Hoá học 8 - BÀI LUYỆN TẬP 3

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
371
lượt xem
7
download

Hoá học 8 - BÀI LUYỆN TẬP 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức : Cũng cố kiến thức về : - Phản ứng hoá học (định nghĩa,bản chất,điều kiện xảy ra và dấu hiệu nhận biết ) - Định luật bảo toàn khối lượng (phát biểu,giải thích,áp dụng ) - Phương trình hoá học (biểu diên phản ứng hoá học,ý nghĩa) 2.Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng : - Phân biệt được hiện tượng hoá học. - Lập phương trình hoá học khi biết các chất phản ứng và sản phẩm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoá học 8 - BÀI LUYỆN TẬP 3

  1. BÀI LUYỆN TẬP 3 I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : Cũng cố kiến thức về : - Phản ứng hoá học (định nghĩa,bản chất,điều kiện xảy ra và dấu hiệu nhận biết ) - Định luật bảo toàn khối lượng (phát biểu,giải thích,áp dụng ) - Phương trình hoá học (biểu diên phản ứng hoá học,ý nghĩa) 2.Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng : - Phân biệt được hiện tượng hoá học. - Lập phương trình hoá học khi biết các chất phản ứng và sản phẩm II.CHUẨN BỊ : - Chuẩn bị phiếu học tập - Hình vẽ sơ đồ tương đương cho phản ứng : N2 + H2 = NH3 III) TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Hoạt động 1: KTBC - Nêu ý nghĩa của phân tích hoá học ? - Gọi học sinh làm bài tập 6/58 SGK Giới thiệu bài : Nội dung bài luyện tập Hoạt động 2: I/Kiến thức cần nhớ
  2. GIÁO VIÊN HỌC SINH GV: Phát phiếu học tập cho các nhóm , yêu cầu HS: Thảo luận nhóm , ghi vào phiếu HS trả lời các câu hỏi : học tập . 1/ Hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học HS: Nhóm 1,2: câu 1& 2 khác nhau như thế nào ? HS: Nhóm 3,4: câu 3& 4 2/ Phản ứng hoá học là gì ? HS: Nhóm 5,6: câu 5& 6 3/Bản chất của phản ứng hoá học ? 4/Nội dung của định luật bảo toàn khối lượng ? 5/Các bước lập PTHH ? 6/Ý nghĩa của PTHH ? Hoạt động 3: Bài tập Bài 1: HS: Thảo luận nhóm , trả lời . GV: Gắn sơ đồ phản ứng giữa H2 và N2 tạo Bài 1: Hướng dẫn giải thành amoniac NH3 lên bảng . Hãy cho biết: a/ Chất tham gia: H2 và N2 a/ Tên các chất tham gia và sản phẩm phản Chất phản ứng : NH3 ứng . b/ Trước phản ứng : 2nguyêntử H b/ Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế liên kết với nhau , 2nguyên tử N nào? Phân tử nào biến đổi ? Phân tử nào được cũng vậy .Sau phản ứng cứ 3 nguyên tử H tạo ra? với 1nguyên tử N .
  3. c/ Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau Phân tử hidro và phân tử nitơ biến đổi phản ứng bằng bao nhiêu , có giữ nguyên phân tử amoniac được tạo ra . không ? c/ Số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên Lập PTHH của phản ứng trên ? trước và sau phản ứng , số nguyên tử H là GV: Nhận xét và sửa sai. 6, số nguyên tử N là 2 . Bài 2: Hướng dẫn giải a/ PTHH của phản ứng : C2H4 + 3O2 2CO2 + Bài 2: Bài tập 4/ Tr.61 SGK 2H2O GV: Treo bảng phụ bài tập 2 lên bảng . b/ Cứ 1 phân tử etilen tác dụng với 3 phân tử o xi . Cứ 1 phân tử etilen phản ứng tạo ra 2 phân tử cacbon đioxit. HS: Lần lượt các nhóm lên bảng giải . Bài 3: Bài tập 5/ Tr.61 SGK Cho sơ đồ của phản ứng sau : Bài 3: Bài tập 5/ Tr.61 SGK
  4. Al + Cu SO4 ……… Alx(SO4) y + Cu a/ Xác định các chỉ số x và y. HS: Cả lớp sửa bài tập vào vở b/ Lập PTHH . Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của 2Al + 3 Cu SO4 Al2(SO4)3 + 3 cặp đơn chất kim loại và tỉ lệ số phân tử của Cu cặp hợp chất . GV:Chọn 3 nhóm lên bảng giải theo kiểu giải toán tiếp sức (6’) GV: Nhận xét sửa sai Hoạt động 4: Dặn dò - Bài tập về nhà - GV: Dặn HS về nhà ôn tập Chương II . - Bài tập về nhà : Bài 2, 3 Tr. 61 SGK - Tiết sau kiểm tra 1 tiết . Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :
Đồng bộ tài khoản