Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Chia sẻ: Hạnh Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

0
37
lượt xem
7
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua quá trình nghiên cứu, đề tài tập trung làm rõ những mục tiêu chính như sau: Làm rõ các cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh ngoại hối và hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn để thấy được các hạn chế còn tồn tại trong hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn này tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH<br /> DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN<br /> BUÔN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ<br /> PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A17619<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH<br /> DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN<br /> BUÔN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ<br /> PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Ths. Phạm Thị Bảo Oanh<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A17619<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính - Ngân hàng<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô ThS. Phạm<br /> Thị Bảo Oanh, đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình viết khóa luận tốt<br /> nghiệp.<br /> Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Quản lý trường Đại học<br /> Thăng Long đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập tại trường. Với vốn<br /> kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng vững chắc cho quá<br /> trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một<br /> cách tự tin.<br /> Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và các anh chị trong Ngân hàng thương<br /> mại cổ phần Công thương Việt Nam đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực<br /> tập tại quý ngân hàng, giúp đỡ em trong suốt quá trình thu thập số liệu.<br /> Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự<br /> nghiệp, đồng kính chúc các cô, chú, anh, chị trong Ngân hàng Vietinbank luôn dồi dào<br /> sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong công việc.<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản than thực hiện, có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN<br /> THỊ TRƢỜNG BÁN BUÔN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ..........................1<br /> 1.1. Những vấn đề cơ bản về kinh doanh ngoại hối ....................................................1<br /> 1.1.1. Khái niệm kinh doanh ngoại hối .........................................................................1<br /> 1.1.2. Đặc điểm và vai trò của kinh doanh ngoại hối ...................................................1<br /> 1.1.2.1. Đặc điểm của kinh doanh ngoại hối ...................................................................1<br /> 1.1.2.2. Vai trò của kinh doanh ngoại hối .......................................................................4<br /> 1.1.3. Thị trường ngoại hối ............................................................................................6<br /> 1.1.3.1. Khái niệm thị trường ngoại hối ..........................................................................6<br /> 1.1.3.2. Đặc điểm và vai trò của thị trường ngoại hối ....................................................7<br /> 1.1.3.3. Các thành phần tham gia thị trường ngoại hối ..................................................9<br /> 1.1.3.4. Các phương pháp yết giá trên thị trường ngoại hối......................................... 11<br /> 1.2.1. Khái niệm kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng<br /> thương mại ....................................................................................................................12<br /> 1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngọai hối trên thị trường bán buôn của ngân<br /> hàng thương mại ..........................................................................................................13<br /> 1.2.3. Vai trò hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân<br /> hàng thương mại ..........................................................................................................14<br /> 1.2.4. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn ......................15<br /> 1.2.4.1. Nghiệp vụ giao ngay (Spot) ..............................................................................15<br /> 1.2.4.2. Nghiệp vụ kỳ hạn (Forward) ............................................................................15<br /> 1.2.4.3. Nghiệp vụ hoán đổi (Swap) ..............................................................................16<br /> 1.2.4.4. Nghiệp vụ quyền chọn (Option) ........................................................................18<br /> 1.2.4.5. Nghiệp vụ tương lai (Future) ............................................................................18<br /> 1.3. Hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trƣờng bán buôn của ngân hàng<br /> thƣơng mại ...................................................................................................................19<br /> 1.3.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân<br /> hàng thương mại ..........................................................................................................19<br /> 1.3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán<br /> buôn của ngân hàng thương mại ................................................................................20<br /> 1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh ngoại hối của ngân hàng thương<br /> mại trên thị trường bán buôn .......................................................................................21<br /> 1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính ..............................................................................................21<br /> 1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng ...........................................................................................23<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản