GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH 1

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
125
lượt xem
18
download

GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH 1 Kính gửi:............................................................. 2 Tôi tên :........................................................ Sinh năm : ........................... Chủ đầu tư xây dựng nhà ở số :...................... đường .................................. phường (xã) : ..................................... quận (huyện) : ............................... được phép xây dựng công trình tại địa chỉ nêu trên theo giấy phép xây dựng số :.............ngày........tháng........năm........do ……………………2.cấp. - Đơn vị lập hoạ đồ thiết kế thi công : .................................................. - Đơn vị thi công : .................................................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH 1

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH 1 Kính gửi:............................................................. 2 Tôi tên :........................................................ Sinh năm : ........................... Chủ đầu tư xây dựng nhà ở số :...................... đường .................................. phường (xã) : ..................................... quận (huyện) : ............................... được phép xây dựng công trình tại địa chỉ nêu trên theo giấy phép xây dựng số :.............ngày........tháng........năm........do ……………………2.cấp. - Đơn vị lập hoạ đồ thiết kế thi công : .................................................. - Đơn vị thi công : .............................................................................. ................................................................................................................ đã xây dựng hoàn chỉnh công trình nêu trên, bàn giao cho chủ đầu tư ngày... Tôi đề nghị ………………………………… 2 kiểm tra và lập biên bản công trình hoàn thành để hoàn tất thủ tục xây dựng. Tp.Hồ Chí Minh, ngày..........tháng.......năm ....... Chủ đầu tư (ký và ghi rõ họ và tên) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: ___/2004/QĐ-UB ngày___/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản