intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng tại công ty TNHH Bia Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

0
29
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng tại công ty TNHH Bia Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua việc thu thập và phân tích những ý kiến đánh giá của nhân viên, làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên văn phòng trong quá trình làm việc, từ đó đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn về công việc của nhân viên văn phòng tại công ty TNHH Bia Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng tại công ty TNHH Bia Huế

Lời Cảm Ơn<br /> Trong quá trình thực tập và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp, bên<br /> cạnh sự cố gắng của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của<br /> quý thầy cô giáo trong trường Đại học Kinh Tế Huế, cùng các cô chú,<br /> anh chị đang công tác tại Công ty TNHH Bia Huế.<br /> Lời cảm ơn đầu tiên tôi xin gửi đến Ban Giám hiệu cùng các thầy cô<br /> giáo trường Đại học Kinh Tế Huế đã truyền đạt những kiến thức bổ ích<br /> trong suốt thời gian tôi học tập tại trường.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.s Lê Thị Phương<br /> Thanh, giảng viên trực tiếp hướng dẫn tôi, sự tận tình hướng dẫn của cô<br /> đã góp một phần rất lớn để tôi có thể hoàn thành khóa luận này.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các cán bộ quản lý và nhân viên làm<br /> việc tại Công ty TNHH Bia Huế, đặc biệt là các anh chị ở phòng Nhân<br /> Sự, đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập tại công ty.<br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã luôn<br /> động viên, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.<br /> Do năng lực bản thân và thời gian còn hạn chế nên khoá luận được<br /> hoàn thành không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được<br /> những góp ý của quý thầy cô giáo cùng các bạn.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Bùi Thị Kim Ngân<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn: .................................................................................................................i<br /> Mục lục:..................................................................................................................... ii<br /> Danh mục các chử viết tắt: .......................................................................................v<br /> Danh mục hình vẽ, sơ đồ: ........................................................................................vi<br /> Danh mục các biểu bảng: ..................................................................................... viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẮN ĐỀ............................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu chung ...................................................................................................2<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ......................................................................2<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu: .......................................................................................2<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu: ..........................................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu: ....................................................................................3<br /> 4.1. Thiết kế nghiên cứu: ..........................................................................................3<br /> 4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu .........................................................................3<br /> 4.2.1. Dữ liệu thứ cấp: ...............................................................................................3<br /> 4.2.2. Dữ liệu sơ cấp: .................................................................................................4<br /> 4.3. Phương pháp điều tra ........................................................................................4<br /> 4.4. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu. ..............................................................4<br /> 4.4.1. Phương pháp phân tích thống kê...................................................................4<br /> 4.4.2. Phương pháp toán kinh tế ..............................................................................4<br /> 5. Tóm tắt ...................................................................................................................5<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .........................................6<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ..................................6<br /> 1.1.Cơ sở lý luận: .......................................................................................................6<br /> 1.1.1. Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc...............................................................6<br /> 1.1.1.1. Định nghĩa về sự thỏa mãn trong công việc...............................................6<br /> ii<br /> <br /> 1.1.1.2. Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc............................................................7<br /> 1.1.1.2.1. Thuyết nhu cầu cấp bậc của Maslow (1943)...........................................7<br /> 1.1.1.2.2. Thuyết ERG của Alderfer (1969) ............................................................8<br /> 1.1.1.2.3. Thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959) ................................................8<br /> 1.1.1.2.4. Thuyết công bằng của Adam (1963)........................................................9<br /> 1.1.1.2.5. Thuyết kỳ vọng của Vroom (1964) ........................................................10<br /> 1.1.1.2.6. Các nguyên nhân dẫn đến sự thỏa mãn trong công việc .....................11<br /> 1.1.2. Mô hình nghiên cứu ......................................................................................12<br /> 1.1.2.1 Các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn công việc ....................................12<br /> 1.1.2.2. Mô hình nghiên cứu ...................................................................................15<br /> 1.2 Cơ sở thực tiễn...................................................................................................16<br /> 1.2.1 Tiếp cận các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn công việc .................16<br /> 1.2.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài..........................................................................18<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN .19<br /> 2.1. Tổng quan về công ty Bia Huế ........................................................................19<br /> 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của công ty..........................................19<br /> 2.1.1.1 Các giai đoạn phát triển của công ty .........................................................19<br /> 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Bia Huế ................................20<br /> 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.....................................................................21<br /> 2.1.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý..................................................................................21<br /> 2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận ...............................................23<br /> 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty..............................................24<br /> 2.1.3.1 Nhà cung cấp ...............................................................................................24<br /> 2.1.3.2. Thị trường tiêu thụ.....................................................................................25<br /> 2.1.3.3. Đối thủ cạnh tranh. ....................................................................................25<br /> 2.1.3.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty..........................................25<br /> 2.1.3 Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty........................................................29<br /> 2.2. Phân tích ý kiến đánh giá của nhân viên về các yếu tố ảnh hưởng đến sự<br /> thỏa mãn công việc tại công ty TNHH Bia Huế. ..................................................31<br /> 2.2.1. Đặc điểm mẫu điều tra..................................................................................31<br /> iii<br /> <br /> 2.2.2 Độ tin cậy của thang đo. ................................................................................37<br /> 2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA ...............................................................42<br /> 2.2.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA của các biến độc lập..........................43<br /> 2.2.3.2. Phân tích nhân tố biến phụ thuộc “Sự thỏa mãn công việc” .................47<br /> 2.2.3.3. Cronbach’s Alpha các biến sau khi phân tích nhân tố...........................48<br /> 2.2.4. Đặt tên và giải thích nhân tố ........................................................................48<br /> 2.2.4.1. Các nhân tố độc lập....................................................................................48<br /> 2.2.4.2. Nhân tố phụ thuộc......................................................................................50<br /> 2.2.5. Phân tích hồi quy tuyến tính ........................................................................50<br /> 2.2.5.1. Mô hình điều chỉnh ....................................................................................50<br /> 2.2.5.2 Giả thuyết nghiên cứu điều chỉnh: ............................................................51<br /> 2.2.5.3. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến..................................................52<br /> 2.2.5.4 Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính..............................................53<br /> 2.2.5.5 Kết quả phân tích hồi quy đa biến.............................................................53<br /> 2.2.5.6 Kiểm định độ phù hợp của mô hình ..........................................................54<br /> 2.2.5.7 Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết.......................................................55<br /> 2.2.5.8 Kiểm định các giả thuyết và đánh giá tầm quan trọng của các biến<br /> trong mô hình. .........................................................................................................57<br /> 2.2.6. Phân tích thống kê mô tả đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa<br /> mãn về công việc của nhân viên văn phòng tại công ty TNHH Bia Huế. ..........59<br /> 2.2.6.1. Đánh giá của nhân viên về "Thu nhập" ..................................................59<br /> 2.2.6.2. Đánh giá của nhân viên về "Đào tạo và thăng tiến"...............................61<br /> 2.2.6.3 Đánh giá của nhân viên văn phòng về "Cấp trên ....................................63<br /> 2.2.6.4 Đánh giá của nhân viên văn phòng về “Đặc điểm công việc”.................65<br /> 2.2.6.5. Đánh giá của nhân viên văn phòng về “Sự thỏa mãn chung” ...............66<br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ.........69<br /> THỎA MÃN VỀ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG...................69<br /> TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ. ........................................................................69<br /> 3.1. Định hướng của công ty trong thời gian tới...................................................69<br /> 3.2. Những vấn đề còn tồn đọng............................................................................70<br /> iv<br /> <br /> 3.3 Những giải pháp nhằm năng cao sự thỏa mãn về công việc của nhân viên<br /> văn phòng tại công ty TNHH Bia Huế. .................................................................70<br /> 3.3.1 Giải pháp chung. ............................................................................................70<br /> 3.3.2 Giải pháp cụ thể .............................................................................................71<br /> 3.3.2.1 Giải pháp về thu nhập ................................................................................71<br /> 3.3.2.2 Giải pháp về Đào tạo và thăng tiến ...........................................................72<br /> 3.3.3.3 Giải pháp về cấp trên..................................................................................74<br /> 3.3.3.4 Giải pháp về đặc điểm công việc................................................................75<br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................77<br /> 3.1. Kết luận .............................................................................................................77<br /> 3.2. Kiến nghị ...........................................................................................................78<br /> 3.2.1. Đối với cơ quan nhà nước.............................................................................78<br /> 3.2.2. Đối với chính quyền địa phương..................................................................78<br /> 3.2.3. Đối với công ty ...............................................................................................78<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................80<br /> PHỤ LỤC I ..............................................................................................................81<br /> PHỤ LỤC II.............................................................................................................83<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản