Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2007_Bổ túc

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
78
lượt xem
20
download

Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2007_Bổ túc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn chấm thi môn địa tốt nghiệp thpt năm 2007_bổ túc', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2007_Bổ túc

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 Môn thi: ĐỊA LÍ - Bổ túc Trung học phổ thông ĐỀ THI CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI Bản hướng dẫn gồm 03 trang A. Hướng dẫn chung - Thí sinh làm theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm - Việc chi tiết hoá số điểm (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch so với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm. - Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm). B. Đáp án và thang điểm. Đáp án Điểm I. PHẦN BẮT BUỘC (6,0 điểm) Câu 1 Vẽ biểu đồ và nhận xét giá trị xuất khẩu, nhập khẩu. (3,5đ) 1.Vẽ biểu đồ: (2,0đ) 2,0 Vẽ biểu đồ cột: ghi đầy đủ, chính xác, có tên biểu đồ, chú giải ( Thiếu hoặc sai mỗi ý trừ 0,25đ). * Thí sinh có thể vẽ hệ trục hay không có hệ trục thì vẫn cho điểm tối đa. 2. Nhận xét: (1,5đ) - Giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu tăng liên tục, ngày càng nhiều. 0,25 - Tình hình xuất khẩu (dẫn chứng). 0,5 - Tình hình nhập khẩu (dẫn chứng). 0,5 - Giá trị nhập khẩu luôn lớn hơn giá trị xuất khẩu, nước ta ở trong tình trạng 0,25 nhập siêu. * Nếu không có số liệu dẫn chứng trừ 0,25đ. Câu 2 Nhận xét sự thay đổi diện tích cây công nghiệp và nêu điều kiện thuận lợi để (2,5đ) phát triển cây công nghiệp lâu năm. 1. Nhận xét sự thay đổi diện tích trồng cây công nghiệp ở nước ta: (1,5đ) - Diện tích cây công nghiệp hàng năm và diện tích cây công nghiệp lâu năm đều tăng (dẫn chứng). 1,5 - Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh (dẫn chứng). - Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng chậm hơn (dẫn chứng). 2. Điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm: (1,0đ) - Điều kiện tự nhiên: đất, khí hậu, nước... - Điều kiện xã hội: dân cư - lao động... 1,0 - Thị trường tiêu thụ lớn. - Các nhân tố khác: chính sách , tiến bộ kĩ thuật... -1-
  2. II. PHẦN TỰ CHỌN (4,0 điểm) ĐỀ I Câu 1 Các ngành công nghiệp trọng điểm. (1,5đ) Khái niệm ngành công nghiệp trọng điểm... (0,5đ) 0,5 Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay: (1,0đ) Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; công nghiệp cơ khí và điện tử; công nghiệp dầu khí; điện; hoá chất và sản xuất 1,0 vật liệu xây dựng. * Thí sinh kể đúng 2 ngành cho 0,25đ; thêm mỗi ngành cho 0,25đ. (Tối đa không vượt quá 1,0đ). Câu 2 Điều kiện thuận lợi để hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Đông (2,5đ) Nam Bộ. Điều kiện tự nhiên: (1,0đ) - Địa hình tương đối bằng phẳng. - Đất đỏ badan và đất xám trên phù sa cổ chiếm diện tích lớn. 1,0 - Khí hậu cận xích đạo, thời tiết ít biến động. - Các yếu tố khác. Điều kiện kinh tế-xã hội: (1,5đ) - Nguồn nhân lực dồi dào, có kinh nghiệm. 0,25 - Cơ sở vật chất kĩ thuật khá đầy đủ (các công trình thuỷ lợi, các cơ sở chế 0,5 biến...). - Có chương trình hợp tác và đầu tư với nước ngoài. 0,25 - Thị trường tiêu thụ rộng. 0,25 - Nhân tố khác ( lịch sử, chính sách...). 0,25 ĐỀ II Câu 1 Trình bày những nét chính về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở (2,5đ) nước ta. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành: (0,75đ) - Nền kinh tế nước ta chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Giảm dần tỉ trọng của khu vực I. 0,75 - Tăng dần tỉ trọng khu vực II và III. Sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ các ngành kinh tế: (1,75đ) - Công nghiệp: + Trước Đổi mới: chú trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng. 0,25 + Thời kì đầu Đổi mới: chú trọng phát triển công nghiệp nhẹ và công nghiệp 0,25 thực phẩm. + Gần đây: phát triển các ngành có lợi thế về tài nguyên, lao động và các 0,5 ngành đòi hỏi hàm lượng kĩ thuật cao. -2-
  3. - Nông nghiệp: 0.5 + Trong cơ cấu chung: vai trò của chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản tăng lên. + Trong ngành trồng trọt: trồng và chế biến cây công nghiệp xuất khẩu được mở rộng. - Dịch vụ: cơ cấu ngành ngày càng đa dạng. 0,25 * Thí sinh có thể trình bày theo cách phân tích sự thay đổi tỉ trọng của các ngành mà đúng thì cũng cho điểm tối đa. Câu 2 Sự phân bố các loại cây công nghiệp. (1,5đ) Nêu sự phân bố các cây công nghiệp: (1,0đ) - Cao su: ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên... - Cà phê: ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ... 1,0 - Hồ tiêu: ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ... - Chè: ở Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên... Yếu tố tự nhiên quan trọng nhất dẫn đến sự khác nhau trong phân bố cây chè và cây cao su: (0,5đ) - Yếu tố tự nhiên quan trọng nhất là khí hậu. 0,5 - Chè là cây ưa khí hậu mát mẻ (có yếu tố cận nhiệt), cao su là cây ưa khí hậu nóng (nhiệt đới nóng, cận xích đạo...). * Thí sinh không nêu khí hậu mà nêu đất hay địa hình thì cho 0,25đ. -----HẾT----- -3-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản