Hệ đếm cơ bản

Chia sẻ: Le Kien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
174
lượt xem
72
download

Hệ đếm cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng liệt kê sau đây chỉ ra cho chúng ta từng ký tự số của hệ thập lục phân, cùng với giá trị tương ứng của nó trong hệ thập phân, và một dãy bốn ký tự số tươngđương trong hệ nhị phân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ đếm cơ bản

  1. Bảng liệt kê sau đây chỉ ra cho chúng ta từng ký tự số của hệ thập lục phân, cùng với giá trị tương ứng của nó trong hệ thập phân, và một dãy bốn ký tự số tươngđương trong hệ nhị phân. Thập lục phân Thập phân Nhị phân 0 0 0000 1 1 0001 2 2 0010 3 3 0011 4 4 0100 5 5 0101 6 6 0110 7 7 0111 8 8 1000 9 9 1001 A 10 1010 B 11 1011 C 12 1100 D 13 1101 E 14 1110 F 15 1111 Chuyển đổi số tứ thập lục phân sang nhị phân Để biến đổi từ hệ thập lục phân sang số nhị phân tương đương, chúng ta chỉ đơn giản thay thế những dãy ký tự số tương đương trong hệ nhị phân. Ví dụ chuyển số 3A16 sang hệ nhị phân, tra bảng trên ta thấy số 316 = 01112 và A16 = 10102. Vậy 3A16 = 0011 10102. Tương tự: E716 = 1110 01112 Chuyển số từ nhị phân sang thập lục phân Để biến đổi một số nhị phân sang hệ thập lục phân tương đương, chúng ta phảiphân nhóm các ký tự thành nhóm của bốn ký tự số (nhóm 4 con số). Nếu số lượng củacác con số không phải là bội số của 4 (4, 8, 16 …), thì chúng ta chỉ cần thêm các số 0 vào phía bên trái của con số, còn gọi là phép độn thêm số
  2. Chẳng hạn: 10100102 = 0101 0010, tra bảng trên ta thấy 01012=516 và 00102=216, vậy 10100102=5216. Tương tự, 110111012 = 1101 1101 = DD16 Chuyển số từ thập lục phân sang thập phân Để biến đổi một số thập lục phân sang số thập phân tương đương, chúng ta nhân mỗi giá trị thập phân của từng con số trong số thập lục phân với số mũ của 16, rồi tìm tổng của các giá trị. Ví dụ: đổi số 9E4B sang hệ thập phân. Đánh số thứ tự các kí tự từ phải sang trái, bắt đầu từ 0. Số hex cần chuyển 9 E 4 B Số thứ tự 3 2 1 0 Giá trị tương ứng hệ 9 14 4 11 10 9E4B16 = (9 × 163) + (14 × 162) + (4 × 161) + (11 × 160) = 36864 + 3584 + 64 + 11 = 4052310
Đồng bộ tài khoản