Hình học 7 - §5 TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
197
lượt xem
6
download

Hình học 7 - §5 TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Hiểu nội dung tiên đề Ơ-Clit là công nhận tính duy nhất của đường thẳng b đi qua M (M  a) sao cho b//a. - Hiểu rằng nhờ có tiên đề Ơ-Clit mới suy ra được tính chất của hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc sole trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học 7 - §5 TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

  1. Hình học 7 - §5 TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I. Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Hiểu nội dung tiên đề Ơ-Clit là công nhận tính duy nhất của đường thẳng b đi qua M (M  a) sao cho b//a. - Hiểu rằng nhờ có tiên đề Ơ-Clit mới suy ra được tính chất của hai đường thẳng song song: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc sole trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau. 2/ Kĩ năng: - Cho hai đường thẳng song song và một cát tuyến. Cho biết số đo của một góc, biết cách tính số đo góc còn lại.
  2. 3/ Thái độ: - Cẩn thận, tỉ mỉ, Tư duy, tập suy luận. II. Chuẩn bị: - GV: Bài soạn, SGK, SGV. -HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập. III: Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Các hoạt động trên lớp: Hoạt động 1: Tiên đề Ơ- Clit -Chỉ một đường thẳng. GV gọi HS vẽ đường thẳng
  3. b đi qua M và b//a. -Các em vẽ được mấy đường thẳng b? ->Tiên đề. -GV cho HS nhắc lại và ghi bài. Hoạt động 2: Tính chất của hai đường thẳng song song. GV cho HS hoạt động nhóm Nhận xét: Hai góc sole trong, làm ?2 trong 7 phút. hai góc đồng vị bằng nhau. GV gọi đại diện nhóm trả -Hai góc trong cùng phía bù lời. Cho điểm nhóm nào nhau. xuất sắc nhất. -GV cho HS nhận xét thêm
  4. hai góc trong cùng phía. -> Nội dung của tính chất. GV tập cho HS làm quen cách ghi định lí bằng giả thuyết, kết luận. 4. Củng cố: Bài 32 SGK/94: Bài 32 SGK/94: -> Củng cố tiên đề Ơ-Clit. Câu a, b đúng. GV gọi HS đứng tại chỗ trả Câu c, d sai. lời. Bài 33 SGK/94: Bài 33 SGK/94: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc sole trong bằng nhau. b) Hai góc đồng vị bằng
  5. nhau. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. Bài 34 SGK/94: ) = 37 0 Cho a//b và A4 Bài 34 SGK/94: ) a) Tính . B1 ) ) b) So sánh và . A1 B4 ) c) Tính . B2 ) ) = 370 (cặp a) Ta có = B1 A4 GV gọi HS nhắc lại lí thuyết góc sole trong do a//b) và nêu cách làm, HS khác ) ) (cặp góc đồng vị b) = A1 B4 lên bảng trình bày. do a//b) ) ) = 1800 (cặp góc c) + B1 A4 trong cùng phía do a//b) ) = 1800 – 370 = 1430 => B2 5. Hướng dẫn về nhà:
  6. - Học bài, hoàn tất các bài vào tập BT, làm 28, 30 SBT/79. -Chuẩn bị bài luyện tập.
Đồng bộ tài khoản