intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng: Nhiễm trùng tiết niệu ở bệnh nhân tổn thương tủy sống có đặt sonde tiểu lưu tại trung tâm Phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
96
lượt xem
16
download

Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng: Nhiễm trùng tiết niệu ở bệnh nhân tổn thương tủy sống có đặt sonde tiểu lưu tại trung tâm Phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: xác định nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ làm nhiễm trùng đường tiểu trên bệnh nhân có đặt thông tiểu lưu, tìm hiểu cách phòng tránh và giảm số ca bị nhiễm trùng đường tiểu. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng: Nhiễm trùng tiết niệu ở bệnh nhân tổn thương tủy sống có đặt sonde tiểu lưu tại trung tâm Phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai

MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.................................................................<br /> LỜI CẢM ƠN...................................................................................................<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................. 1<br /> MỤC TI U CHU<br /> <br /> N ĐỀ ............................................................................ 3<br /> <br /> I.TỔNG QUAN TỔN THUƠNG TUỶ SỐNG: .............................................. 4<br /> 1.1. Dịch tễ học tổn thƣơng tủy sống ............................................................... 4<br /> 1.2. Nguyên nhân gây tổn thƣơng tủy sống ..................................................... 4<br /> 1.3.Các phân loại tổn thƣơng cột sống [3,12]:................................................. 5<br /> 1.4. Lâm sàng tổn thƣơng tủy sống [2][3][14][29]: ......................................... 6<br /> II. SINH LÝ BÀI TIẾT NƢỚC TIỂU ............................................................. 7<br /> 2.1. Giải phẫu đƣờng tiết niệu dƣới: ................................................................ 7<br /> 2.1.1.Bàng quang ............................................................................................. 7<br /> 2.1.2. Niệu đạo ................................................................................................. 9<br /> 2.1.3. Thần kinh của niệu đạo – bàng quang: ................................................ 10<br /> 2.2. Sinh lý bài tiết nƣớc tiểu: ........................................................................ 11<br /> III. QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐẶT SONDE TIỂU LƢU NAM – NỮ ...... 12<br /> 3.1 Chuẩn bị: .................................................................................................. 12<br /> 3.2. Các bƣớc thực hiện: ................................................................................ 13<br /> IV. TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU TRÊN BỆNH NHÂN TỔN<br /> THƢƠNG TUỶ SỐNG [15,17,20,21,23,29,31] ........................................... 16<br /> 4.1. Định nghĩa và phân loại nhiễm khuẩn tiết niệu ...................................... 16<br /> 4.2. Cơ chế bệnh sinh ..................................................................................... 17<br /> 4.2.1. Các vi khuẩn gây bệnh hay gặp ........................................................... 17<br /> 4.2.2. Cơ chế đề kháng tự nhiên của cơ thể ................................................... 17<br /> 4.2.4. Yếu tố thuận lợi gây nhiễm khuẩn tiết niệu của bệnh nhân tổn thƣơng<br /> tủy sống .......................................................................................................... 18<br /> 4.3. Lâm sàng và chuẩn đoán NKTN ............................................................ 18<br /> <br /> 4.3.1. Nhiễm khuẩn tiết niệu có triệu chứng.................................................. 18<br /> 4.3.2. Nhiễm khuẩn tiếu niệu không có triệu chứng ...................................... 19<br /> 4.3.3. Chẩn đoán ............................................................................................ 19<br /> 4.4. Phục h i chức n ng đƣờng tiết niệu cho bệnh nhân tổn thƣơng tủy<br /> sống[14] ......................................................................................................... 19<br /> 4.5. Điều trị và phòng NKTN ở bệnh nhân TTTS ......................................... 20<br /> 4.5.1. Nguyên tắc điều trị ............................................................................... 20<br /> 4.5.2. Điều trị cụ thể....................................................................................... 21<br /> 4.5.3. Phòng ngừa NKTN: ............................................................................. 22<br /> V. BIẾN CHỨNG CỦA NTTN DO ĐẶT SONED TIỂU LƢU .................. 22<br /> VI. P DỤNG M T BỆNH NHÂN CỤ THỂ .............................................. 26<br /> TÓM TẮT CHU<br /> <br /> N ĐỀ ............................................................................ 29<br /> <br /> TÀI NIỆU THAM KHẢO...............................................................................<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> Kí hiệu viết tắt<br /> <br /> Tên đầy dủ<br /> <br /> BC<br /> <br /> Bạch cầu<br /> <br /> TTTS<br /> <br /> Tổn thƣơng tủy sống<br /> <br /> NTTN<br /> <br /> Nhiễm trùng tiết niệu<br /> <br /> PHCN<br /> <br /> Phục h i chức n ng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập, hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp, tôi đã<br /> nhận đƣợc sự dạy bảo, giúp đỡ và động viên hết sức tận tình của các thầy cô,<br /> gia đình và bạn bè.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn<br /> GS.TS Phạm Thị Minh Đức- Trƣởng khoa Điều dƣỡng Trƣờng Đại học<br /> Th ng Long đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và<br /> hoàn thành khoá luận.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn<br /> TS.Nguyễn Thị Kim Liên giảng viên trƣờng đại học Y Hà Nội- ngƣời đã<br /> tận tình hƣớng dẫn, trực tiếp giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn<br /> thành khoá luận.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô trong Bộ môn Điều dƣỡng<br /> Trƣờng Đại học Th ng Long đã tận tình chỉ bảo, dìu dắt, trang bị kiến thức<br /> và đạo đức nghề nghiệp của ngƣời thầy thuốc cũng nhƣ giúp đỡ tôi trong học<br /> tập và hoàn thành khoá luận này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo Đại<br /> học Th ng Long đã tạo điều kiện cho phép và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa<br /> luận.<br /> Tôi vô cùng biết ơn bố mẹ và những ngƣời thân yêu, những ngƣời bạn<br /> đã luôn ở bên tôi, động viên giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 6 năm 2012<br /> PHẠM THỊ THU HẰNG<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Thật kinh khủng nếu bạn đang khỏe mạnh, có một cuộc sống dễ chịu thì<br /> một tai nạn bất ngờ ập đến, khiến bạn không thể cử động và làm việc nhƣ<br /> trƣớc, mọi sinh hoạt thậm chí là đơn giản nhất cũng phải có ngƣời giúp đỡ.<br /> Tổn thƣơng tủy sống đặt con ngƣời vào tình trạng nhƣ thế. Ở những nƣớc<br /> đang phát triển, bệnh nhân tổn thƣơng tủy sống thƣờng chỉ đƣợc chú ý điều<br /> trị trong giai đoạn cấp mà chƣa hề đƣợc quan tâm toàn diện.<br /> Tổn thƣơng cột sống có liệt tủy là một thƣơng tổn nặng nề cho bản thân<br /> bệnh nhân, gánh nặng cuộc sống cho cả gia đình, xã hội, thậm chí có thể gây<br /> tử vong, nếu qua khỏi cũng để lại rất nhiều di chứng tàn tật gây nhiều khó<br /> kh n cho bệnh nhân về nhiều mặt ngay cả việc thực hiện các nhu cầu thiết<br /> yếu của bản thân. Trong đó, nguyên nhân đầu tiên ảnh hƣởng trực tiếp đến<br /> sức khỏe bệnh nhân là tình trạng nhiễm trùng tiết niệu tái phát và hậu quả<br /> suy thận do những rối loạn chức n ng bàng quang cơ thắt.<br /> Các rối loạn bàng quang co thắt dẫn đến nhiều biến chứng của hệ tiết<br /> niệu, làm ảnh hƣởng đến khả n ng phục h i. Hơn nữa, tình trạng mất tự chủ<br /> tiểu tiện gây ra hậu quả nặng nề về tâm lý xã hội, cản trở tái hòa nhập xã hội.<br /> Nguyên nhân chủ yếu gây nhiễm khuẩn tiết niệu trên bệnh nhân TTTS<br /> là: Tiểu tiện không tự chủ, nƣớc tiểu t n dƣ do bàng quang làm thoát nƣớc<br /> tiểu không hoàn toàn, các thủ thuật đặt ống thông bàng quang nhiều lần...Bên<br /> cạnh đó là tình trạng nằm lâu do những rối loạn vận động trầm trọng bởi liệt<br /> tứ chi hay liệt hai chân cũng là một trong những lý do làm t ng nguy cơ<br /> nhiễm trùng niệu.[3][13]<br /> Lloyd và cộng sự (1986), sau khi theo dõi 181 bệnh nhân tổn thƣơng<br /> tủy sống sau ra viện một n m thấy có 66,7%- 100% bệnh nhân có ít nhất một<br /> lần có nhiễm khuẩn niệu.[28]<br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản