intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Dự án khu chung cư Bãi Dâu và tác động của nó đến người dân vạn đò Thành phố Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
23
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Dự án khu chung cư Bãi Dâu và tác động của nó đến người dân vạn đò Thành phố Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa trên những cơ sở lý thuyết về tái định cư, những thông tin từ việc khảo sát trực tiếp người dân khu tái định cư Bãi Dâu để tìm hiểu cảm nhận của họ, xem xét những ảnh hưởng, tác động của việc tái định cư đến cuộc sống và những thay đổi về thu nhập của các hộ dân vạn đò, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Dự án khu chung cư Bãi Dâu và tác động của nó đến người dân vạn đò Thành phố Huế

Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học<br /> <br /> GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này là<br /> sự tổng hợp kết quả học tập, nghiên cứu<br /> trong suốt 4 năm học dưới giảng đường trường<br /> Đại học Kinh tế Huế.<br /> Trong quá trình thực tập nghiên cứu và<br /> viết báo cáo tôi đã nhận được sự quan tâm<br /> giúp đỡ tận tình của nhiều tập thể, cá nhân,<br /> các thầy cô giáo trong trường Đại học Kinh<br /> tế Huế.<br /> Trước hết tôi xin chân thành cám ơn quý<br /> thầy cô giáo đã giảng dạy tôi trong những<br /> năm học Đại học.<br /> Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu<br /> sắc đến TS. Lê Nữ Minh Phương đã hết lòng<br /> giúp đỡ và hướng dẫn tôi tận tình trong suốt<br /> thời gian nghiên cứu và hoàn thành báo cáo.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành<br /> đến phòng Kế Hoạch – Tài Chính Ủy ban nhân<br /> dân Thành phố Huế đã tạo mọi điều kiện cho<br /> tôi trong thời gian thực tập vừa qua, cung<br /> cấp những kinh nghiệm, kiến thức thực tế quý<br /> báu cũng như những tư liệu cần thiết cho tôi<br /> trong việc nghiên cứu hoàn thành báo cáo<br /> này.<br /> Cuối cùng tôi xin cảm ơn tập thể lớp<br /> K44A Kế hoạch – Đầu tư, cảm ơn già đình và<br /> bạn bè đã hết lòng động viên, giúp đỡ tôi<br /> thực hiện khóa luận này.<br /> Mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết sức hoàn<br /> thành khóa luận tốt nghiệp này nhưng do điều<br /> kiện thời gian còn hạn chế, kiến thức có<br /> SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học<br /> <br /> GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> hạn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên<br /> trong báo cáo tốt nghiệp không tránh khỏi<br /> sai sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp<br /> của quý thầy cô giáo để đề tài hoàn thiện<br /> hơn nữa.<br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Phạm<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Phương Hảo<br /> <br /> Thị<br /> <br /> SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học<br /> <br /> GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ..........................................................................................................................i<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU ...........................................................vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ..............................................................................................vii<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ...................................................................................................vi<br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ..............................................................................viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................... 1<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài................................................................................................. 1<br /> <br /> U<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................................... 2<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu..................................................................................... 2<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................... 3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................... 5<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................... 5<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản ............................................................................................ 5<br /> 1.1.1. Lý thuyết biến đổi xã hội......................................................................................... 5<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.2. Lý thuyết phát triển bền vững ................................................................................. 5<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.3. Lý thuyết hệ thống áp dụng cho việc tái định cư .................................................... 6<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.1.4. Một số thuật ngữ và khái niệm chính của nghiên cứu............................................. 7<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.4.1. Khái niệm thu nhập .............................................................................................. 7<br /> 1.1.4.2. Thuật ngữ “Tác động” .......................................................................................... 8<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.4.3. Đời sống xã hội..................................................................................................... 8<br /> 1.1.4.4. Đời sống vật chất .................................................................................................. 9<br /> 1.1.4.5. Đời sống tinh thần ................................................................................................ 9<br /> 1.1.4.6. Môi trường............................................................................................................ 9<br /> 1.1.4.7 Tái định cư bắt buộc ............................................................................................ 10<br /> 1.1.4.8 Lợi ích kinh tế xã hội của dự án đầu tư ............................................................... 10<br /> 1.2. Tác động của tái định cư đến cuộc sống người dân ................................................. 11<br /> 1.3. Cơ sở thực tiễn của vấn đề cần nghiên cứu .............................................................. 12<br /> 1.3.1. Kinh nghiệm xử lý vấn đề tái định cư ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước ...... 13<br /> 1.3.2. Kinh nghiệm xử lý vấn đề tái định cư ở một số nước trên thế giới....................... 14<br /> <br /> SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học<br /> <br /> GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................................... 19<br /> 2.1. Hiện trạng khu tái định cư vạn đò Bãi Dâu phường Phú Hậu, Tp Huế.................... 19<br /> 2.1.1. Thực trạng về công tác xây dựng .......................................................................... 19<br /> 2.1.2. Công tác di dân vạn đò đến khu tái định cư .......................................................... 20<br /> 2.1.3. Một số chính sách hỗ trợ cho việc tái định cư của các hộ dân vạn đò .................. 20<br /> 2.2. Vai trò và ý nghĩa của việc tái định cư hộ dân vạn đò tại khu tái định cư đến sự<br /> phát triển của Tp Huế ...................................................................................................... 21<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2.1. Hiệu quả xã hội...................................................................................................... 21<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.2.2. Hiệu quả kinh tế..................................................................................................... 22<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.2.3. Hiệu quả môi trường.............................................................................................. 22<br /> 2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân vạn đò ở khu tái định<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> cư Bãi Dâu, phường Phú Mậu, Tp Huế. .......................................................................... 25<br /> 2.3.1. Thống kê mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu............................................................ 25<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng............................................................................. 26<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.3.2.1. Yếu tố về việc làm, thu nhập, điều kiện làm ăn ................................................. 26<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.3.2.2. Yếu tố về nhà ở và điều kiện sinh hoạt .............................................................. 31<br /> 2.3.2.3. Yếu tố về giáo dục và đào tạo ............................................................................ 35<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.3.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án xây dựng khu tái định cư Bãi Dâu<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> khi nhà nước tiến hành đầu tư ......................................................................................... 39<br /> 2.3.3.1. So sánh cảm nhận, mức độ thỏa mãn của các hộ gia đình trước và sau khi tái<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> định cư ............................................................................................................................. 39<br /> 2.3.3.2. Đánh giá lợi ích, chi phí kinh tế mà dự án xây dựng khu định cư Bãi Dâu cho<br /> dân vạn đò đạt được......................................................................................................... 39<br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ............................................................. 42<br /> 3.1. Định hướng về việc quy hoạch xây dựng khu định cư cho người dân vạn đò ......... 42<br /> 3.2. Các giải pháp hỗ trợ.................................................................................................. 43<br /> 3.2.1. Giải pháp cải thiện thu nhập .................................................................................. 43<br /> 3.2.1.1. Mô hình tín dụng nhỏ ......................................................................................... 43<br /> 3.2.1.2. Vấn đề đào tạo nghề cho người tái định cư........................................................ 46<br /> 3.2.2. Nhóm giải pháp về môi trường.............................................................................. 47<br /> <br /> SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học<br /> <br /> GVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương<br /> <br /> 3.2.3. Giải pháp về y tế và việc gia tăng dân số .............................................................. 48<br /> 3.2.4. Giải pháp về văn hóa, giáo dục ............................................................................. 48<br /> 3.2.5. Giải pháp hỗ trợ tín dụng, xóa đói giảm nghèo ..................................................... 48<br /> 3.2.6. Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực cán bộ quản lý.......................................... 49<br /> 3.2.7. Nhóm giải pháp hạn chế tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền<br /> và các tổ chức xã hội của người dân vạn đò.................................................................... 49<br /> 3.2.8. Nhóm giải pháp vai trò của cộng đồng tham gia vào quá trình ổn định đời sống,<br /> <br /> Ế<br /> <br /> trật tự an ninh xã hội........................................................................................................ 50<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.2.9. Nhóm giải pháp hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm ....................... 51<br /> <br /> ́H<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................... 53<br /> 1. Kết luận........................................................................................................................ 53<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2. Kiến nghị ..................................................................................................................... 54<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 1<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> PHỤ LỤC .......................................................................................................................... 2<br /> <br /> SVTH: Phạm Thị Phương Hảo – K44A_KHĐT<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản