intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khoa Kế toán BM : Kiểm toán & Phân tích Đề số 07

Chia sẻ: Tu Oanh05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
94
lượt xem
45
download

Khoa Kế toán BM : Kiểm toán & Phân tích Đề số 07

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn : KIỂM TOÁN CĂN BẢN Thời gian : 90 phút Phần I : Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng nhất : 1. Cụm từ “khách thể kiểm toán” được hiểu là : a. người thực hiện công việc kiểm toán b. công ty kiểm toán c. các đơn vị được kiểm toán d. các BCTC của đơn vị được kiểm toán 2. Trong các nội dung sau, nội dung nào là đối tượng kiểm toán : a. người thực hiện công việc kiểm toán b. công ty kiểm toán c. các đơn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoa Kế toán BM : Kiểm toán & Phân tích Đề số 07

 1. Khoa Kế toán BM : Kiểm toán & Phân tích Đề số 07 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn : K IỂM TOÁN CĂN BẢN Thời gian : 90 phút Phần I : Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng nhất : 1. Cụm từ “khách thể kiểm toán” được hiểu là : a. n gười thực hiện công việc kiểm toán b . công ty kiểm toán c. các đơn vị được kiểm toán d . các BCTC của đơn vị được kiểm toán 2. Trong các nội dung sau, nội dung nào là đối tượng kiểm toán : a. n gười thực hiện công việc kiểm toán b . công ty kiểm toán c. các đơn vị được kiểm toán d . các BCTC của đơn vị đ ược kiểm toán 3. Khách thể của kiểm toán Nhà nước bao gồm : a. các dự án do NSNN đầu tư b . các công ty tư nhân c. các doanh nghiệp Nhà nước d . cả a và b 4. Đối tượng kiểm toán bao gồm cả phần thực trạng tài chính bên ngoài sổ sách là do a. tính phức tạp của mối quan hệ tài chính tạo ra b . giới hạn về trình độ nghiệp vụ kế toán c. phương tiện xử lý thông tin kế toán không thể thu thập được tất cả lượng thông tin tài chính phát ra d . bao gồm các câu trên 5. Gian lận và sai sót được phân biệt một cách tương đối rõ rệt qua : a. tính nghiêm trọng của hành vi b . mức độ tinh vi của hành vi c. động cơ thự c hiện hành vi d . cả a,b,c 6. Rủi ro phát hiện được đánh giá ở mức cao nhất khi rủi ro kiểm soát được đánh giá ở mức thấp và rủi ro tiềm tàng được đánh giá ở mức ....: b . thấp a. cao d . không câu nào đúng c. trung bình 7. Việc bỏ sót một cách cố ý các bút toán phản ánh doanh thu nhằm che dấu một khoản lãi tại đơn vị được đánh giá là một h ành vi : a. gian lận b . sai sót c. không tuân thủ d . chưa thể kết luận được 8. Để tìm ra bằng chứng chứng minh cho cơ sở dẫn liệu về sự tồn tại (sự h iện hữu ) thì cách tốt nhất là kiểm toán viên nên : a. kiểm tra sổ sách, chứng từ b . quan sát c. gửi thư xác nhận d . kiểm kê (chứng kiến kiểm kê) Phần II : Trắc nghiệm chọn câu trả lời Đúng/Sai : 1. Khi kiểm toán ngân hàng thương mại, nếu đơn vị ngân h àng có môi trường kiểm soát chung mạnh thì chắc chắn rủi ro kiểm toán sẽ thấp. a. Đúng b. Sai 2. Thực hiện kiểm toán tại một doanh nghiệp, kiểm toán viên có trách nhiệm thiết lập và duy trì hoạt động của các thủ tục kiểm soát cần thiết để đảm bảo cơ sở dẫn liệu của các khoản mục trên Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp đó.
 2. a. Đúng b. Sai 3. ..........được thiết kế nhằm ngăn chặn và phát hiện các sai phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày trong đơn vị. a. hệ thống các thủ tục kiểm soát b. hệ thống kiểm soát nội bộ c. hệ thống kế toán d. không có câu n ào đúng 4. Trong môi trường kiểm soát nội bộ hoạt động tốt hơn thì khả n ăng tồn tại sai phạm mà hệ thố ng kiểm soát nội bộ không phát hiện được sẽ thấp hơn. a. Đúng b. Sai Phần III: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : 1)...................là lo ại hình kiểm toán xuất hiện đ ầu tiên trong lịch sử ra đ ời và phát triển củ a kiểm toán. Theo đó, đố i tượng trực tiếp và thường xuyên củ a lo ại hình kiểm toán này là (2)............... Kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán nhằm đánh giá (3).....................,(4)...............trong hoạt động của một bộ phận hay một (5)..................., hay m ột (6)....................., hay toàn bộ hoạt động củ a đơn vị. Kiểm toán hoạt động là lĩnh vực kiểm toán cơ bản của (7)......................Trong khi đó, kiểm toán tuân thủ là lĩnh vực kiểm toán cơ bản của (8)…………..Mụ c tiêu của loại hình kiểm toán này là nhằm (9)....................mức độ chấp hành lu ật pháp hay (10)................., quy định nào đó của đơn vị. a. kiểm toán nhà nước f. chương trình b. quy ch ế g. tính hiệu năng c. tính hiệu qu ả h. Kiểm toán tài chính d. kiểm toán nội bộ i. đánh giá j. d ự án k. báo cáo tài chính

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản