intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

331
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Chăm sóc bệnh nhân sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ" đề cập đến những nội dung chính sau đây: Các vấn đề liên quan đến thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, đề xuất quy trình theo dõi và chăm sóc bệnh nhân sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dưỡng<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGUYÊN<br /> MÃ SINH VIÊN: B00150<br /> <br /> CHĂM SÓC BỆNH NHÂN<br /> SAU MỔ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ<br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> <br /> HÀ NỘI, tháng 11 năm 2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dưỡng<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGUYÊN<br /> MÃ SINH VIÊN: B00150<br /> <br /> CHĂM SÓC BỆNH NHÂN<br /> SAU MỔ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ<br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> <br /> Người HDKH: TH.S. NGUYỄN TRỌNG YÊN<br /> <br /> HÀ NỘI, tháng 11 năm 2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> ron su t qu tr n<br /> n<br /> <br /> n<br /> <br /> s<br /> <br /> n<br /> <br /> n<br /> <br /> tất cả sự<br /> c<br /> <br /> t<br /> <br /> ất<br /> <br /> GS S P<br /> ăn Lon<br /> m<br /> <br /> m<br /> <br /> t pv<br /> p<br /> <br /> t<br /> <br /> o nt<br /> <br /> qu<br /> <br /> u<br /> <br /> v lòng<br /> <br /> n<br /> <br /> u n<br /> <br /> quý t<br /> t<br /> <br /> pn<br /> <br /> n<br /> <br /> s us c t<br /> <br /> t<br /> <br /> v<br /> c<br /> <br /> n<br /> t<br /> <br /> cả<br /> <br /> :<br /> M n Đứ<br /> <br /> r ởn K o Đ u<br /> <br /> ùn to n t ể quí th y cô<br /> <br /> o tron k o<br /> <br /> u ki n thu n l i cho tôi su t thời gian h c t p t<br /> Tôi xin trân tr ng cả<br /> ng d n nghiên cứu v<br /> Tôi xin chân thành cả<br /> <br /> n – r ờn Đ<br /> u ắt, d y bảo và t o<br /> <br /> tr ờng.<br /> <br /> : Th c sỹ Nguyễn Tr ng Yên, bác sỹ Khoa Ph u<br /> <br /> thu t th n kinh – B nh vi n WQĐ 108 n<br /> huyết<br /> <br /> t tn<br /> <br /> pt<br /> <br /> ờ<br /> <br /> o nt<br /> <br /> l n<br /> <br /> n n<br /> n<br /> <br /> u n<br /> <br /> u thời gian và tâm<br /> t t nghi p này.<br /> <br /> o, chỉ huy khoa Ph u thu t th n kinh -<br /> <br /> B nh vi n WQQĐ 108 cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong khoa<br /> <br /> t o<br /> <br /> u ki n<br /> <br /> giúp tôi h c t p và hoàn thành t t khóa h c.<br /> Cu i cùng, tôi vô cùng cả<br /> nhữn n<br /> <br /> ời<br /> <br /> lu n ộng viên và t o<br /> <br /> nhữn n<br /> u ki n<br /> <br /> ờ t ân tron<br /> p<br /> <br /> n và b n bè,<br /> <br /> tôi trong su t quá trình h c<br /> <br /> t p và hoàn thành khoá lu n t t nghi p này.<br /> <br /> Hà Nội – Tháng 11 năm 2012<br /> H c viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Nguyên<br /> <br /> 3<br /> <br /> THUẬT NGỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Bệnh nhân<br /> <br /> BN<br /> <br /> Cộng hưởng từ<br /> <br /> CHT<br /> <br /> Điều dưỡng<br /> <br /> ĐD<br /> <br /> Đốt sống<br /> <br /> ĐS<br /> <br /> Hướng dẫn<br /> <br /> HD<br /> <br /> Kết quả mong đợi<br /> <br /> KQMĐ<br /> <br /> Phẫu thuật<br /> <br /> PT<br /> <br /> Theo dõi<br /> <br /> TD<br /> <br /> Thoái hóa<br /> <br /> TH<br /> <br /> Thoát vị đĩa đệm<br /> <br /> TVĐĐ<br /> <br /> Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ<br /> <br /> TVĐĐCSC<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................................. 1<br /> PHẦN 1.TỔNG QUAN VỀ BỆNH LÝ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG CỔ ........ 2<br /> 1.1 . Sơ lược giải phẫu cột sống, tủy sống vùng cổ ........................................................ 2<br /> 1.1.1. Giải phẫu cột sống cổ ...................................................................................... 2<br /> 1.1.2. Giải phẫu tủy sống ......................................................................................... 3<br /> 1.2. Giải phẫu, sinh lý đĩa đệm cột sống cổ ................................................................... 3<br /> 1.2.1. Cấu trúc đĩa đệm ............................................................................................ 4<br /> 1.2.2. Thần kinh và mạch máu của đĩa đệm .............................................................. 5<br /> 1.2.3. Cấu trúc sinh hóa của đĩa đệm ........................................................................ 5<br /> 1.2.4. Chức năng của đĩa đệm ................................................................................... 6<br /> 1.3.<br /> <br /> Bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống cổ ................................................................... 6<br /> 1.3.1.Khái niệm thoát vị đĩa đệm .............................................................................. 6<br /> 1.3.2. Nguyên nhân sinh bệnh ................................................................................... 7<br /> 1.3.3. Những yếu tố liên quan đến thoát vị đĩa đệm cột sống cổ .............................. 8<br /> 1.3.4. Cơ chế gây bệnh .............................................................................................. 8<br /> 1.3.5. Triệu chứng lâm sàng ...................................................................................... 9<br /> 1.3.6. Chẩn đoán hình ảnh ....................................................................................... 11<br /> 1.3.7. Tiến triển ....................................................................................................... 12<br /> 1.3.8. Điều trị .......................................................................................................... 12<br /> 1.3.9. Các phương pháp phẫu thuật ......................................................................... 13<br /> 1.3.10. Tai biến, biến chứng sau phẫu thuật ........................................................... 14<br /> <br /> PHẦN 2. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU MỔ THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT<br /> SỐNG CỔ ..................................................................................................................... 16<br /> 2.1. Vai trò của điều dưỡng ........................................................................................... 16<br /> 2.2. Chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật .................................................................... 17<br /> 2.2.1. Ngày trước mổ .............................................................................................. 18<br /> 2.2.2. Sáng ngày mổ ............................................................................................... 18<br /> 2.3. Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật ...................................................................... 19<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=331

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2