intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệu quả điều trị thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ sau sanh

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

36
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát 881 phụ nữ sau sanh tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2 từ tháng 4 năm 2007 ddến tháng 11 năm 2009. Nghiên cứu tiến hành xét nghiệm hemoglobin ( Hb) để chọn ra các phụ nữ thiếu máu. Xét nghiệm ferritin để đánh giá dự trữ sắt trong cơ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu quả điều trị thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ sau sanh

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở PHỤ NỮ SAU<br /> SANH<br /> Đặng thị Hà*<br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: Khảo sát 881 phụ nữ sau sanh tại Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở<br /> 2 từ tháng 4 năm 2007 ñến tháng 11 năm 2009.<br /> Phương pháp: Tiến hành xét nghiệm Hemoglobin( Hb) ñể chọn ra các phụ nữ<br /> thiếu máu. Xét nghiệm Ferritin ñể ñánh giá dự trữ sắt trong cơ thể.<br /> Kết quả: Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt (TMTS) sau sanh là 227 thai phụ chiếm<br /> 25.7%.Trong thời gian 2 tháng,mỗi ngày bổ sung 100 mg sắt nguyên tố bằng<br /> ñường uống cho sản phụ. Đánh giá hiệu quả của ñiều trị nhờ vào xét nghiệm<br /> Hemoglobin và Ferritin sau bổ sung sắt cho sản phụ.Tỷ lệ thiếu máu cải thiện<br /> 80,6% và tình trạng dự trữ sắt tăng lên chiếm tỷ lệ 76,7 %.<br /> Kết luận: Từ kết quả quả nghiên cứu trên góp phần khẳng ñịnh tầm quan<br /> trọng của việc bổ sung sắt cho phụ nữ sau sanh<br /> Từ khóa: Phụ nữ sau sanh- Thiếu máu thiếu sắt- Xét nghiệm Hemoglobin- Xét<br /> nghiệm Ferritin.<br /> SUMMARY<br /> THE EFFICIENCY OF TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN<br /> POSTPARTUM WOMEN<br /> Dang Thi Ha<br /> Objective: An cross-sectional study of 881 cases of postpartum women at<br /> Hospital of Medical University, branch 2 from April 2007 to November 2009.<br /> Methods: To investigate Hemoglobin (Hb) selecting anemia in postpartum<br /> women.The ferritin test is ordered to assess a person’s iron stores in the body.<br /> Results: The rate of iron deficiency anemia in women postpartum is 227<br /> persons equal 25.7 percent. We give 100 mg element of iron by oral every day in<br /> postpartum women during two months.Evaluation the efficency of treatment with<br /> hemoglobin and ferritin tests results after iron supplementation for postpartum<br /> women.The rate of anemia is improved about 80,6 percent and The iron stores<br /> condition increase with 76,7 percent.<br /> Conclusion: This study confirm the importance of iron supplementation for<br /> women after delivery<br /> Keywords: Postpartum women- Iron deficiency anemia- Hemoglobin testFerritin test.<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Nước ta, trong những năm gần ñây có nhiều chuyển biến về kinh tế, văn hoá,<br /> xã hội và ñời sống kéo theo những thay ñổi lớn về lối sống, dinh dưỡng, chăm<br /> sóc sức khỏe sinh sản. Ở các nước ñang phát triển vấn ñề thiếu máu thiếu sắt<br /> (TMTS) nổi bật là thiếu máu do thiếu dinh dưỡng vì nghèo ñói. Có hàng triệu<br /> người chịu cảnh thiếu dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày.TMTS còn phụ thuộc<br /> *Khoa ĐDKTYH, Đại học Y Dược TP.HCM.<br /> Liên hệ : TS.BS Đặng Thị Hà – ĐT: 0913115025- Email:dangha0511@yahoo.com<br /> <br /> vào ñiều kiện kinh tế xã hội, mức thu nhập bình quân, tập quán và thói quen ăn<br /> uống[2].<br /> Đối với phụ nữ mang thai nhu cầu sắt cũng như folate tăng gấp 6 lần, qua các<br /> bữa ăn hàng ngày không thể ñáp ứng ñủ lượng sắt cần thiết, vì thế làm tăng nguy<br /> cơ TMTS trong thai kỳ[7].<br /> Ở phụ nữ trong thời kỳ hậu sản không những ñã có nguy cơ TMTS trong thai<br /> kỳ mà còn bị mất một lượng máu sau sanh và phải nuôi con bằng sữa mẹ thì<br /> nguy cơ TMTS càng gia tăng một cách ñáng kể[4] .<br /> TMTS ở phụ nữ nói chung và ở phụ nữ sau sanh nói riêng là một vấn ñề bức<br /> thiết của chuyên ngành sản phụ khoa.TMTS dẫn ñến tình trạng ñáng lo ngại cho<br /> bà mẹ và trè em tại nước ta cũng như những nước ñang phát triển.<br /> Phát hiện và ñiều trị có hiệu quả TMTS ở bà mẹ sẽ dự phòng TMTS ở trẻ em.<br /> Đánh giá hiệu quả bổ sung sắt sẽ là một yếu tố giúp cộng ñồng kiểm soát ñược<br /> TMTS, cũng là kết quả tham khảo ñối chiếu có ý nghĩa cho các bác sĩ thực hành<br /> tại bệnh viện và các nhà sư phạm tại giảng ñường các trường y khoa.<br /> MỤC TIÊU ĐỀ TÀI<br /> -<br /> <br /> Khảo sát tỷ lệ TMTS ở phụ nữ sau sanh .<br /> <br /> -<br /> <br /> Xác ñịnh tình trạng hemoglobin và ferritin ở thai phụ TMTS trước và sau khi bổ<br /> sung sắt.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đánh giá hiệu quả bổ sung sắt ở phụ nữ sau sanh bị TMTS<br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Đối tượng nghiên cứu:<br /> -<br /> <br /> Nhóm gồm 227 phụ nữ sau sanh bị TMTS chọn lọc từ 881 sản phụ ñến sanh tại<br /> Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2.<br /> <br /> -<br /> <br /> Nghiên cứu tiền cứu cắt ngang và sau ñó tiến hành nghiên cứu can thiệp.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thời gian nghiên cứu: từ tháng 4 năm 2007 ñến tháng 11 năm 2009.<br /> Tiêu chuẩn chọn mẫu:<br /> <br /> -<br /> <br /> Sản phụ không bị bệnh mãn tính và các bệnh về máu.<br /> <br /> -<br /> <br /> Sản phụ không bị tai biến trong lúc sanh hay mổ lấy thai.<br /> <br /> -<br /> <br /> Sản phụ ñồng ý tham gia nghiên cứu.<br /> Tiêu chuẩn loại trừ:<br /> Không ñảm bảo các tiêu chuẩn chọn mẫu.<br /> Phương pháp nghiên cứu:<br /> <br /> -<br /> <br /> Khảo sát Hemoglobin của 881 phụ nữ sau sanh.<br /> <br /> -<br /> <br /> Khảo sát ferritin của 227 sản phụ có hemoglobin thấp hơn 11g/dl.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đánh giá hiệu quả ñiều trị TMTS ở sản phụ sau 2 tháng bổ sung sắt.<br /> <br /> -<br /> <br /> Nghiên cứu cắt ngang, thống kê mô tả.<br /> <br /> -<br /> <br /> Xử lý số liệu bằng phần mềm Excel.<br /> *Khoa ĐDKTYH, Đại học Y Dược TP.HCM.<br /> Liên hệ : TS.BS Đặng Thị Hà – ĐT: 0913115025- Email:dangha0511@yahoo.com<br /> <br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Bảng 1: Phân bố tỷ lệ sản phụ theo ñộ tuổi<br /> Độ tuổi<br /> <br /> tần số<br /> <br /> tỷ lệ (%)<br /> <br /> 18-22<br /> <br /> 15<br /> <br /> 6,6<br /> <br /> 23-27<br /> <br /> 63<br /> <br /> 27,8<br /> <br /> 28-32<br /> <br /> 92<br /> <br /> 40,5<br /> <br /> 33-37<br /> <br /> 46<br /> <br /> 20,3<br /> <br /> 38-42<br /> <br /> 11<br /> <br /> 4,8<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> 227<br /> <br /> 100<br /> <br /> Nhận xét:<br /> Phân bố tỷ lệ sản phụ theo ñộ tuổi, chúng tôi nhận thấy từ 28-32 tuổi cao nhất<br /> 92 trường hợp chiếm tỷ lệ 40,5%.<br /> Độ tuổi từ 23 ñến 27 cũng chiếm tỷ lệ khá cao là 27,8%. Như vậy, ña số sản<br /> phụ trong ñộ tuổi sinh ñẻ.<br /> Bảng 2: Phân bố tỷ lệ sản phụ theo nghề nghiệp<br /> Nghề nghiệp<br /> <br /> Tần số<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> Nội trợ<br /> <br /> 43<br /> <br /> 18,9<br /> <br /> Buôn bán<br /> <br /> 66<br /> <br /> 29,0<br /> <br /> Công nhân viên<br /> <br /> 97<br /> <br /> 42,8<br /> <br /> Làm ruộng<br /> <br /> 12<br /> <br /> 5,3<br /> <br /> Khác<br /> <br /> 9<br /> <br /> 4,0<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> 227<br /> <br /> 100<br /> <br /> Nhận xét:<br /> Phân bố tỷ lệ sản phụ theo nghề nghiệp chúng tôi nhận thấy thành phần công<br /> nhân viên chiếm tỷ lệ cao nhất là 42,8%.<br /> Trong mẫu nghiên cứu nghề buôn bán và nội trợ chiếm tỷ lệ lần lượt là 29%<br /> và 18,9%.<br /> Bảng3 : Phân bố tỷ lệ sản phụ theo trình ñộ học vấn<br /> Trình ñộ học<br /> vấn<br /> <br /> Tần số<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> Dưới cấp 1<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2,6<br /> <br /> Cấp 1 & 2<br /> <br /> 76<br /> <br /> 33,5<br /> <br /> Cấp 3<br /> <br /> 103<br /> <br /> 45,4<br /> <br /> Cao ñẳng & Đại<br /> học<br /> <br /> 42<br /> <br /> 18,5<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> 227<br /> <br /> 100<br /> <br /> *Khoa ĐDKTYH, Đại học Y Dược TP.HCM.<br /> Liên hệ : TS.BS Đặng Thị Hà – ĐT: 0913115025- Email:dangha0511@yahoo.com<br /> <br /> Nhận xét:<br /> Phân bố tỷ lệ sản phụ theo trình ñộ học vấn chúng tôi nhận thấy trình ñộ cấp 3<br /> chiếm tỷ lệ cao nhất là 45,4%. Trình ñộ cấp 1 & 2 và Cao ñẳng & Đại học chiếm tỷ lệ<br /> lần lượt là 33,5% và 18,5%<br /> Bảng 4: Phân bố tỷ lệ sản phụ theo số lần mang thai<br /> Số lần mang<br /> thai<br /> <br /> Tần số<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> 1<br /> <br /> 124<br /> <br /> 54,6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 91<br /> <br /> 40,1<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9<br /> <br /> 4,0<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1,3<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> 227<br /> <br /> 100<br /> <br /> Nhận xét:<br /> Phân bố tỷ lệ sản phụ theo số lần mang thai cho thấy sanh con so chiếm lệ cao<br /> nhất là 54,6%. Trong mẫu nghiên cứu sanh con lần 2 chiếm tỷ lệ là 40,1%<br /> Bảng 5: Phân bố tỷ lệ sản phụ theo số lần hút nạo thai<br /> Số lần hút nạo<br /> thai<br /> <br /> Tần số<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> 0<br /> <br /> 128<br /> <br /> 56,4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 56<br /> <br /> 24,6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 21<br /> <br /> 9,3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 14<br /> <br /> 6,2<br /> <br /> 4-6<br /> <br /> 8<br /> <br /> 3,5<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> 227<br /> <br /> 100<br /> <br /> Nhận xét:<br /> Phân bố tỷ lệ sản phụ theo số lần hút nạo thai cho thấy: chưa hút nạo thai lần<br /> nào chiếm lệ cao nhất là 56,4% ; sau ñó hút nạo thai từ 1 ñến 2 lần chiếm tỷ lệ lần<br /> lượt là 24,6% và 9,3%.<br /> Bảng 6: Phân bố tỷ lệ nồng ñộ Hb(g/dl) ở sản phụ TMTS<br /> Hb(g/dl)<br /> <br /> Tần số<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> 7,5 - 7,9<br /> <br /> 7<br /> <br /> 3,1<br /> <br /> 8,0- 8,9<br /> <br /> 37<br /> <br /> 16,3<br /> <br /> 9,0-9.9<br /> <br /> 67<br /> <br /> 29,5<br /> <br /> 10,0-10.9<br /> <br /> 116<br /> <br /> 51,1<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> 227<br /> <br /> 100<br /> <br /> Nhận xét: Phân bố tỷ lệ sản phụ theo nồng ñộ Hb (g/dl) cho thấy nồng ñộ từ 10,0<br /> ñến 10,9 (g/dl) có 116 trường hợp chiếm tỷ lệ cao nhất là 51,1%.<br /> *Khoa ĐDKTYH, Đại học Y Dược TP.HCM.<br /> Liên hệ : TS.BS Đặng Thị Hà – ĐT: 0913115025- Email:dangha0511@yahoo.com<br /> <br /> Nồng ñộ từ 9,0-9,9 và 8,0 - 8,9 (g/dl) chiếm tỷ lệ lần lượt là 29,5% và 16,3%<br /> Bảng 7: Phân bố tỷ lệ nồng ñộ ferritin ở sản phụ TMTS<br /> Ferritin ( ng/ml)<br /> <br /> Tần số<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> 9,5-10,5<br /> <br /> 9<br /> <br /> 4,1<br /> <br /> 10,6-11,5<br /> <br /> 78<br /> <br /> 34,2<br /> <br /> 11,6-12,5<br /> <br /> 108<br /> <br /> 47,6<br /> <br /> 12,6 - > 12,6<br /> <br /> 32<br /> <br /> 14,1<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> 227<br /> <br /> 100<br /> <br /> Nhận xét:<br /> Phân bố tỷ lệ sản phụ theo nồng ñộ ferritin (ng/ml) cho thấy nồng ñộ từ 11,6<br /> ñến 12,5(ng/ml) có 108 trường hợp chiếm tỷ lệ cao nhất là 47,6%.<br /> Riêng nồng ñộ từ 10,6 ñến 11,5(ng/ml) chiếm tỷ lệ là 34,2%. Kết quả cho thấy<br /> dự trữ sắt ở phụ nữ sau sanh hầu hết là ở ngưỡng rất thấp.<br /> Bảng 8: Phân bố tỷ lệ nồng ñộ Hb(g/dl) ở sản phụ TMTS sau bổ sung sắt<br /> Hb(g/dl)<br /> <br /> Tần số<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> 9,0 - 9,9<br /> <br /> 9<br /> <br /> 4,1<br /> <br /> 10,0- 10,9<br /> <br /> 35<br /> <br /> 15,3<br /> <br /> 11,0-11.9<br /> <br /> 52<br /> <br /> 22,9<br /> <br /> 12,0- > 12<br /> <br /> 131<br /> <br /> 57,7<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> 227<br /> <br /> 100<br /> <br /> Nhận xét:<br /> Phân bố tỷ lệ sản phụ theo nồng ñộ Hb(g/dl) sau bổ sung sắt cho thấy nồng ñộ<br /> từ 12,0 ñến >12 ( g/dl) có 131 trường hợp chiếm tỷ lệ cao nhất là 57,7%. Nồng ñộ<br /> từ 11,0-11,9(g/dl) chiếm tỷ lệ là 22,9%.<br /> Bảng 9: Phân bố tỷ lệ nồng ñộ ferritin ở sản phụ TMTS sau bổ sung sắt<br /> Ferritin ( ng/ml)<br /> <br /> Tần số<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> 10,5-11,5<br /> <br /> 7<br /> <br /> 3,1<br /> <br /> 11,6-14,9<br /> <br /> 46<br /> <br /> 20,2<br /> <br /> 15,0-18,5<br /> <br /> 105<br /> <br /> 46,3<br /> <br /> 18,6 - > 18,6<br /> <br /> 69<br /> <br /> 30,4<br /> <br /> Tổng cộng<br /> <br /> 227<br /> <br /> 100<br /> <br /> Nhận xét:<br /> Sau bổ sung sắt cho thấy nồng ñộ ferritin từ 15,0 ñến 18,5(ng/ml) có 105<br /> trường hợp chiếm tỷ lệ cao nhất là 46,3% .<br /> <br /> *Khoa ĐDKTYH, Đại học Y Dược TP.HCM.<br /> Liên hệ : TS.BS Đặng Thị Hà – ĐT: 0913115025- Email:dangha0511@yahoo.com<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2