Kế họach giảng dạy - Nước và một số hiện tượng tự nhiên

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
315
lượt xem
43
download

Kế họach giảng dạy - Nước và một số hiện tượng tự nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach giảng dạy - Nước và một số hiện tượng tự nhiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach giảng dạy - Nước và một số hiện tượng tự nhiên

  1. K HO CH GI NG D Y Ch đ : Nư c và m t s hi n tư ng t nhiên Th i gian:2 tu n
  2. I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: - Tr tìm hi u v mưa và m t s hi n tư ng t nhiên khác: n ng, mây, t i, sáng.v.v.. - Hi u đư c mưa có t đâu, m t s ngu n nư c khác nhau trong t nhiên. - Hi u đư c s luân chuy n ngày và đêm, m t tr i và m t trăng 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: - Đ c di n c m bài thơ v m t mưa, m t tr i. - Bi t nói tr n câu. - Th hi n tích cách nhân v t qua l i tho i 3. Phát tri n th m m - C m nh n đư c v đ p c a thiên nhiên xung quanh tr . - Bi t s d ng và ph i h p màu s c trong các ho t đ ng ngh thu t, t o hình. - Hát đúng l i và đúng gia đi u m t s bài hát v mưa và các hi n tư ng t nhiên 4. Phát tri n th ch t - Rèn luy n các v n đ ng và th hi n các v n đ ng m t cách khéo léo. - V n đ ng theo đ nhanh ch m, mô t mưa qua các v n đ ng. 5. Phát tri n tình c m – xã h i - Th hi n phép l ch s và l phép trong gia ti p v i cô, v i b n. - Th hi n thái đ trư c cái đ p và cái x u.
  3. II. N i dung: Nư c và các hi n tư ng t nhiên Nư c Các hi n tư ng t nhiên Các ngu n nư c trong Mưa t nhiên. N ng gió Nư c trong sinh ho t M t tr i và m t trăng
  4. III. Ho t ng Nư c và các hi n tư ng t nhiên Nư c Các hi n tư ng t nhiên LQVH: Truy n Gi t sương LQVH: ng dao: Trăng LQVT: Bé h c s 3 LQVT: dài hơn, ng n hơn T o Hình: N n gi t sương T o hình: v ông m t tr i A/N: Mưa, mưa rơi. A/N: v ông m t tr i, g i trăng là PTTC: Bò qua vòng, b t vào 3 gì? vòng liên ti p. PTTC: Bò liên ti p qua 4 vòng. MTXQ: Tìm hi u v các ngu n MTXQ: Tìm hi u v các hi n nư c trong t nhiên và nư c tư ng t nhiên. trong sinh ho t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản