intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư cây cao su tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
19
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư cây cao su tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đánh giá thực trạng việc trồng cây cao su trên địa bàn nghiên cứu; phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến hiệu quả đầu tư cây cao su trên địa bàn xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư cây cao su tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ------   ------<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐẦU<br /> TƯ CÂY CAO SU TẠI XÃ HƯƠNG BÌNH, THỊ XÃ<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> NGUYỄN DUY TÀI<br /> <br /> Khóa học: 2009 - 2013<br /> Nguyễn Duy Tài<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ------   ------<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> H<br /> <br /> CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐẦU<br /> <br /> IN<br /> <br /> TƯ CÂY CAO SU TẠI XÃ HƯƠNG BÌNH, THỊ XÃ<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Duy Tài<br /> <br /> ThS. Hồ Tú Linh<br /> <br /> Lớp: K43B - KHĐT<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Huế, 05/2013<br /> <br /> Nguyễn Duy Tài<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> ii<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Trước hết tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn đến quý<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> thầy, cô giáo trường Đại Học Kinh Tế Huế đã trang bị cho<br /> <br /> H<br /> <br /> tôi kiến thức, làm cơ sở để tôi hoàn thành khóa luận tốt<br /> <br /> IN<br /> <br /> nghiệp này. Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> cô giáo ThS. Hồ Tú Linh, người đã tận tình hướng dẫn,<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> giúp đỡ cho tôi trong suốt thời gian làm bài khóa luận này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tập thể cán bộ UBND<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> thị xã Hương Trà, cán bộ phòng nông nghiệp, địa chính,<br /> UBND xã Hương Bình đã cung cấp thông tin, số liệu cần<br /> thiết phục vụ cho quá trình nghiên cứu và đã tạo mọi<br /> điều kiện thuận lợi để giúp đỡ tôi trong suốt thời gian<br /> thực tập.<br /> <br /> Nguyễn Duy Tài<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể bạn bè và<br /> gia đình đã luôn động viên, khuyến khích tôi trong suốt<br /> thời gian học tập cũng như thời gian thực tập để hoàn<br /> <br /> U<br /> <br /> Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> Nguyễn Duy Tài<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> O<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN................................................................................................................. ii<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... iii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ............................................................................................vi<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................. vii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ................................................................................. vii<br /> DANH MỤC PHỤ LỤC .................................................................................................x<br /> ĐƠN VỊ QUY ĐỔI ........................................................................................................xi<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ..............................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ...............................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ..........................................................................................2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................2<br /> 3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ........................................................................2<br /> <br /> Nguyễn Duy Tài<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 3.1.1.<br /> <br /> Nguồn dữ liệu thứ cấp .............................................................................2<br /> <br /> 3.1.2.<br /> <br /> Nguồn dữ liệu sơ cấp ...............................................................................3<br /> <br /> 3.2. Phương pháp phân tích thống kê....................................................................3<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....................................................................3<br /> 4.1. Đối tượng và nội dung nghiên cứu ................................................................3<br /> 4.2. Đối tượng nghiên cứu và điều tra...................................................................3<br /> 4.3. Phạm vi...........................................................................................................3<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 5. Hạn chế của đề tài..............................................................................................3<br /> <br /> U<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> <br /> ́H<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .....................4<br /> 1.1. Cơ sở lý luận ..................................................................................................4<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1.1.1. Đầu tư và hiệu quả đầu tư .............................................................................4<br /> 1.1.1.1. Đầu tư .......................................................................................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.1.2. Hiệu quả đầu tư.........................................................................................5<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư sản xuất cây cao su .........................7<br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư sản xuất cây cao su............8<br /> iv<br /> 1.1.3.1. Nhóm các nhân tố vĩ mô ...........................................................................8<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.3.2. Nhóm các nhân tố vi mô ............................................................................9<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn ...............................................................................................10<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.2.1. Khái quát sơ lược về tình hình sản xuất cây cao su ở Việt Nam và tỉnh<br /> Thừa Thiên Huế. ...................................................................................................10<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.2.2. Khái quát tình hình sản xuất cao su ở thị xã Hương Trà. ...........................14<br /> 1.2.3. Khái quát về tình hình đầu tư sản xuất cây cao su ở xã Hương Bình, thị xã<br /> Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế .........................................................................18<br /> 1.2.3.1. Giới thiệu chung về xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên<br /> Huế........................................................................................................................18<br /> 1.2.3.2. Khái quát chung về tình hình sản xuất cây cao su ở xã Hương Bình, thị<br /> xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. ...................................................................27<br /> <br /> CHƯƠNG 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÂY<br /> CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯƠNG BÌNH, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH<br /> THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2006 - 2012 ...................................................30<br /> <br /> Nguyễn Duy Tài<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản