intTypePromotion=1
ADSENSE

Hãy chọn những màu sắc đẹp cho website của mình

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

134
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hãy chọn những màu sắc đẹp cho website của mình', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hãy chọn những màu sắc đẹp cho website của mình

  1. Hãy ch n nh ng màu s c p cho website c a mình
  2. Khi thi t k web, h u h t m i ngư i thư ng quan tâm nhi u t i Thi t k ( h a, logo) và n i dung web. Nhưng màu s c cũng là m t y u t không kém ph n quan tr ng trong khi thi t k . Màu s c r t quan tr ng b i chúng tác ng t i c m xúc và tâm tr ng c a khách truy c p cũng như s ph n ánh hình nh thương hi u và tính ng nh t c a b n. Khi thi t k web, h u h t m i ngư i thư ng quan tâm nhi u t i Thi t k ( h a, logo) và n i dung web. Nhưng màu s c cũng là m t y u t không kém ph n quan tr ng trong khi thi t k . Màu s c r t quan tr ng b i chúng tác ng t i c m xúc và tâm tr ng c a khách truy c p cũng như s ph n ánh hình nh thương hi u và tính ng nh t c a b n. Màu s c là s tư ng trưng. Ngư i ta nói r ng màu xanh lá cây mang ý nghĩa v tính k , ghen ghét, màu xanh dương th hi n n i bu n và màu ám ch s gi n d . Màu s c tác ng t i tâm lý chúng ta. Chúng có th kích thích s ngon mi ng ho c ngăn c n nó, cũng như mang s vui v , thích thú, gi n d ho c bu n t . Hãy xem nh ng ý nghĩa v màu s c dư i ây tìm ra cách ph i màu và cách s d ng chúng.
  3. Gam màu nóng Màu - là m t trong nh ng màu thu hút s chú ý và tác ng m nh nh t. Màu tư ng trưng cho l a và s c m nh, tình yêu và s am mê; ã ư c ch ng minh là nguyên nhân làm tăng huy t áp và m hôi; th hi n sinh l c, có kh năng thúc y cá nhân hành ng và cũng là bi u tư ng c a chi n tranh, b o l c, máu và s xâm lư c. Song, màu h ng là ph n nh d u hơn c a màu l i là s lãng m n, êm m và d u dàng. Màu cam – m áp và sôi n i, màu cam g n v i mùa thu, nh ng trái bí ngô và ngày l Halloween. Nó mang nhi u nét tiêu bi u c a màu , nhưng kém ph n n ng nhi t hơn. Màu cam tư ng trưng cho s c kh e và kích thích s ngon mi ng. Gi ng như màu v trái quýt, nó cũng là bi u tư ng c a s c kh e. Màu vàng – hình tư ng c a ánh n ng và s m áp. Nó mang ý nghĩa v ni m hi v ng, ánh sáng và sinh l c. Song, nó cũng là s y u u i, b nh t t ho c nhút nhát. Gam màu l nh Xanh lá cây – tư ng trưng cho s c kh e, s phát tri n (th c v t) và s giàu có (ti n). Nó là bi u tư ng c a mùa xuân, s tái sinh và kh năng
  4. sinh s n. Ngoài ra nó cũng mang ý nghĩa v tính k và s thi u kinh nghi m. Xanh dương – là m t trong nh ng màu êm d u nh t và ư c g n v i tr i và bi n. Nó còn ư c xem như là m t màu an toàn, bi u hi n v trí óc, s b o m và tín nhi m. Song, nó cũng bi u hi n s kém ngon mi ng, suy s p và n i bu n. Màu tía – là s ph i h p gi a màu xanh dương và , nó là m t trong nh ng màu h p d n nh t, tư ng trưng cho tính sáng t o, th n thánh và s huy n bí. Màu tía m mang ý nghĩa v s giàu có và gi i hoàng t c, nhưng màu tía thì l i là s lãng m n và luy n ti c. Gam màu trung tính Màu en – tư ng trưng cho s c m nh, s thanh l ch và tinh t , song nó cũng th hi n ch t chóc, th m h a, n i bu n và s gi n d . Màu tr ng – th hi n s s ch p, tinh khi t và s duy linh. V i văn hóa phương Tây nó là bi u tư ng c a s s ng và hôn nhân, song v i n n văn hóa phương ông thì l i mang ý nghĩa v s tang tóc .
  5. Màu xám – là s ph i h p c a màu tr ng và màu en. Là m t màu s c trung tính có ý nghĩa v s an toàn, tính chín ch n và tin c y, song nó cũng là d u hi u c a n i bu n và m m. Màu nâu – ư c phân lo i là gam màu “ c bi t”. B i ôi khi nó có th ư c s d ng như m t màu trung tính song có khi l i ư c dùng như m t gam màu nóng. Dù ư c dùng theo cách nào thì màu nâu v n tư ng trưng cho s tin c y, n nh, s c kh e, quê hương và trái t.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2