intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Hóa học: Tổ chức hoạt động "Vui để học" nhằm rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
40
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Hóa học: Tổ chức hoạt động "Vui để học" nhằm rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Tổ chức hoạt động Vui để học nhằm rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên" thiết kế hình thức tổ chức và nội dung họ át động "Vui để học", thực nghiệm sư phạm nhằm xác định tính khả thi và hiệu quả của hoạt động "Vui để học", rút ra những bài học kinh nghiệm. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Hóa học: Tổ chức hoạt động "Vui để học" nhằm rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> CỬ NHÂN HÓA HỌC<br /> <br /> Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> Đề tài:<br /> U<br /> <br /> TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG "VUI ĐỂ HỌC "<br /> NHẰM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC<br /> CHO SINH VIÊN<br /> <br /> GVHD: Ts. Trịnh Văn Biều<br /> SVTH: Lâm Vĩnh Thuận<br /> Lớp: Hoá 4B<br /> Niên khoá: 2002-2006<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2006<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành được cuốn luận văn này, bên cạnh sự nỗ lực và cố gắng của bản<br /> thân, em luôn nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình, những lời động viên khuyến khích của<br /> gia đình, của các thầy cô trong khoa và bạn bè mỗi khi em gặp khó khăn. Em xin chân<br /> thành cảm ơn tất cả.<br /> Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Trịnh Văn Biều, người đã tận<br /> tình hướng dẫn, chỉ bảo em đi hết chặng đường, khơi dậy trong em niềm yêu thích và say<br /> mê nghiên cứu khoa học. Em cũng xin cảm ơn cô chủ nhiệm lớp 10-11 và các em học sinh<br /> lớp 10/11 đã tạo điều kiện tốt nhất cho em tiến hành thực nghiệm đề tài nghiên cứu. Xin<br /> cảm ơn tập thể lớp Hoá 4 đã luôn sát cánh cùng em trong thời gian qua.<br /> Bước đầu thực hiện nghiên cứu với thời gian và khả năng hạn chế, luận văn không<br /> tránh những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự đóng góp chân thành của thầy cô và<br /> các bạn.<br /> Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Tháng 05 năm 2006<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CÁM ƠN ...................................................................................................... 3<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> MỤC LỤC ............................................................................................................ 4<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 7<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ..................................................................................................... 7<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .............................................................................................. 7<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 3.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU .............................................................................................. 7<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 4.KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ............................................................. 7<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 5.PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................................................................. 8<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 6.GIẢ THUYẾT KHOA HỌC .............................................................................................. 8<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 7.PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU .......................................... 8<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN<br /> T<br /> 0<br /> <br /> CỨU ...................................................................................................................... 9<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.1. KỸ NĂNG DẠY HỌC .................................................................................................. 9<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.1.1.Kỹ năng dạy học là gì? ............................................................................................ 9<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.1.2. Một số đặc điểm của kỹ năng ............................................................................... 11<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.2. CÁC KỸ NĂNG DẠY HỌC CƠ BẢN CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN [1, tr.50] ........... 12<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3. QUY TRÌNH RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG DẠY HỌC ......................................... 14<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.1. Mục đích rèn luyện các kỹ năng dạy học [1, tr.51] .............................................. 14<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.2. Nội dung rèn luyện các kỹ năng dạy học có các nội dung sau: [1, tr.52] ............. 15<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.3. Nguyên tắc rèn luyện các kỹ năng dạy học .......................................................... 15<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.4. Quy trình chung khi rèn luyện các kỹ năng dạy học [1, tr.53] ............................. 18<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.3.5. Việc vận dụng lý thuyết kỹ năng vào đề tài ......................................................... 19<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.4. DẠY HỌC BẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI HỌC [4, tr.7]................................. 20<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.4.1. Ý nghĩa - Tác dụng ............................................................................................... 20<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.4.2. Những biện pháp để tăng cường hoạt động của người học .................................. 22<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.5. LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ..................................................................................... 23<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.5.1. Khái niệm chung về hoạt động [5 ,tr.35] .............................................................. 23<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.5.2. Các loại hoạt động [5, tr.35] ................................................................................. 24<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.5.3. Cấu trúc của hoạt động [5, tr.35] .......................................................................... 25<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.5.4. Vận dụng lý thuyết hoạt động vào thực tế của đề tài ........................................... 26<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.6. THAM KHẢO Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG "VUI ĐỂ HỌC " ............... 26<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.6.1. Mục đích điều tra .................................................................................................. 27<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.6.2.Đối tượng và nội dung điều tra .............................................................................. 27<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.6.3.Phương pháp pháp điều tra .................................................................................... 27<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 1.6.4.Kết quả điều tra ..................................................................................................... 27<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG "VUI ĐỂ HỌC " NHẰM RÈN<br /> T<br /> 0<br /> <br /> LUYỆN KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN KHOA HÓA ................................... 33<br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.1. GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG "VUI ĐỂ HỌC "............................................................ 33<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.1.1. Giới thiệu về hoạt động "Vui để học " ................................................................. 33<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.1.2. Ưu nhược điểm của hoạt động "Vui để học " ....................................................... 33<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.1.3.Tác dụng của hoạt động "Vui để học " [9] ............................................................ 35<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2. NỘI DUNG CÁC CÂU ĐỐ ......................................................................................... 36<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.1. Câu hỏi về phần kỹ năng ...................................................................................... 36<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.2. Câu hỏi về phần kiến thức hóa học ...................................................................... 39<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.3. Câu hỏi về phần kiến thức ngoại ngữ ................................................................... 66<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.2.4. Câu hỏi về phần kiến thức xã hội ......................................................................... 69<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC ............................................................................................. 76<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.1. Cách thức tổ chức ................................................................................................. 76<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.2. Chọn nhóm tham dự ............................................................................................. 83<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br /> 2.3.3. Vai trò ban giám khảo .......................................................................................... 83<br /> T<br /> 0<br /> <br /> T<br /> 0<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản