HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
105
lượt xem
9
download

HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. - Học sinh cùng cha mẹ biết lập TGB hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh họat đúng giờ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2)

  1. O C BÀI 1 :H C T P SINH HO T ÚNG GI (Ti t 2) I. M C TIÊU : - H c sinh hi u các bi u hi n c th và ích l i c a vi c h c t p sinh ho t úng gi . - H c sinh cùng cha m bi t l p TGB h p lý cho b n thân và th c hi n úng th i gian bi u. - H c sinh có thái ng tình v i các b n bi t h c t p sinh h at úng gi . II. DÙNG D Y H C : GV : Phi u có 3 màu. HS : V bài t p III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Mu n h c t p sinh ho t úng gi chúng ta c n ph i làm gì ?. -Nh n xét, ánh giá.
  2. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “H c t p sinh ho t úng gi ” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 9 *Ho t ng 1: Th o lu n l p. ph M c tiêu: Hs bày t ý ki n, thái c a mình v ích l i c a vi c h c t p sinh ho t úng -Hs bày t ý ki n gi . b ng các t m bìa : tán thành -GV nêu l n lư t c t ng ý ki n. hay không tán thành. -Nh n xét k t lu n: H c t p sinh h at 8 úng gi có l i cho s c kh e và vi c h c t p c a ph b n thân. -Các nhóm làm vi c. *Ho t ng 2: Hành ng c n làm. -Các nhóm ính M c tiêu : Bi t ích l i h c t p sinh ho t phi u lên b ng. úng gi . - Y/C th o lu n nhóm ghi vào phi u. 8 ph -Th o lu n. -Y/C các nhóm trình bày trư c l p. - i di n trình bày -GV nh n xét k t lu n: C n h c t p, sinh trư c l p. ho t úng gi giúp ta tho i mái hơn,...
  3. *Ho t ng 3: Th o lu n M c tiêu : HS s p x p TGB h p lý. -HS nhăc l i. -GV giao nhi m v , hs th o lu n nhóm ôi. -GV k t lu n : TGB phù h p giúp các em h c t p, sinh ho t úng gi . *K t lu n chung : C n h c t p sinh ho t úng gi m b o s c kho , h c hành ti n b . 4.C ng c : (4 phút) -H c t p sinh ho t úng gi mang l i l i ích gì ? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét-Xem l i bài-L p TGB cho b n thân. -Rút kinh nghi m: ------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Đồng bộ tài khoản