intTypePromotion=1

TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
119
lượt xem
17
download

TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh hiểu : cần phải giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp . - Giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp là để thực hiện tốt quyền được học tập , quyền được bảo đảm an toàn của trẻ em . - Học sinh có ý thức giữ trật tự khi ra vào lớp và khi ngồi học .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC

  1. O C TR T T TRONG TRƯ NG H C I . M C TIÊU : - H c sinh hi u : c n ph i gi tr t t trong gi h c và khi ra vào l p . - Gi tr t t trong gi h c và khi ra vào l p là th c hi n t t quy n ư c h c t p , quy n ư c b o m an toàn c a tr em . - H c sinh có ý th c gi tr t t khi ra vào l p và khi ng i h c . II DÙNG D Y H C : - V BT 1, tranh BT 3,4 phóng to , m t s ph n thư ng cho cu c thi x p hàng vào l p - i u 28 CƯ Qu c t v QTE . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , chu n b v BT . 2.Ki m tra bài cũ :
  2. - ih c u có l i ích gì ? - C n ph i làm gì ih c u và úng gi ? - Ta ch ngh h c khi nào ? Khi ngh h c em c n ph i làm gì ? - Nh n xét bài cũ . KTCBBM. 3.Bài m i : HO T NG C A GIÁO HO T NG C A G VIÊN H C SINH TI T : 1 Ho t ng 1 : Th o lu n –quan sát tranh - H c sinh l p l i tên Mt : Nh n xét phân bi t ư c bài h c hành vi úng sai . - Cho H c sinh quan sát BT1 - Chia nhóm quan sát , Giáo viên h i : tranh th o lu n + Em nh n th y các b n x p hàng - Các b n x p hàng vào l p tranh 1 như th nào ? tr t t khi vào l p. + Em có suy nghĩ gì v vi c làm - i di n nhóm lên c a b n trong tranh 2 ? trình bày trư c l p . C l p
  3. + N u em có m t ó thì em s góp ý b sung . làm gì ? - B n i sau g t chân , xô b n i trư c ngã , như th là chưa t t . - Em s nâng b n d y * K t lu n : Chen l n , xô y , ph i qu n áo cho b n h i nhau khi ra vào l p làm n ào m t tr t b n có b au ch nào và nh t và có th gây ra v p ngã . nhàng khuyên b n i sau Ho t ng 2 : Thi x p hàng ra vào không nên có thái không l p gi a các t . úng , không t t như th i v i b n c a mình . Mt : H c sinh bi t th c hi n n n n p x p hàng ra vào l p - BGK : GV và cán b l p . - Nêu yêu c u cu c thi : - Các t ra sân x p hàng , BGK nh n xét ghi i m . 1. T trư ng bi t i u khi n (1 ) 2. Ra vào l p không chen l n xô y (1 ) 1. i cách u nhau , c m ho c eo c p sách g n gàng .(1 )
  4. 2. Không kéo lê giày dép gây b i , gây n . (1 ) - Sau khi ch m i m , Giáo viên t ng h p và công b k t qu T ch c phát thư ng cho t t t nh t , nh c nh H c sinh còn l c x c , chưa nghiêm túc khi x p hàng . 4.C ng c d n dò : - Nh n xét tuyên dương h c sinh tích c c ho t ng . - Dăn h c sinh th c hi n t t nh ng i u ã h c - Chu n b cho bài hôm sau : quan sát tranh BT3,4 /27. Bài 5 /28. 5. Rút kinh nghi m - B sung : - - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản