intTypePromotion=1
ADSENSE

HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN Ô TÔ

Chia sẻ: Trần Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

2.070
lượt xem
580
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống truyền lực trong ô tô có nhiệm vụ truyền công suất từ động cơ đến các bánh xe. Hệ thống truyền lực bao gồm các cụm chi tiết cơ bản sau: ly hợp, hộp số, hộp phân phối, trục các đăng, truyền lực chính, vi sai và các bán trục. Người ta thường chia hệ thống dẫn động ra làm 2 loại gồm: Xe FF (động cơ đặt trước – dẫn động bánh trước): ở loại này, lực dẫn động từ động cơ đặt theo chiều ngang xe qua hộp số, rồi đến bộ vi sai và cuối cùng đến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN Ô TÔ

 1. HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN Ô TÔ I. LY HỢP 1) Ly hợp trên xe con a) Ly hợp ma sát H1 H3 H2 1
 2. H4 H5 2
 3. b) Cơ cấu điều khiển H6 H7 H9 H8 3
 4. H10 H11 4
 5. H13 H12 H14 H15 5
 6. 2) Trên xe tải thông dụng H17 H16 6
 7. H18 H19 H20 7
 8. Dẫn động H21 H22 H23 8
 9. H25 H24 H26 H27 9
 10. Ly hợp hai đĩa trên xe ô tô tải có tải trọng lớn 1. X−¬ng ®Üa ; 2. §Üa Ðp trung gian ; 3. Bul«ng h¹n chÕ ; 4. §Üa Ðp ngoµi ; 5. Cµng nèi ; 6. §ßn më ly hîp ; 7. Lß xo ®ì tÊm chÆn ; 8. èng b¬m mì ; 9. Vßng b¾t lß xo víi tÊm chÆn ; 10. Bi “T” ; 11. Lß xo håi vÞ khíp nèi ; 12. Khíp nèi ; 13. Cµng më ly hîp ; 14. TÊm chÆn ®Çu ®ßn më ; 15. Trôc cña cµng më ly hîp ; 16. Lß xo Ðp ; 17. Vá trong ly hîp ; 18. §Öm c¸ch nhiÖt ; 19. Bul«ng b¾t chÆt vá ly hîp víi b¸nh ®µ ; 20. N¾p cña c¸cte ly hîp ; 21. B¸nh ®µ ; 22. §Üa ma s¸t ; 23. Trôc ly hîp ; 24. Moay¬ ; 25. Lß xo H29 gi¶m chÊn ; 26. TÊm ®Üa ; 27. Bul«ng b¾t ®ßn t¸ch ®Üa Ðp trung gian. H28 10
 11. Cấu tạo một số chi tiết H30 H31 H33 H32 11
 12. II. HỘP SỐ CƠ KHÍ ĐIỀU KHỈỂN BẰNG TAY 1. Hộp số hai trục H34 H35 H36 12
 13. H37 H38 H39 13
 14. H42 H40 H43 H41 14
 15. 2. Hộp số ba trục H44 H45 H46 15
 16. H47 H48 16
 17. 3. Hộp số có nhiều số truyền H49 17
 18. H50 H51 18
 19. 4. Dẫn động và điều khiển hộp số H52 H53 H54 19
 20. H55 H56 H57 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2