intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ sọ não và mối liên quan đến viêm màng não mắc phải tại bệnh viện

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

73
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Chăm sóc bệnh nhân sau mổ sọ não và mối liên quan đến viêm màng não mắc phải tại bệnh viện" gồm có những nội dung chính sau: Xác định được tỉ lệ viêm màng não mắc phải sau mổ sọ não, mô tả một số yếu tố ảnh hưởng viêm màng não mắc phải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân sau mổ sọ não và mối liên quan đến viêm màng não mắc phải tại bệnh viện

P<br /> <br /> ọ<br /> <br /> ở<br /> <br /> ổ<br /> <br /> ở Việ N<br /> TN T<br /> <br /> giớ<br /> P<br /> ệ<br /> <br /> ở<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ờ<br /> <br /> ệ Vệ<br /> <br /> ứ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> T<br /> <br /> ớ<br /> <br /> nh nhữ<br /> <br /> ểm của ph u thu t thì tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện hay nhiễm khuẩn mắc phải<br /> NKMP<br /> <br /> óx<br /> <br /> ớ<br /> <br /> ă<br /> <br /> ệ<br /> <br /> thu<br /> <br /> ở nhữ<br /> <br /> u thu t sọ não, ổ bụ<br /> <br /> ời bệnh (NB) nằm t<br /> ể ó<br /> <br /> ều trị<br /> <br /> ă<br /> <br /> giải quy t<br /> <br /> 2007<br /> <br /> ó<br /> <br /> ờ<br /> <br /> ố<br /> <br /> ồC<br /> <br /> ể<br /> <br /> ặc biệt<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ứ<br /> ự<br /> <br /> ă<br /> <br /> ệ T<br /> <br /> M<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ối với các bác sỹ<br /> <br /> NB).<br /> <br /> ề trên, r<br /> <br /> v<br /> <br /> ự<br /> <br /> T<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ộ<br /> <br /> ộ<br /> ă<br /> <br /> ó<br /> <br /> ặ<br /> <br /> N<br /> <br /> ỡng trực ti<br /> <br /> và iề<br /> <br /> ời bệnh nặ<br /> <br /> ó<br /> ứ<br /> <br /> ễ<br /> <br /> ẩ<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ề<br /> <br /> ủ T<br /> <br /> ỡ<br /> <br /> T ịC<br /> <br /> ổ<br /> <br /> ớ 10 57<br /> <br /> [5].<br /> ủ Sở<br /> <br /> Nghiên cứ<br /> ổ<br /> <br /> Nộ<br /> <br /> ớ 29 9<br /> <br /> Từ<br /> <br /> ă<br /> <br /> 2006<br /> <br /> ề<br /> <br /> ỷ ệ<br /> <br /> ỷ nay,<br /> <br /> ễ<br /> ọ<br /> <br /> n là một bi n chứng nặng, dễ tử vong, ả<br /> ời số<br /> <br /> khoẻ, tâm th<br /> ớ<br /> <br /> ờ<br /> <br /> CS ố<br /> ằ<br /> ì<br /> <br /> x<br /> <br /> ởng lớn tới sức<br /> ọ<br /> <br /> NB<br /> <br /> ờ<br /> <br /> ả<br /> <br /> ội. Vì th việ<br /> ời bệ<br /> <br /> ờ<br /> ều trị<br /> ổ ọ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ễ<br /> <br /> ễ<br /> <br /> ẩ<br /> <br /> ị<br /> ă<br /> <br /> ằ<br /> ó<br /> <br /> ắ<br /> ề<br /> <br /> ó<br /> <br /> D<br /> ờ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ị NKMP<br /> <br /> ó ó<br /> <br /> ị<br /> <br /> hệ thố<br /> ó<br /> <br /> ệ<br /> <br /> x<br /> <br /> phải dựa vào các xét nghiệ<br /> <br /> ểu hiện các<br /> <br /> ì<br /> <br /> ặ<br /> <br /> ắ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> cho gia<br /> <br /> p thi t và thời sự.<br /> <br /> y, việc phát hiệ<br /> <br /> ổ ọ<br /> <br /> ả<br /> <br /> ứ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ờ<br /> <br /> ỡng r t quan trọn<br /> h các bi n chứ<br /> <br /> ă<br /> <br /> ắ<br /> <br /> ả<br /> 1<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ở<br /> <br /> VMNMP) ở<br /> ột cách<br /> <br /> ể tìm nguyên nhân gây ra VMNMP nhằm có biện pháp phòng ngừ<br /> ề<br /> <br /> ó<br /> <br /> ả NKMP<br /> ị ố<br /> <br /> triệu chứng lâm sàng r m rộ, khó phát hiện ì họ<br /> ộ<br /> <br /> ó<br /> ă<br /> <br /> ề<br /> <br /> ệ<br /> <br /> N<br /> <br /> CTSN<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ệ<br /> <br /> ời bệ<br /> <br /> ẩ<br /> <br /> ó NB<br /> ả<br /> <br /> ỷ ệ ử<br /> <br /> D<br /> <br /> ổ ọ<br /> ảm<br /> <br /> ều trị t i bệnh viện d<br /> [13],[14]. C<br /> <br /> ì<br /> <br /> ả<br /> <br /> ữ<br /> <br /> mối<br /> <br /> ề tài<br /> <br /> ề<br /> <br /> ờ<br /> <br /> “<br /> <br /> ”<br /> <br /> viêm màng não mắc phải tại<br /> <br /> nhằm mục tiêu:<br /> 1. Xá<br /> <br /> ịnh tỉ l<br /> <br /> ắ<br /> <br /> 2. Mô tả một số y u tố<br /> <br /> ả sau m<br /> <br /> n<br /> <br /> ắ<br /> <br /> 2<br /> <br /> ả sau m<br /> <br /> ệ<br /> <br /> CHƯƠ G 1<br /> TỔNG QUAN TÀI LIỆU<br /> 11<br /> <br /> ợ<br /> N<br /> <br /> ải phẫu sọ não<br /> ằ<br /> <br /> ọ<br /> <br /> ộ<br /> <br /> ọ<br /> <br /> N<br /> <br /> •<br /> <br /> ố<br /> <br /> ể<br /> <br /> ở<br /> <br /> ể<br /> <br /> ở<br /> <br /> ủ<br /> <br /> :<br /> <br /> N<br /> <br /> •<br /> <br /> ự<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ệ N<br /> •<br /> <br /> ọ<br /> <br /> ớ : ồ<br /> <br /> N<br /> <br /> ữ :<br /> : ồ<br /> <br /> ể<br /> <br /> •<br /> <br /> ộ<br /> x<br /> <br /> ặ<br /> <br /> 4<br /> <br /> NB ó<br /> 13],[15].<br /> <br /> Hình 1.1:<br /> 111<br /> <br /> ợ<br /> <br /> ể<br /> <br /> Màng não là một tổ chức mô liên k t bao bọc não và tủy số<br /> 3 màng. B<br /> n<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ụ<br /> <br /> ữ<br /> <br /> c chia làm<br /> ớ<br /> <br /> ọ<br /> <br /> [13], [15]<br /> - Màng cứng (dura mater) nằm ngoài cùng, là tổ chứ x<br /> <br /> chặt hộp sọ trừ ù<br /> <br /> nh và cột số<br /> <br /> ó<br /> <br /> ền vững bám<br /> <br /> o khoang ngoài màng<br /> <br /> cứng [24]<br /> - Màng nhện (arachnoidea) là tổ chức liên k t mềm, không m ch máu. Màng<br /> nhện có 2 lá, giữa hai lá có những c u nối trong khoang nhện. Giữa lá ngoài và<br /> màng cứ<br /> <br /> ới màng cứng. Lá trong bám chặt vào màng mềm.<br /> 3<br /> <br /> 1.2:<br /> - Màng mềm mỏng, giàu m ch máu, bám chặt vào não bộ và tủy sống.<br /> ó<br /> <br /> Khi nói<br /> <br /> ĩ<br /> <br /> 3<br /> <br /> ủ y u là viêm màng<br /> <br /> nhện và màng mềm (lepto méningite). Viêm màng não là một khái niệm giải ph u<br /> lâm sàng do nhiều nguyên nhân gây nên, song bệnh cảnh lâm sàng nổi b t là hội<br /> chứng màng não [4]<br /> Ðể x<br /> <br /> ịnh chẩ<br /> <br /> ẩ<br /> <br /> ải dựa vào xét<br /> <br /> nghiệm dịch não tủy (DNT) là chính [3], [18].<br /> 11<br /> <br /> ể<br /> <br /> ủ CTSN<br /> <br /> - Giải phẫu - sinh lý liên quan CTSN<br /> + Hộp sọ<br /> <br /> ời lớn - một khoang cứng cố ịnh có thể tích khoả<br /> <br /> 1700 ml bảo vệ và chứ<br /> <br /> ựng:<br /> <br /> Nhu mô não - 80 %, dịch não tủy -10 %, máu - 10% [13]<br /> <br /> 1.3: Đụng giập não<br /> 1 3 Đụng giập não<br /> 4<br /> <br /> 1400<br /> <br /> n<br /> <br /> +<br /> thể<br /> <br /> ặ<br /> <br /> ể :T<br /> <br /> ờng gặp ở<br /> <br /> ều trị ph u thu :<br /> <br /> ời trẻ, nam nhiề<br /> <br /> ă<br /> <br /> y bỏ khối máu tụ choán chỗ<br /> <br /> (ALNS) hoặc, mở sọ giải ép khi có d u hiệ<br /> u và sử x<br /> <br /> máu v<br /> <br /> ữ, một t lệ nhỏ NB có<br /> <br /> ă<br /> <br /> ọ<br /> <br /> ALNS<br /> S<br /> <br /> ỡng t m và tích cực, hỗ tr , khôi phục tố<br /> <br /> ó<br /> <br /> ực nội sọ<br /> <br /> ể hay, cắt lọc, c m<br /> ủ y<br /> <br /> ă<br /> <br /> ều<br /> <br /> ă<br /> <br /> ổ<br /> <br /> ó<br /> <br /> ừa<br /> <br /> ứ phát hoặc các bi n chứng.<br /> <br /> tổ<br /> <br /> ộng, tai n n trong sinh ho t<br /> <br /> + Nguyên nhân:Tai n n giao thông, tai n<br /> <br /> -<br /> <br /> ở ổ<br /> <br /> (tổ<br /> <br /> + Nguyên phát (trực ti<br /> ụng gi p não, xu t huy t nội sọ, tổ<br /> <br /> i trục lan tỏa<br /> <br /> + Thứ phát (gián ti p, sau tổ<br /> ù<br /> <br /> máu tụ trong não ti n triể<br /> <br /> u nhiều giờ tới nhiề<br /> ă<br /> <br /> ực nội sọ, nhiễm trùng nội sọ, co gi t<br /> <br /> ờng do chảy máu từ<br /> <br /> Máu tụ ngoài màng cứ<br /> <br /> ờng vỡ x<br /> <br /> ch máu màng não, gây khối máu tụ giữ x<br /> Máu tụ<br /> <br /> ới màng cứng<br /> <br /> có thể k t h p vớ<br /> <br /> ỡ sọ,<br /> <br /> u, ngay sau khi bị ch n th<br /> <br /> ờng do tổ<br /> <br /> ứng.<br /> ĩ<br /> <br /> ch ở võ não gây ra, nó<br /> <br /> ụng d p tổ chức não t o thành khối máu tụ<br /> <br /> ngoài não [17].<br /> <br /> 1.4: Máu tụ ngoài màng cứng<br /> <br /> 5<br /> <br /> ọ hoặc tổn<br /> <br /> ới màng cứng và<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2