thời vụ du lịch............... 51373940 4.3.1. Các tác động bất lợi của thời vụ du lịch ........................................ 51373940 4.3.2. Một số giải pháp khắc phục những bất lợi của thời vụ du lịch ..... 52384041 5. Một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch tiêu biểu .................................. 54404243 5.1. Hotel ................................................................................................. 54404243 5.2. Motel................................................................................................. 55404243 5.3. Làng du lịch (Tourism Village) ........................................................ 56414344 5.4. Camping (Bãi cắm trại) .................................................................... 57424445 Formatted: Tab stops: Not at 6.29" 5.5. Tàu du lịch ........................................................................................ 57434546 Formatted: Line spacing: Exactly 18 pt 5.6. Caravan ............................................................................................. 58444647 5.7. Bungalow .......................................................................................... 59454748 5.8. Resort ................................................................................................ 60464849 5.9. Homestays (Nhà dân cho khách thuê ở cùng) .................................. 61464849 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 ......................................................... 63485051 CHƯƠNG 2. MỐI QUAN HỆ GIỮA DU LỊCH VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC - CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ................ 64495152 1. Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác ............................. 64495152 1.1. Mối quan hệ giữa du lịch và kinh tế ................................................. 65495152 1.1.1. Tác động của du lịch đến nền kinh tế ............................................ 65495152 1.1.2. Vai trò của nền kinh tế đối với sự phát triển du lịch ..................... 66515354 1.2. Mối quan hệ giữa du lịch và văn hóa - xã hội .................................. 67525455 1.2.1. Tác động của du lịch đối với văn hoá - xã hội .............................. 67525455 1.2.2. Tác động của văn hoá - xã hội đối với du lịch .............................. 70545657 1.3. Mối quan hệ giữa du lịch và môi trường .......................................... 71565859 1.3.1.Tác động của du lịch đối với môi trường ....................................... 71565859 8
 10. 1.3.2.Tác động của môi trường đối với du lịch ....................................... 74596162 2. Các điều kiện phát triển du lịch ........................................................... 74596162 2.1. Các điều kiện chung ......................................................................... 75596162 2.1.1. Tình hình an ninh chính trị - an toàn xã hội .................................. 75596162 2.1.2. Điều kiện kinh tế ........................................................................... 75606263 2.1.3. Chính sách phát triển du lịch ......................................................... 76616364 2.1.4. Các điều kiện làm nảy sinh nhu cầu du lịch .................................. 76616364 2.2. Các điều kiện đặc trưng .................................................................... 79646667 2.2.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch tự nhiên ........................ 79646667 2.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn .............. 83687071 2.2.3. Sự sẵn sàng đón tiếp khách ........................................................... 85697172 2.2.4. Các sự kiện đặc biệt....................................................................... 85707273 CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 ......................................................... 86717374 CHƯƠNG 3 : KHÁCH SẠN ................................................................ 88727475 1. Giới thiệu chung .................................................................................. 88727475 1.1. Hoạt động kinh doanh khách sạn ..................................................... 88727475 1.2. Sản phẩm của khách sạn ................................................................... 89737576 2. Phân loại và xếp hạng khách sạn ......................................................... 91757778 2.1. Phân loại khách sạn: ......................................................................... 91757778 2.1.1. Phân loại khách sạn theo vị trí địa lý ............................................ 91757778 2.1.2. Phân loại khách sạn theo quy mô .................................................. 92767879 2.1.3. Phân loại khách sạn theo thị trường mục tiêu ............................... 92767879 2.1.4. Phân loại theo mức độ phục vụ ..................................................... 94788081 2.1.5. Phân loại khách sạn theo hạng của khách sạn ............................... 95798182 2.1.6. Phân loại khách sạn theo mức độ liên kết và quyền sở hữu.......... 95798182 2.2. Xếp hạng khách sạn .......................................................................... 96808283 2.2.1. Sự cần thiết của việc xếp hạng khách sạn ..................................... 96808283 2.2.2. Xếp hạng khách sạn trên thế giới .................................................. 97818384 2.2.3. Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn ở Việt Nam ................................. 97818384 3. Cơ cấu tổ chức trong một khách sạn ................................................... 99838586 9
 11. 3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức tiêu biểu trong một khách sạn ................... 99838586 3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn ................ 102858788 3.2.1. Bộ phận lễ tân .............................................................................. 102858788 3.2.2. Bộ phận buồng: ........................................................................... 103868889 3.2.3. Bộ phận bàn ................................................................................. 103878990 3.2.4. Bộ phận bar.................................................................................. 104878990 3.2.5. Bộ phận phục vụ ăn uống: ........................................................... 104878990 3.2.6. Bộ phận kinh doanh và tiếp thị: .................................................. 104889091 3.2.7. Bộ phận kế toán: .......................................................................... 105889091 3.2.8. Bộ phận an ninh:.......................................................................... 105889091 3.2.9. Bộ phận nhân sự: ......................................................................... 105889091 3.2.10. Bộ phận kỹ thuật và bảo dưỡng: ............................................... 105889091 3.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn ............................. 105899192 3.3.1. Mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân và các bộ phận khác ............... 106899192 3.3.2. Mối quan hệ giữa bộ phận lưu trú và các bộ phận khác ............. 107909293 3.3.3. Mối quan hệ giữa bộ phận bàn và các bộ phận khác .................. 109929495 3.3.4. Mối quan hệ giữa bộ phận chế biến món ăn và các bộ phận khác ............................................................................................................... 111949697 3.3.5. Mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng với các bộ phận khác 112959798 3.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức hoạt động khách sạn ............................................................................................................... 112969899 Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 ..................................................... 1159899100 Formatted: Left, Line spacing: Exactly 18 pt TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................. 11699101102 Formatted: Line spacing: Exactly 18 pt Formatted: Font: Not Bold, Font color: Auto Formatted: Left, Line spacing: Exactly 18 pt Formatted: Font: Not Bold, English (United States) Field Code Changed ĐỀ MỤC Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, No underline, Font color: TRANG Auto, Not All caps Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not All caps Formatted: Line spacing: Exactly 18 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, No underline, Font color: MÔN HỌC: TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ................................ 10 Auto, Not All caps Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not All caps Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: ................................................ 10 Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, No underline, Font color: Auto, Not All caps Mục tiêu của môn học: ........................................................................................ 10 Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not All caps 10
 12. Formatted ... [1] Formatted ... [2] Formatted ... [3] Formatted ... [4] Nội dung của môn học: ....................................................................................... 10 Formatted ... [5] Field Code Changed CHƯƠNG 1 ......................................................................................................... 12 ... [6] Formatted ... [7] KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN ....................... 12 Field Code Changed ... [8] Formatted ... [9] 1. Một số khái niệm cơ bản MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN ........................... 12 Field Code Changed ... [10] 1.1. Khái niệm về du lịch: ................................................................................... 12 Formatted ... [11] Field Code Changed 1.2. Khái niệm về khách du lịch: ......................................................................... 13 ... [12] Formatted ... [13] 1.2.1. Khách du lịch quốc tế (International tourist) ............................................ 14 Field Code Changed ... [14] 1.2.2. Khách du lịch nội địa (Internal tourist) ..................................................... 15 Formatted ... [15] 1.3. Một số khái niệm khác ................................................................................. 17 Field Code Changed ... [16] 1.3.1. Khách sạn .................................................................................................. 17 Formatted ... [17] Field Code Changed 1.3.2. Điểm đến du lịch ....................................................................................... 18 ... [18] Formatted ... [19] 1.3.3. Tài nguyên du lịch ..................................................................................... 18 Field Code Changed ... [20] 1.3.4. Dịch vụ du lịch .......................................................................................... 18 Formatted ... [21] Field Code Changed 2. CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCHác loại hình du lịch ........................................... 19 ... [22] Formatted ... [23] 2.1. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: .................................................................. 19 Formatted ... [24] 2.1.1. Du lịch quốc tế .......................................................................................... 19 Formatted ... [25] 2.1.2. Du lịch nội địa ........................................................................................... 20 Formatted ... [26] Formatted ... [27] 2.1.3. Du lịch quốc gia ........................................................................................ 20 Field Code Changed ... [28] 2.2. Phân loại theo mục đích chuyến đi............................................................... 20 Formatted ... [29] 2.2.1. Du lịch tham quan ..................................................................................... 20 Field Code Changed ... [30] 2.2.2. Du lịch giải trí............................................................................................ 20 Formatted ... [31] 2.2.3. Du lịch nghỉ dưỡng .................................................................................... 21 Field Code Changed ... [32] Formatted 2.2.4. Du lịch khám phá ...................................................................................... 21 ... [33] Field Code Changed ... [34] 2.2.5. Du lịch thể thao ......................................................................................... 21 Formatted ... [35] 2.2.6. Du lịch lễ hội ............................................................................................. 22 Field Code Changed ... [36] 2.2.7. Du lịch nghiên cứu, học tập....................................................................... 22 Formatted ... [37] 2.2.9. Du lịch chữa bệnh ...................................................................................... 22 Field Code Changed ... [38] Formatted 2.2.10. Du lịch thăm thân .................................................................................... 22 ... [39] Field Code Changed ... [40] 2.2.11. Du lịch kinh doanh .................................................................................. 22 Formatted ... [41] 2.3. Phân loại theo loại hình lưu trú .................................................................... 23 Field Code Changed ... [42] 2.3.1. Khách sạn .................................................................................................. 23 Formatted ... [43] 2.3.2. Motel.......................................................................................................... 23 Field Code Changed ... [44] Formatted 2.3.3. Camping .................................................................................................... 23 ... [45] Field Code Changed ... [46] 2.3.4. Bungalow................................................................................................... 23 Formatted ... [47] 2.3.5. Làng du lịch ............................................................................................... 23 Field Code Changed ... [48] 2.3.6. Tàu du lịch ................................................................................................. 24 Formatted ... [49] 2.3.7. Resort ......................................................................................................... 24 Field Code Changed ... [50] Formatted 2.3.8. Homestay ................................................................................................... 24 ... [51] Field Code Changed ... [52] Formatted 11 ... [53] Field Code Changed ... [54] Formatted ... [55] Field Code Changed ... [56] Formatted ... [57] Field Code Changed ... [58] Formatted ... [59] Field Code Changed ... [60] Formatted ... [61] Field Code Changed ... [62]
 13. Formatted ... [77] Field Code Changed ... [76] Formatted ... [79] Field Code Changed ... [78] 2.4. Phân loại theo thời gian của chuyến đi : ...................................................... 24 Field Code Changed ... [80] 2.5. Phân loại theo lứa tuổi của du khách: .......................................................... 24 Formatted ... [81] 2.6. Phân loại theo việc sử dụng các phương tiện giao thông: ............................ 24 Formatted ... [83] Field Code Changed 2.6.1. Du lịch bằng máy bay ................................................................................ 24 ... [82] Field Code Changed ... [84] 2.6.2. Du lịch bằng tàu thuỷ ................................................................................ 24 Formatted ... [85] 2.6.3. Du lịch bằng tàu hoả .................................................................................. 25 Field Code Changed ... [86] 2.6.4. Du lịch bằng ôtô ........................................................................................ 25 Formatted ... [87] 2.6.5. Du lịch xe đạp ............................................................................................ 25 Field Code Changed ... [88] Formatted 2.7. Phân loại theo phương thức hợp đồng: ........................................................ 25 ... [89] Formatted ... [91] 2.8. Phân loại theo tài nguyên du lịch: ................................................................ 25 Field Code Changed ... [90] 2.9. Một số cách phân loại khác .......................................................................... 25 Field Code Changed ... [92] Formatted 3. NHU CẦU VÀ SẢN PHẨM DU LỊCHhu cầu và sản phẩm du lịch ............. 26 ... [93] Field Code Changed ... [94] 3.1. Nhu cầu du lịch ............................................................................................. 27 Formatted ... [95] 3.1.1. Khái niệm .................................................................................................. 27 Field Code Changed ... [96] Formatted 3.1.2. Sự phát triển của nhu cầu du lịch: ............................................................. 28 ... [97] Formatted ... [98] 3.1.3. Các loại nhu cầu du lịch: ........................................................................... 29 Formatted ... [99] 3.1.3.1. Nhu cầu vận chuyển ............................................................................... 29 Formatted ... [100] 3.1.3.2. Nhu cầu lưu trú ăn uống ......................................................................... 30 Formatted ... [101] 3.1.3.3. Nhu cầu tham quan giải trí ..................................................................... 31 Field Code Changed ... [102] 3.1.3.4. Nhu cầu bổ sung ..................................................................................... 32 Formatted ... [103] Field Code Changed ... [104] 3.2. Sản phẩm du lịch .......................................................................................... 32 Formatted ... [105] 3.2.1. Khái niệm .................................................................................................. 32 Formatted ... [107] 3.2.2. Đặc trưng của sản phẩm du lịch ................................................................ 33 Field Code Changed ... [106] Field Code Changed 4. Thời vụ du lịchHỜI VỤ DU LỊCH ................................................................. 35 ... [108] Formatted ... [109] 4.1. Khái niệm và đặc điểm của thời vụ du lịch: ................................................. 35 Field Code Changed ... [110] 4.1.1. Khái niệm: ................................................................................................. 35 Formatted ... [111] Field Code Changed 4.1.2. Đặc điểm của thời vụ du lịch..................................................................... 36 ... [112] Formatted ... [113] 4.1.2.1. Thời vụ du lịch mang tính phổ biến ở tất cả các nước và các vùng có Field Code Changed ... [114] hoạt động du lịch. ............................................................................................ 36 Formatted ... [115] 4.1.2.2. Một nước hoặc một vùng du lịch có thể có một hoặc nhiều thời vụ du Field Code Changed ... [116] lịch, tùy thuộc vào các loại hình du lịch phát triển tại đó. .............................. 37 Formatted ... [117] Field Code Changed 4.1.2.3. Độ dài của thời gian và cường độ của thời vụ du lịch không bằng nhau ... [118] Formatted ... [119] đối với mỗi loại hình du lịch khác nhau. ......................................................... 37 Field Code Changed ... [120] 4.1.2.4. Cường độ của thời vụ du lịch không bằng nhau theo thời gian của chu Formatted ... [121] kỳ kinh doanh. ................................................................................................. 37 Field Code Changed ... [122] 4.1.2.5. Độ dài của thời gian và cường độ của thời vụ du lịch phụ thuộc vào mức Formatted ... [123] Formatted độ phát triển và kinh nghiệm kinh doanh du lịch của các quốc gia du lịch, ... [124] Formatted ... [125] điểm du lịch và các nhà kinh doanh du lịch. ................................................... 38 Formatted ... [126] Formatted ... [127] Field Code Changed 12 ... [128] Formatted ... [129] Field Code Changed ... [130] Formatted ... [131] Field Code Changed ... [132] Formatted ... [133] Field Code Changed ... [134] Formatted ... [135] Field Code Changed ... [136] Formatted ... [137]
 14. Field Code Changed ... [144] Formatted ... [145] Formatted ... [147] Field Code Changed ... [146] 4.1.2.6. Cường độ và độ dài của thời vụ du lịch phụ thuộc vào số lượng các cơ Field Code Changed ... [148] sở lưu trú chính. ............................................................................................... 38 Formatted ... [149] 4.2. Các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch ...................... 38 Formatted ... [151] Field Code Changed 4.3. Một số giải pháp khắc phục sự bất lợi của thời vụ du lịch........................... 41 ... [150] Field Code Changed ... [152] 4.3.1. Các tác động bất lợi của thời vụ du lịch .................................................... 41 Formatted ... [153] 4.3.2. Một số giải pháp khắc phục những bất lợi của thời vụ du lịch ................. 42 Field Code Changed ... [154] 5. Một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch tiêu biểuMỘT SỐ LOẠI HÌNH CƠ SỞ Formatted ... [155] LƯU TRÚ DU LỊCH TIÊU BIỂU .................................................................. 44 Field Code Changed ... [156] Formatted 5.1. Hotel ............................................................................................................. 44 ... [157] Formatted ... [159] 5.2. Motel............................................................................................................. 44 Field Code Changed ... [158] 5.3. Làng du lịch (Tourism Village) .................................................................... 45 Field Code Changed ... [160] 5.4. Camping (Bãi cắm trại) ................................................................................ 46 Formatted ... [161] 5.5. Tàu du lịch .................................................................................................... 47 Field Code Changed ... [162] Formatted 5.6. Caravan ......................................................................................................... 48 ... [163] Field Code Changed ... [164] 5.7. Bungalow ...................................................................................................... 49 Formatted ... [165] 5.8. Resort ............................................................................................................ 50 Field Code Changed ... [166] 5.9. Homestays (Nhà dân cho khách thuê ở cùng) .............................................. 50 Formatted ... [167] Field Code Changed ... [168] CHƯƠNG 2 ......................................................................................................... 53 Formatted ... [169] MỐI QUAN HỆ GIỮA DU LỊCH VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC - CÁC Field Code Changed ... [170] ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ......................................................... 53 Formatted ... [171] Field Code Changed ... [172] 1. MỐI QUAN HỆ GIỮA DU LỊCH VÀ MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁCMối quan Formatted ... [173] hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác .............................................................. 53 Formatted ... [174] Formatted ... [175] 1.1. Mối quan hệ giữa du lịch và kinh tế ............................................................. 53 Formatted ... [176] 1.1.1. Tác động của du lịch đến nền kinh tế ........................................................ 53 Formatted ... [177] 1.1.2. Vai trò của nền kinh tế đối với sự phát triển du lịch ................................. 55 Formatted ... [178] 1.2. Mối quan hệ giữa du lịch và văn hóa - xã hội .............................................. 56 Formatted ... [179] Field Code Changed 1.2.1. Tác động của du lịch đối với văn hoá - xã hội .......................................... 56 ... [180] Formatted ... [181] 1.2.2. Tác động của văn hoá - xã hội đối với du lịch .......................................... 58 Field Code Changed ... [182] 1.2.2.1. Về mặt văn hóa : ..................................................................................... 59 Formatted ... [183] 1.2.2.2. Về mặt xã hội ......................................................................................... 60 Field Code Changed ... [184] 1.3. Mối quan hệ giữa du lịch và môi trường ...................................................... 60 Formatted ... [185] Field Code Changed 1.3.1.Tác động của du lịch đối với môi trường ................................................... 60 ... [186] Formatted ... [187] 1.3.1.1. Tác động tích cực: .................................................................................. 61 Field Code Changed ... [188] 1.3.1.2. Tác động tiêu cực ................................................................................... 62 Formatted ... [189] 1.3.2.Tác động của môi trường đối với du lịch ................................................... 63 Field Code Changed ... [190] 2. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCHCác điều kiện để phát triển du Formatted ... [191] Field Code Changed lịch ................................................................................................................... 63 ... [192] Formatted ... [193] 2.1. Các điều kiện chung ..................................................................................... 63 Field Code Changed ... [194] 2.1.1. Tình hình an ninh chính trị - an toàn xã hội .............................................. 63 Formatted ... [195] Field Code Changed 13 ... [196] Formatted ... [197] Field Code Changed ... [198] Formatted ... [199] Field Code Changed ... [200] Formatted ... [201] Field Code Changed ... [202] Formatted ... [203] Field Code Changed ... [204] Formatted ... [205]
 15. Formatted ... [213] Field Code Changed ... [212] Formatted ... [215] Field Code Changed ... [214] 2.1.2. Điều kiện kinh tế ....................................................................................... 64 Field Code Changed ... [216] 2.1.3. Chính sách phát triển du lịch ..................................................................... 65 Formatted ... [217] 2.1.4. Các điều kiện làm nảy sinh nhu cầu du lịch .............................................. 65 Formatted ... [219] Field Code Changed 2.1.4.1. Thời gian rỗi ........................................................................................... 65 ... [218] Field Code Changed ... [220] 2.1.4.2. Khả năng tài chính của du khách tiềm năng .......................................... 67 Formatted ... [221] 2.1.4.3. Trình độ dân trí ....................................................................................... 68 Field Code Changed ... [222] 2.2. Các điều kiện đặc trưng ................................................................................ 68 Formatted ... [223] 2.2.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch tự nhiên .................................... 68 Field Code Changed ... [224] Formatted 2.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn .......................... 72 ... [225] Formatted ... [227] 2.2.3. Sự sẵn sàng đón tiếp khách ....................................................................... 73 Field Code Changed ... [226] 2.2.4. Các sự kiện đặc biệt................................................................................... 74 Formatted ... [229] Field Code Changed CHƯƠNG 3 : KHÁCH SẠN .............................................................................. 76 ... [228] Field Code Changed ... [230] 1. Giới thiệu chungGIỚI THIỆU CHUNG ......................................................... 76 Formatted ... [231] 1.1. Hoạt động kinh doanh khách sạn ................................................................. 76 Field Code Changed ... [232] Formatted 1.2. Sản phẩm của khách sạn............................................................................... 77 ... [233] Formatted ... [234] 2. PHÂN LOẠI VÀ XẾP HẠNG KHÁCH SẠNPhân loại và xếp hạng khách sạn Formatted ... [235] ......................................................................................................................... 79 Formatted ... [236] 2.1. Phân loại khách sạn: ..................................................................................... 79 Formatted ... [237] 2.1.1. Phân loại khách sạn theo vị trí địa lý ........................................................ 79 Field Code Changed ... [238] 2.1.2. Phân loại khách sạn theo quy mô .............................................................. 80 Formatted ... [239] Field Code Changed ... [240] 2.1.3. Phân loại khách sạn theo thị trường mục tiêu ........................................... 80 Formatted ... [241] 2.1.4. Phân loại theo mức độ phục vụ ................................................................. 82 Formatted ... [243] 2.1.5. Phân loại khách sạn theo hạng của khách sạn ........................................... 83 Field Code Changed ... [242] 2.1.6. Phân loại khách sạn theo mức độ liên kết và quyền sở hữu...................... 83 Field Code Changed ... [244] 2.1.6.1. Phân loại khách sạn theo mức độ liên kết .............................................. 83 Formatted ... [245] Field Code Changed 2.1.6.2. Phân loại khách sạn theo hình thức sở hữu ............................................ 84 ... [246] Formatted ... [247] 2.2. Xếp hạng khách sạn ...................................................................................... 84 Field Code Changed ... [248] 2.2.1. Sự cần thiết của việc xếp hạng khách sạn ................................................. 84 Formatted ... [249] 2.2.2. Xếp hạng khách sạn trên thế giới .............................................................. 85 Field Code Changed ... [250] 2.2.3. Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn ở Việt Nam ............................................. 85 Formatted ... [251] Field Code Changed 3. Cơ cấu tổ chức trong một khách sạnCƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG MỘT ... [252] Formatted ... [253] KHÁCH SẠN .................................................................................................. 87 Field Code Changed ... [254] 3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức tiêu biểu trong một khách sạn ............................... 87 Formatted ... [255] 3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn .............................. 89 Field Code Changed ... [256] 3.2.1. Bộ phận lễ tân: ........................................................................................... 89 Formatted ... [257] Field Code Changed 3.2.2. Bộ phận buồng: ......................................................................................... 90 ... [258] Formatted ... [259] 3.2.3. Bộ phận bàn ............................................................................................... 91 Field Code Changed ... [260] 3.2.4. Bộ phận bar................................................................................................ 91 Formatted ... [261] 3.2.5. Bộ phận phục vụ ăn uống: ......................................................................... 91 Field Code Changed ... [262] Formatted ... [263] Field Code Changed 14 ... [264] Formatted ... [265] Field Code Changed ... [266] Formatted ... [267] Field Code Changed ... [268] Formatted ... [269] Field Code Changed ... [270] Formatted ... [271] Field Code Changed ... [272] Formatted ... [273]
 16. 3.2.6. Bộ phận kinh doanh và tiếp thị: ................................................................ 92 Formatted: Font: Not Bold Field Code Changed 3.2.7. Bộ phận kế toán: ........................................................................................ 92 Formatted: Font: 14 pt 3.2.8. Bộ phận an ninh:........................................................................................ 92 Formatted: Font: Not Bold 3.2.9. Bộ phận nhân sự: ....................................................................................... 92 Field Code Changed 3.2.10. Bộ phận kỹ thuật và bảo dưỡng: ............................................................. 92 Formatted: Font: 14 pt 3.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn ........................................... 93 Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: 14 pt 3.3.1. Mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân và các bộ phận khác ............................. 93 Field Code Changed 3.3.2. Mối quan hệ giữa bộ phận lưu trú và các bộ phận khác ........................... 94 Field Code Changed 3.3.3. Mối quan hệ giữa bộ phận bàn và các bộ phận khác ................................ 96 Formatted: Font: Not Bold 3.3.4. Mối quan hệ giữa bộ phận chế biến món ăn và các bộ phận khác ............ 98 Formatted: Font: 14 pt 3.3.5. Mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng với các bộ phận khác .............. 99 Field Code Changed Formatted: Font: Not Bold 3.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức hoạt động khách sạn ........... 100 Formatted: Font: 14 pt TÀI LIỆU THAM KHẢOài liệu tham khảo ..................................................... 103 Field Code Changed Formatted: Font: Not Bold 1111111113131313131314141516161616161616161616161616161616161616 Formatted: Font: 14 pt 1616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616 Field Code Changed 1616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616 Formatted: Font: Not Bold 1616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616 Formatted: Font: 14 pt Field Code Changed 1616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616 Formatted: Font: Not Bold 16161616 Formatted: Font: 14 pt Field Code Changed Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: 14 pt Field Code Changed Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: 14 pt Field Code Changed Field Code Changed Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: 14 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, No underline, Font color: Auto, Not All caps Formatted: Line spacing: Exactly 18 pt Formatted: Font: 14 pt, Not Bold, Not All caps Formatted: Left, Line spacing: Exactly 18 pt Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold 15
 17. Formatted: Level 1 16
 18. Formatted: Level 1 17
 19. MÔN HỌC: TỔNG QUAN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN Formatted: Level 1 Mã môn học: MH07 Vị trí, tính chất, ý nghĩa và, vai trò của môn học: Formatted: Level 1, Space Before: 6 pt, After: 6 pt, Line spacing: single - Môn học Tổng quan du lịch và khách sạn là một trong những môn học được giảng dạy ở kỳ đầu tiên và song song với các môn học Tâm lý khách du lịch, Nghiệp vụ Thanh Toán, Nghiệp vụ Nhà hàng… - Tổng quan du lịch và khách sạn là môn học lý thuyết cơ bản trong nghề phục vụ du lịch nói chung và nghề Quản trị nhà hàng nói riêng. - Môn học nhằm trang bị cho người học những kiến thức về hoạt động du lịch, những điều kiện để phát triển du lịch; những tác động của du lịch đối với các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường; hoạt động kinh doanh khách sạn. Từ đó người học biết đánh giá thực trạng phát triển du lịch của địa phương và đất nước. Mục tiêu của môn học: Formatted: Vietnamese Formatted: Level 1, Space Before: 6 pt, After: 6 pt, Line - Mô tả được những khái niệm cơ bản về hoạt động du lịch và khách sạn. spacing: single - Trình bày được các loại nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch. - Xác định được các tác động đến tính thời vụ trong du lịch. - Phân tích được mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác. - Trình bày được các điều kiện để phát triển du lịch. - Nêu được các loại khách sạn theo các tiêu chí phân loại khác nhau. - Nêu được các tiêu chí xếp hạng khách sạn. - Trình bày được ví dụ về sự khác biệt giữa các khách sạn thuộc hạng khác nhau. - Mô tả được cơ cấu tổ chức tiêu biểu của một khách sạn. - Rèn luyện được thái độ cởi mở, tận tình, linh hoạt và nghiêm túc của nhân viên ngành Du lịch. Formatted: Vietnamese Nội dung chính của môn học: Số Formatted Table Tên chương, mục Thời gian TT 18
 20. Thực Kiểm tra Tổng Lý hành, * (LT số thuyết hoặc TH) Bài tập I. Khái quát về hoạt động du lịch và 18,00 17,00 1,00 khách sạn Một số khái niệm cơ bản Các loại hình du lịch Nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch Thời vụ du lịch Một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch tiêu biểu II. Mối quan hệ giữa du lịch và một số 12,00 11,00 1,00 lĩnh vực khác - Các điều kiện để phát triển du lịch Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác Các điều kiện để phát triển du lịch III. Khách sạn 15,00 14,00 1,00 Giới thiệu chung Phân loại và xếp hạng khách sạn Cơ cấu tổ chức trong một khách sạn Cộng 45,00 42,00 3,00 YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN Formatted: English (United States) - 1. Phương pháp đánh giá: kiểm tra viết Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) - Kiểm tra định kì: 3 bài kiểm tra viết, thời gian từ 30 đến 45 phút - Kiểm tra kết thúc môn học: 01 bài kiểm tra viết, thời gian từ 45 đến 60 phút. - Thang điểm 10. -2. Nội dung đánh giá: Formatted: Vietnamese + Một số khái niệm cơ bản Formatted: Vietnamese + Nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2