Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xương chũm

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
94
lượt xem
14
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xương chũm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xương chũm" được tiến hành với hai nội dung chính như sau: Mô tả được các triệu chứng của viêm tai xương chũm trước và sau phẫu thuật, lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xương chũm theo quy trình điều dưỡng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xương chũm

MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................7<br /> I. GIẢI PHẪU VÀ CHỨC NĂNG SINH LÝ CỦA TAI ................................9<br /> 1.1. Vài nét về viêm tai xƣơng chũm và phuong pháp mổ viêm tai xƣơng<br /> chũm...............................................................................................................15<br /> 1.2. Sơ lƣợc giải phẫu tai ................................................................................9<br /> 1.2.1. Tai ngoài ................................................................................................9<br /> 1.2.2. Tai giữa ................................................................................................10<br /> 1.2.3. Tai trong...............................................................................................12<br /> 1.3. Sinh lý tai ................................................................................................14<br /> 1.3.1. Sinh lý nghe .........................................................................................14<br /> 1.3.2. Chức năng thăng bằng .........................................................................14<br /> II. BỆNH VIÊM TAI XƢƠNG CHŨM - TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ<br /> CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ................................................................17<br /> 2.1. Viêm tai xƣơng chũm và nguyên nhân gây bệnh ...................................17<br /> 2.2. Triệu chứng lâm sàng .............................................................................17<br /> 2.2.1.Viêm tai xƣơng chũm mạn tính ............................................................17<br /> 2.2.2. Viêm tai xƣơng chũm mạn tính hồi viêm ............................................18<br /> 2.2.3. Viêm tai xƣơng chũm mạn tính hồi viêm xuất ngoại ..........................19<br /> 2.3. Biến chứng ..............................................................................................20<br /> 2.4. Hƣớng điều trị .........................................................................................20<br /> 2.4.1. Nội khoa...............................................................................................20<br /> 2.4.2. Ngoại khoa ...........................................................................................21<br /> 2.5. Chỉ định và chống chỉ định mổ viêm tai xƣơng chũm ...........................21<br /> 2.5.1.Chỉ định mổ viêm tai xƣơng chũm [12] ...............................................21<br /> <br /> 2.5.2. Chống chỉ định mổ viêm tai xƣơng chũm ...........................................22<br /> 2.6. Biến chứng sau mổ .................................................................................22<br /> III. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN SAU PT VIÊM TAI XƢƠNG CHŨM .....23<br /> 3.1. Vai trò của việc chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xƣơng<br /> chũm...............................................................................................................23<br /> 3.2. Quy trình điều dƣỡng ..............................................................................23<br /> 3.2.1. Nhận định ngƣời bệnh .........................................................................23<br /> 3.2.2. Chẩn đoán điều dƣỡng .........................................................................27<br /> 3.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc ........................................................................27<br /> 3.2.4. Thực hiện kế hoạch ..............................................................................30<br /> 3.2.5.Đánh giá ................................................................................................35<br /> KẾT LUẬN ...................................................................................................37<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Xƣơng chũm là một khối xƣơng hình núm vú ở phía sau ống tai ngoài,<br /> sau hòm nhĩ và sau mê nhĩ [1].<br /> Viêm tai xƣơng chũm là hiện tƣợng viêm xƣơng chũm thứ phát sau<br /> khi viêm tai giữa. Viêm tai xƣơng chũm là một bệnh thƣờng gặp, ảnh hƣởng<br /> nhiều đến sức nghe và dễ gây các biến chứng nguy hiểm, hiện nay có<br /> khoảng 5% dân số ở khu vực phía Bắc của nƣớc ta bị mắc căn bệnh này.<br /> Viêm tai xƣơng chũm có thể dẫn đến các biến chứng nhƣ: viêm xƣơng đá,<br /> liệt mặt ngoại biên (VII), viêm mê nhĩ…thậm chí có thể dẫn tới viêm màng<br /> não, áp xe não, viêm tĩnh mạch bên… [4][8][9].<br /> Phẫu thuật viêm tai xƣơng chũm sẽ tùy theo tổn thƣơng xƣơng chũm<br /> mà có phƣơng pháp phẫu thuật thích hợp: mổ sào bào thƣợng nhĩ hay khoét<br /> rỗng đá chũm toàn bộ [9].<br /> Phẫu thuật viêm tai xƣơng chũm là một phẫu thuật mang tính thƣờng<br /> quy nhƣng cũng rất dễ gặp tai biến, để phẫu thuật cho kết quả tốt nhất không<br /> những đòi hỏi phẫu thuật viên có tay nghề và kinh nghiệm mà còn cần vai<br /> trò hết sức quan trọng của ngƣời điều dƣỡng luôn theo dõi sát sao từng diễn<br /> biến của bệnh nhân sau phẫu thuật nhằm chăm sóc và thực hiện y lệnh một<br /> cách đầy đủ. Để đáp ứng tốt những vấn đề nêu ở trên chuyên đề “Chăm sóc<br /> bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xương chũm” đƣợc tiến hành với nội<br /> dung:<br /> 1. Mô tả đƣợc các triệu chứng của viêm tai xƣơng chũm trƣớc và sau<br /> phẫu thuật<br /> <br /> 2. Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật viêm tai xƣơng<br /> chũm theo quy trình điều dƣỡng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> I. GIẢI PHẪU VÀ CHỨC NĂNG SINH LÝ CỦA TAI<br /> 1.1. Sơ lƣợc giải phẫu tai<br /> Tai gồm có ba phần: tai ngoài, tai giữa và tai trong [10] [13].<br /> <br /> Hình 1.1. Sơ đồ cấu trúc cơ quan thính giác<br /> 1. Vành tai 2. Ống tai ngoài 3. Màng nhĩ<br /> 4. Hòm nhĩ 5. Các xƣơng con 6. Vòi nhĩ<br /> 1.1.1. Tai ngoài<br /> Tai ngoài gồm có vành tai và ống tai ngoài.<br /> 1. Gờ luân 2. Gờ đối luân 3. Bình tai<br /> 4. Đối bình<br /> <br /> 5. Lõm tai<br /> <br /> 6.Dái tai<br /> <br /> 7. Chân của đối luân 8.Ống tai ngoài<br /> Hình 1.2. Tai ngoài<br /> a. Vành tai là một cái loa bằng sụn,<br /> ngoài có da bao bọc. Vành tai có những chỗ lồi và<br /> chỗ lõm, chỗ lõm ở giữa gọi là hố thuyền. Phần<br /> dƣới của vành tai không có sụn, chỉ có da và mỡ<br /> gọi là dái tai. Bệnh lý thƣờng hay gặp ở vành tai<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản