intTypePromotion=3

Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL: Đánh giá kiến thức, thực hành của mẹ bệnh nhi hen phế quản trước và sau tham gia chương trình quản lý hen

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
56
lượt xem
10
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL: Đánh giá kiến thức, thực hành của mẹ bệnh nhi hen phế quản trước và sau tham gia chương trình quản lý hen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tốt nghiệp cử nhân gồm có 2 mục tiêu chính: Đánh giá sự thay đổi về kiến thức của mẹ bệnh nhi bị bệnh hen về bệnh hen, cách điều trị, dự phòng hen phế quản trước và sau tham gia chương trình quản lý hen; đánh giá sự thay đổi về kỹ năng thực hành sử dụng bình xịt của mẹ bệnh nhi bị bệnh hen trong điều trị, dự phòng hen phế quản trước và sau tham gia chương trình quản lý hen.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân hệ VHVL: Đánh giá kiến thức, thực hành của mẹ bệnh nhi hen phế quản trước và sau tham gia chương trình quản lý hen

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> KHOA KHOA HỌC SỨC KHOẺ<br /> BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG<br /> <br /> TRIỆU THỊ THUỶ<br /> Mã sinh viên: B00226<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THỰC HÀNH CỦA MẸ<br /> BỆNH NHI HEN PHẾ QUẢN TRƯỚC VÀ SAU THAM GIA<br /> CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HEN<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> <br /> HÀ NỘI – Tháng 11 năm 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> KHOA KHOA HỌC SỨC KHOẺ<br /> BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG<br /> <br /> TRIỆU THỊ THUỶ<br /> Mã sinh viên: B00226<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THỰC HÀNH CỦA MẸ<br /> BỆNH NHI HEN PHẾ QUẢN TRƯỚC VÀ SAU THAM GIA<br /> CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HEN<br /> <br /> ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> Người HDKH: PGS. TS. BS Lê Thị Minh Hương<br /> <br /> HÀ NỘI – Tháng 11 năm 2013<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành đề tài tốt nghiệp này, tôi đã nhận<br /> được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của thầy cô, các anh chị và các bạn.<br /> Với tất cả tình cảm chân thành nhất, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn<br /> sâu sắc tới:<br /> Các thầy cô giáo dạy trường Đại học Thăng long, đặc biệt là những thầy cô đã<br /> tận tình dạy bảo tôi trong suốt thời gian học tập tại trường.<br /> GS. TS Phạm Thị Minh Đức chủ nhiệm Khoa Điều dưỡng Trường Đại học<br /> Thăng long, Cô đã dạy bảo chỉ dẫn cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành<br /> luận văn này.<br /> PGS. TS. BS Lê Thị Minh Hương – Trưởng khoa Miễn dịch – Dị ứng – Khớp,<br /> bệnh viện Nhi Trung ương đã chỉ bảo, đóng góp cho luận văn với các ý kiến có nội<br /> dung sâu sắc và có giá trị khoa học cao.<br /> Tất cả đồng nghiệp khoa Miễn dịch – Dị ứng – Khớp đã tạo điều kiện giúp đỡ<br /> tôi trong quá trình thu thập số liệu hoàn thành luận văn.<br /> Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn tới bạn bè đồng nghiệp người thân trong<br /> gia đình đã động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học<br /> tập và hoàn thành luận văn.<br /> <br /> Tôi xin ghi nhận những tình cảm và công lao ấy.<br /> Hà Nội, tháng 11 năm 2013<br /> Học viên<br /> <br /> Triệu Thị Thuỷ<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> <br /> BYT<br /> <br /> Bộ Y tế<br /> <br /> CBVC<br /> <br /> Cán bộ viên chức<br /> <br /> GINA<br /> <br /> Global Initiative for Asthin (Chương trình khởi động toàn<br /> cầu phòng chống Hen)<br /> <br /> HPQ<br /> <br /> Hen phế quản<br /> <br /> NC<br /> <br /> Nghiên cứu<br /> <br /> NCKH<br /> <br /> Nghiên cứu khoa học<br /> <br /> NVYT<br /> <br /> Nhân viên y tế<br /> <br /> PEF<br /> <br /> Lưu lượng đỉnh<br /> <br /> WHO<br /> <br /> Tổ chức y tế thế giới<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................... 1 <br />  <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.................................................................... 3 <br />  <br /> 1.1. Lịch sử hen ..................................................................................................... 3 <br />  <br /> 1.2. Định nghĩa...................................................................................................... 4 <br />  <br /> 1.3. Dịch tễ học ..................................................................................................... 4 <br />  <br /> 1.4. Yếu tố nguy cơ của hen phế quản ................................................................... 5 <br />  <br /> 1.5. Cơ chế bệnh sinh trong hen phế quản. ............................................................ 6 <br />  <br /> 1.6. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. .......................................................... 9 <br />  <br /> 1.7. Chẩn đoán hen phế quản. .............................................................................. 10 <br />  <br /> 1.8. Điều trị. ......................................................................................................... 12 <br />  <br /> <br /> CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 16 <br />  <br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu: ................................................................................. 16 <br />  <br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu: ............................................................................. 16 <br />  <br /> 2.3. Kiểm soát sai số: ........................................................................................... 17 <br />  <br /> 2.4. Phân tích và xử lý số liệu .............................................................................. 17 <br />  <br /> 2.5. Đạo đức trong nghiên cứu............................................................................. 18 <br />  <br /> 2.6. Tính khả thi của đề tài................................................................................... 18 <br />  <br /> <br /> CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................. 20 <br />  <br /> 3.1. Thông tin chung của nhóm nghiên cứu........................................................ 20 <br />  <br /> 3.2. Kiến thức của mẹ bệnh nhi về bệnh hen phế quản trước và sau tham gia<br /> quản lý hen ........................................................................................................... 22 <br />  <br /> 3.3. Tìm hiểu mối liên quan giữa trình độ học vấn của các mẹ bệnh nhi với kiến<br /> thức về bệnh hen .................................................................................................. 28 <br />  <br /> 3.4. Đánh giá kỹ năng thực hành của mẹ bệnh nhi trong sử dụng các thuốc điều<br /> trị hen trước và sau khi tham gia chương trình quản lý hen ................................ 28 <br />  <br /> <br /> CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN ..................................................................... 31 <br />  <br /> 4.1. Thông tin chung của nhóm nghiên cứu........................................................ 31 <br />  <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản