KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Chia sẻ: Hoàng Anh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
266
lượt xem
67
download

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

F2 – Sửa F3 – Xóa Ctr+F3 sửa mẫu chứng từ F7 – In F11 – Lọc Thêm mới chứng từ, bạn ấn nút “Thêm” hoặc phím “F4” Sửa chứng từ, bạn ấn nút “Sửa” hoặc phím “F2” Xóa chứng từ, bạn ấn nút “Xóa” hoặc phím “F3” In Bạn ấn nút “In Phiếu” hoặc ấn phím “F7”. Bạn muốn in nhiều phiếu bạn chỉ cần dùng phím “Space Bar” đánh dấu (màu xanh) các chứng từ và bạn ấn nút “In Phiếu” . ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 1. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO Tổng quát về các phiếu Chương trình sẽ hiển thị 30 phiếu gần nhất, nếu bạn muốn hiện lên nhiều chứng từ bạn có thể chọn chức năng “ Lọc” Các phím nóng F4 – Thêm mới 1 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 2. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 F2 – Sửa F3 – Xóa Ctr+F3 sửa mẫu chứng từ F7 – In F11 – Lọc Thêm mới chứng từ, bạn ấn nút “Thêm” hoặc phím “F4” Sửa chứng từ, bạn ấn nút “Sửa” hoặc phím “F2” Xóa chứng từ, bạn ấn nút “Xóa” hoặc phím “F3” In Bạn ấn nút “In Phiếu” hoặc ấn phím “F7”. Bạn muốn in nhiều phiếu bạn chỉ cần dùng phím “Space Bar” đánh dấu (màu xanh) các chứng từ và bạn ấn nút “In Phiếu” . Lọc chứng từ Chọn phím lọc hoặc ấn F11 2 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 3. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Có rất nhiều tiêu chí để bạn lọc. 1. Phiếu nhập kho Nhập kho thành phẩm Nhập kho nguyên vật liệu (nvl) sản xuất thừa 3 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 4. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 TK Nợ 152,153,156 TK có : 154,621,…. Mã Đvcs: Thu cho đơn vị,chi nhánh của công ty Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó. Số chứng từ : Tự tăng Mã nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Mã Hợp đồng : Nếu tính giá thành theo hợp đồng thì bạn phải nhập mã hợp đồng. Mã Đối tượng: Phân xưởng, cá nhân Mã Bộ phận : Bộ phận nhập kho 4 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 5. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã Nhân viên : Nhân viên nhân viên nhập kho Mã Nhập xuất là : Tk có Diễn giải : Diễn giải chi tiết cac nghiệp vụ phát sinh Vật tư : Các bạn chọn trong danh mục vật tư Các “tài khoản Vật tư”- Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Mã kho : Bạn chọn mã kho nhập hàng, trường hợp nhập về xuất thẳng bạn cũng phải chọn mã kho. Mã lô : Mã lô bạn nhập hàng – Tùy chọn không bắt buộc Mã vị trí: Vị trí bạn muốn nhập – Tùy chọn không bắt buộc Tk nợ : Các “tài khoản Vật tư”- Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Bạn không thể sửa được ở đây. Đvt : Đơn vị tính lấy trong Danh mục vật tư Số lượng: Nhập số lượng Đơn giá : nhập giá Thành tiền : Số lượng * Đơn giá, Bạn cũng có thể không cần nhập giá, chỉ cần nhập Thành tiền, thì chương trình tự chia ngược ra đơn giá Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không.. Nhập xong bạn ấn nút “ Chấp Nhận” Khi ấn nút chấm nhận xong, nếu lưu thành công thì chương trinh lại mở ra màn hình mới cho các bạn nhập luôn để không mất công ấn nút thêm “Thêm”. 5 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 6. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Nếu không muốn nhập nữa ban có thể Ấn nút “ ESC”, Alt+F4 2. Phiếu Xuất kho Xuất để sản xuất Xuất hàng hỏng Xuất bán hàng – Trường hợp này phải thể hiện trên hóa đơn bán hàng không kiêm phiếu xuất kho và kèm theo phiếu xuất này. Tk nợ : 621,632,642,142,242…. Tk có : 152,153,156 Mã Đvcs: Thu cho đơn vị,chi nhánh của công ty Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó. Số chứng từ : Tự tăng 6 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 7. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 (chỉ áp dụng cho trường hợp thanh toán ngay) còn lại bạn để hai tỷ giá này bằng nhau. Mã Hợp đồng : Nếu tính giá thành theo hợp đồng thì bạn phải nhập mã hợp đồng Mã Đối tượng: Phân xưởng, cá nhân Mã Bộ phận : Bộ phận nhập kho Mã Nhân viên : Nhân viên nhân viên nhập kho Mã Nhập xuất là một dạng danh mục TK, bạn chon 331 nếu công nợ, hoặc đối với tài khoản tiền mặt tiền gửi ngân hàng – TkC 111,112 – Mua hàng thanh toán ngay thì bạn phải để “Không định khoản sổ cái” để khi bạn lập phiếu chi (N156/152/153, C111/112) không bị chi hai lần; hoặc bạn chon loại khác; Diễn giải : Diễn giải chi tiết cac nghiệp vụ phát sinh Vật tư : Các bạn chọn trong danh mục vật tư Các “tài khoản Vật tư”- Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Mã kho : Bạn chọn mã kho nhập hàng, trường hợp nhập về xuất thẳng bạn cũng phải chọn mã kho. 7 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 8. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã lô : Mã lô bạn xuât hàng – Tùy chọn không bắt buộc Mã vị trí: Vị trí bạn muốn xuật – Tùy chọn không bắt buộc Đvt : Đơn vị tính lấy trong Danh mục vật tư Số lượng: Nhập số lượng; Phiếu xuất kho bạn không cần nhập đơn giá, khi tính giá vốn chương trình tự áp giá vào. Nếu bạn muốn nhập giá thì “ Tự đông áp giá vốn” bạn chọ “K” Trường hợp bạn xuất kho để sản xuất bạn có thể chỉ ra sản xuất cho sản phẩm nào (Chọn mã sản phẩm)ê 3. Xuất điều chuyển kho Như phiếu xuất kho, nhưng thêm bạn chỉ ra “mã kho nhập”. 4. Tính giá vốn Bạn có thể thực hiện theo tháng, theo quý, theo năm; Hàng tháng bạn phải thực hiện một lần để tính giá vốn; 5. Nhập tồn kho đầu kỳ 8 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 9. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Chức năng này bạn chỉ phải làm một lần duy nhất khi mới bắt đầu phát sinh phần mềm Các phím nóng F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa Bạn muốn nhập tồn kho vào kho nào thì bạn chọ kho đó và ấn “Enter” Bạn muốn thêm một vật tư nào đó thì bạn ấn F4, và muốn sửa tồn của một vật tư nào đó thì ấn F2, muốn xóa thì ấn F3 Khi bạn ấn F2 thì hiện lên màn hình cho bạn nhập Nhập xong bạn ấn “Chấp nhận” 9 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 10. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Khi bạn sửa lại tồn kho bạn phải “Tính lại giá vốn” Khi bạn chọn một vật tư cần xóa bạn ấn phím F3 Nếu bạn chọ “Yes” chương trình sẽ xóa vật tư trong tồn kho đầu kỳ. Khi bạn xóa một vật tư bạn phải “Tính lại giá vốn” Chú ý : khi thoát chức năng này thì chương trình tự Cập nhật vào “Số dư đầu kỳ của tài khoản” 6. Chuyển tồn kho sang năm sau Chỉ dùng khi kết thúc chu kỳ kế toán và chuyển tồn kho sang năm sau Bạn có thể thực hiện nhiều lần mà không ảnh hưởng đến số liệu năm sau. Nếu tồn kho thay đổi thì bạn phải tính lại “Giá vốn hàng tồn kho” 10 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 11. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 7. Các Báo Cáo 11 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản