intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Đại học: Khảo sát khả năng hấp phụ Amoni của vật liệu đá ong biến tính

Chia sẻ: Quá Buồn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

96
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp Đại học: Khảo sát khả năng hấp phụ Amoni của vật liệu đá ong biến tính được nghiên cứu nhằm mục đích chế tạo vật liệu hấp phụ và khảo sát một số điều kiện tối ưu cho sự hấp phụ của vật liệu để tìm ra vật liệu có tính ứng dụng cao trong thực tế. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Đại học: Khảo sát khả năng hấp phụ Amoni của vật liệu đá ong biến tính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG<br /> -------------------------------<br /> <br /> ISO 9001 : 2008<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> Sinh viên<br /> : Trần Việt Anh<br /> Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu<br /> <br /> HẢI PHÕNG - 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG<br /> -----------------------------------<br /> <br /> KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ AMONI CỦA<br /> VẬT LIỆU ĐÁ ONG BIẾN TÍNH<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY<br /> NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> Sinh viên<br /> : Trần Việt Anh<br /> Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu<br /> <br /> HẢI PHÕNG - 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG<br /> --------------------------------------<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Sinh viên : Trần Việt Anh<br /> <br /> Mã SV: 121545<br /> <br /> Lớp : MT1201<br /> <br /> Ngành : Kỹ thuật môi trường<br /> <br /> Tên đề tài : “Khảo sát khả năng hấp phụ amoni của vật liệu đá ong biến tính”<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI<br /> 1.<br /> <br /> Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp<br /> ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).<br /> - Khảo sát ảnh hưởng của pH, thời gian, khối lượng vật liệu đến sự hấp<br /> phụ NH4+ của vật liệu đá ong biến tính<br /> - Xác định tải trọng hấp phụ cực đại của đá ong biến tính đối với NH4+<br /> - Xác định khả năng giải hấp thu hồi vật liệu<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán:<br /> - Các số liệu phân tích NH4+<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Địa điểm thực tập tốt nghiệp:<br /> -<br /> <br /> Phòng thí nghiệm F205, trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng<br /> <br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP<br /> Người hướng dẫn thứ nhất:<br /> -<br /> <br /> Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Thu<br /> - Học hàm, học vị: Thạc sĩ<br /> - Cơ quan công tác: Khoa Môi trường – Trường ĐHDL Hải Phòng<br /> - Nội dung hướng dẫn: “ Khảo sát khả năng hấp phụ amoni của vật liệu đá ong biến<br /> tính “<br /> Người hướng dẫn thứ hai:<br /> Họ và tên:.............................................................................................<br /> Học hàm, học vị:...................................................................................<br /> Cơ quan công tác:.................................................................................<br /> Nội dung hướng dẫn:............................................................................<br /> ……………………………………………………………………...<br /> ……………………………………………………………………...<br /> Đề tài tốt nghiệp được giao ngày<br /> <br /> năm 2012<br /> <br /> tháng<br /> <br /> Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2012<br /> <br /> Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN<br /> <br /> Đã giao nhiệm vụ ĐTTN<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Người hướng dẫn<br /> <br /> Trần Việt Anh<br /> <br /> ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu<br /> Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2012<br /> Hiệu trưởng<br /> <br /> GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2