Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân tay chân miệng tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
183
lượt xem
72
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân tay chân miệng tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tốt nghiệp "Chăm sóc bệnh nhân tay chân miệng tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang" gồm có những nội dung chính sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh tay chân miệng ở trẻ em, áp dụng được quy trình diều dưỡng để chăm sóc trẻ em mắc bệnh tay chân miệng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân tay chân miệng tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang

z<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> KHOA ĐIỀU DƢỠNG<br /> <br /> <br /> <br /> NGUYỄN THỊ HÀ<br /> Mã SV: B00145<br /> <br /> CHĂM SÓC BỆNH NHÂN<br /> TAY CHÂN MIỆNG TẠI<br /> BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG<br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> <br /> Hà nội tháng 1 năm 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dƣỡng<br /> ===========‫============٭٭٭‬<br /> <br /> Nguyễn Thị Hà<br /> Mã sinh viên: B00145<br /> <br /> CHĂM SÓC BỆNH NHÂN<br /> TAY CHÂN MIỆNG TẠI<br /> BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG<br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> Người hướng dẫn: Th.s Ngô Thị Hiếu Minh<br /> <br /> HÀ NỘI – Tháng 1 năm 2013<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập, hoàn thành khoá luận tốt ngiệp, tôi đã nhận đƣợc sự<br /> dạy bảo, giúp đỡ và động viên hết sức tận tình của các thầy cô, gia đình và bạn bè.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS<br /> Phạm Thị Minh Đức- Trƣởng khoa Điều dƣỡng Trƣờng Đại học Thăng Long đã tận<br /> tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khoá luận.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn Th.s Ngô<br /> Thị Hiếu Minh ngƣời thầy đã tận tình hƣớng dẫn, trực tiếp giúp đỡ tôi trong quá trình<br /> học tập và hoàn thành khoá luận.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô trong Bộ môn Điều dƣỡng Trƣờng<br /> Đại học Thăng Long đã tận tình chỉ bảo, dìu dắt, trang bị kiến thức và đạo đức nghề<br /> nghiệp của ngƣời thầy thuốc cũng nhƣ giúp đỡ tôi trong học tập và hoàn thành khoá<br /> luận này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo Đại học Thăng<br /> Long đã tạo điều kiện cho phép và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận.<br /> Tôi vô cùng biết ơn bố mẹ và những ngƣời thân yêu, những ngƣời bạn đã luôn<br /> ở bên tôi, động viên giúp đỡ tôi hoàn thành khoá luận.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn<br /> Hà Nội, tháng 1 năm 2013<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Hà<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> TCM<br /> <br /> Tay chân miệng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................................. 7<br /> CHƢƠNG I – TỔNG QUAN .......................................................................................... 8<br /> 1.1. Bệnh tay chân miệng ................................................................................................. 8<br /> 1.1.1. Khái niệm về bệnh tay chân miệng ........................................................................ 8<br /> 1.1.2. Sơ lƣợc về Coxsackievirues và Enterovirus 71 (EV71) ........................................ 9<br /> 1.2. Cơ chế bệnh sinh và cơ chế lây bệnh của bệnh tay – chân – miệng ......................... 9<br /> 1.2.1. Cơ chế bệnh sinh .................................................................................................... 9<br /> 1.2.2 Cơ chế lây bệnh ..................................................................................................... 10<br /> 1.3. Triệu chứng bệnh tay chân miệng ........................................................................... 10<br /> 1.3.1. Lâm sàng .............................................................................................................. 10<br /> 1.3.2. Cận lâm sàng ........................................................................................................ 11<br /> 1.3.3. Chẩn đoán............................................................................................................. 12<br /> 1.3.4. Chẩn đoán phân biệt ............................................................................................. 13<br /> 1.4. Phân độ lâm sàng .................................................................................................... 13<br /> 1.4.5. Phân biệt bệnh tay chân miệng với một số bệnh khác ......................................... 14<br /> 1.5. Biến chứng .............................................................................................................. 15<br /> 1.6. Điều trị .................................................................................................................... 16<br /> 1.7. Các biện pháp phòng ngừa bệnh TCM ................................................................... 17<br /> 1.7.2. Phòng bệnh tại các cơ sở y tế ............................................................................... 18<br /> 1.7.3. Phòng bệnh ở cộng đồng ...................................................................................... 18<br /> 1.8. Tình hình dịch tễ học về chân tay miệng ................................................................ 19<br /> 1.8.1. Trên thế giới ......................................................................................................... 19<br /> 1.8.2. Tại Việt Nam ........................................................................................................ 19<br /> 1.9. Vai trò của điều dƣỡng viên trong việc chăm sóc trẻ mắc bệnh tay chân miệng ... 20<br /> CHƢƠNG II – CHĂM SÓC TRẺ MẮC BỆNH TAY CHÂN MIỆNG........................ 21<br /> 2.1. Quy trình chăm sóc trẻ mắc bệnh tay chân miệng .................................................. 21<br /> 2.1.1. Nhận định tình trạng ngƣời bệnh ......................................................................... 21<br /> 2.1.2. Chẩn đoán điều dƣỡng ......................................................................................... 22<br /> 2.1.3. Lập kế hoạch chăm sóc ........................................................................................ 23<br /> 2.1.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc .............................................................................. 24<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản