intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược phát triển cây cao su vùng gò đồi huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
26
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược phát triển cây cao su vùng gò đồi huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chiến lược phát triển cây cao su trên cơ sở lý luận chung về chiến lược phát triển cây công nghiệp; đánh giá thực trạng và xu thế phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch trong thời gian qua; xác định các yếu tố ảnh hưởng có tính quyết định đến khả năng phát triển sản xuất, cũng như trong việc cạnh tranh của sản phẩm cao su và tiêu thụ sản phẩm này;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược phát triển cây cao su vùng gò đồi huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đề tài: Chiến lược phát triển cây cao su vùng gò đồi huyện Bố Trạch<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU<br /> VÙNG GÒ ĐỒI HUYỆN BỐ TRẠCH,<br /> TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> PHAN THỊ HIẾU<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> GVHD: Trương Tấn Quân - SVTH: Phan Thị Hiếu<br /> <br /> i<br /> <br /> Đề tài: Chiến lược phát triển cây cao su vùng gò đồi huyện Bố Trạch<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU<br /> VÙNG GÒ ĐỒI HUYỆN BỐ TRẠCH,<br /> TỈNH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Phan Thị Hiếu<br /> <br /> TS. Trương Tấn Quân<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Lớp: K43B KHĐT<br /> Niên khóa: 2009 – 2013<br /> <br /> \<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> GVHD: Trương Tấn Quân - SVTH: Phan Thị Hiếu<br /> <br /> ii<br /> <br /> Đề tài: Chiến lược phát triển cây cao su vùng gò đồi huyện Bố Trạch<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành được đề tài luận văn tốt nghiệp này, ngoài nỗ lực của bản thân, tôi<br /> đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ của các thầy cô, bạn bè và các anh chị<br /> cán bộ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh<br /> Quảng Bình.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán bộ giảng viên Trường Đại học Kinh<br /> <br /> U<br /> <br /> tế, Đại học Huế đã nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho tôi trong quá trình hoàn<br /> <br /> ́H<br /> <br /> thành đề tài này. Thực sự, đó là những ý kiến đóng góp hết sức quý báu. Đặc biệt tôi<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến TS. Trương Tấn Quân, người thầy đã tận<br /> tình hướng dẫn, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu giúp tôi có thể hoàn thành đề tài<br /> <br /> H<br /> <br /> một cách tốt nhất.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Tiếp theo, tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cùng toàn thể các anh, các chị<br /> trong Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Bố Trạch đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất<br /> <br /> K<br /> <br /> trong thời gian thực tập tại phòng để tôi hoàn thành kỳ thực tập và hoàn thành luận<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> văn này.<br /> <br /> O<br /> <br /> Bên cạnh đó, tôi cũng xin cảm ơn bạn bè, người thân - những người luôn đứng<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> đằng sau tôi để cổ vũ, động viên cho tôi.<br /> Cuối cùng, mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết mình của bản thân trong việc thực hiện<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> luận văn này, bài luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế.<br /> Kính mong sự góp ý và giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo và các bạn để luận văn<br /> được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa, tôi xin ghi nhận tất cả những sự giúp đỡ quý báu đó!<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Phan Thị Hiếu<br /> <br /> GVHD: Trương Tấn Quân - SVTH: Phan Thị Hiếu<br /> <br /> i<br /> <br /> Đề tài: Chiến lược phát triển cây cao su vùng gò đồi huyện Bố Trạch<br /> MỤC LỤC<br /> -----  -----<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................ii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................vii<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ ................................................................................. viii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ..........................................................................................ix<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ...........................................................................................x<br /> <br /> U<br /> <br /> ĐƠN VỊ QUY ĐỔI .......................................................................................................xi<br /> <br /> ́H<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> 2.1. Mục tiêu tổng quát....................................................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể .........................................................................................................2<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.1. Phương pháp luận duy vật biện chứng .....................................................................2<br /> 3.2. Phương pháp thu thập số liệu: ..................................................................................3<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 3.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: ..................................................................4<br /> <br /> O<br /> <br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 4.1. Đối tượng nghiên cứu:..............................................................................................4<br /> 4.2. Phạm vi nghiên cứu: .................................................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 5. Cấu trúc của khóa luận.................................................................................................5<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................6<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHIẾN LƯỢC<br /> VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC.............................................................................6<br /> 1.1. Những vấn đề lý luận chung chiến lược phát triển...................................................6<br /> 1.1.1. Khái niệm về chiến lược........................................................................................6<br /> 1.1.2. Đặc trưng và vai trò của chiến lược ......................................................................9<br /> 1.1.2.1. Đặc trưng của chiến lược....................................................................................9<br /> 1.1.2.2. Vai trò của chiến lược ......................................................................................10<br /> GVHD: Trương Tấn Quân - SVTH: Phan Thị Hiếu<br /> <br /> ii<br /> <br /> Đề tài: Chiến lược phát triển cây cao su vùng gò đồi huyện Bố Trạch<br /> 1.1.3. Nội dung của chiến lược phát triển .....................................................................12<br /> 1.1.4. Các loại chiến lược phát triển của ngành ............................................................14<br /> 1.1.5. Đặc trưng của ngành sản xuất cao su và sự cần thiết phải hoạch địch chiến lược<br /> phát triển ngành ở địa phương.......................................................................................15<br /> 1.1.6. Quy trình hoạch định chiến lược ngành ..............................................................17<br /> 1.1.6.1. Phân tích chiến lược .........................................................................................17<br /> 1.1.6.2. Xác định hệ thống mục tiêu của chiến lược phát triển ngành ..........................17<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1.6.3. Xây dựng phương án và lựa chọn phương án chiến lược tối ưu ......................18<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2. Một số bài học kinh nghiệm trong hoạch định chiến lược phát triển ....................20<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 1.2.1. Bài học hoạch định chiến lược phát triển ngành ở trong nước ...........................20<br /> 1.2.2. Bài học hoạch định chiến lược phát triển ngành ở địa phương...........................21<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu ...........................................................................22<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU VÙNG GÒ ĐỒI<br /> <br /> H<br /> <br /> TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH .............................26<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Bố Trạch......................................................26<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.1. Điều kiện tự nhiên ...............................................................................................26<br /> 2.1.1.1. Vị trí địa lý.......................................................................................................26<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.1.1.2. Địa hình ............................................................................................................27<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.1.1.3. Khí hậu .............................................................................................................27<br /> 2.1.2. Nguồn tài nguyên ................................................................................................28<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.1.2.1. Tài nguyên đất..................................................................................................28<br /> 2.1.2.2. Tài nguyên nước...............................................................................................30<br /> 2.1.2.3. Tài nguyên rừng ...............................................................................................31<br /> 2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................................31<br /> 2.1.3.1. Tình hình sử dụng đất đai của huyện Bố Trạch ...............................................31<br /> 2.1.3.2. Dân số và lao động ...........................................................................................32<br /> 2.1.3.3. Tình hình kinh tế ..............................................................................................34<br /> 2.1.3.4. Hiện trạng cơ sở vật chất hạ tầng .....................................................................38<br /> 2.1.3.4.1. Giao thông .....................................................................................................38<br /> 2.1.3.4.2. Thủy lợi .........................................................................................................40<br /> GVHD: Trương Tấn Quân - SVTH: Phan Thị Hiếu<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản