intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH BMG Việt Nam

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
34
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH BMG Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm có 3 chương với những nội dung chính như sau: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH BMG Việt Nam, một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH BMG Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH BMG Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY<br /> TNHH BMG VIỆT NAM<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ NHƢ QUỲNH<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A20106<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY<br /> TNHH BMG VIỆT NAM<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.s Nguyễn Thanh Huyền<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Lê Nhƣ Quỳnh<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A20106<br /> <br /> Chuyên nghành<br /> <br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp này, em đã nhận đƣợc sự quan tâm và giúp<br /> đỡ từ nhiều phía. Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất<br /> đến cô giáo hƣớng dẫn – Thạc sĩ Nguyễn Thanh Huyền đã tận tình hƣớng dẫn em<br /> trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài của mình.<br /> Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong Bộ môn Kế toán thuộc khoa Kinh tế<br /> - Quản lý cùng toàn thể các thầy cô giáo trong trƣờng Đại học Thăng Long đã trang bị<br /> cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong suốt quá trình học tập và rèn<br /> luyện tại trƣờng.<br /> Em cũng xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, phòng Kế toán cùng toàn thể<br /> các cán bộ nhân viên thuộc Công ty TNHH BMG Việt Nam đã cung cấp tài liệu và tạo<br /> mọi điều kiện để em có thể hoàn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Dù đã rất cố gắng nhƣng do kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng của bản thân cũng<br /> nhƣ thời gian còn hạn chế nên chắc chắn đề tài Khóa luận tốt nghiệp này của em<br /> không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong đƣợc sự đóng góp, chỉ bảo, bổ<br /> sung của thầy cô để em hoàn thiện bài Khóa luận đƣợc tốt hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Lê Nhƣ Quỳnh<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp đƣợc sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và<br /> đƣợc trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Lê Nhƣ Quỳnh<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH<br /> KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI ...................1<br /> 1.1. Khái quát chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong<br /> doanh nghiệp thƣơng mại ............................................................................................. 1<br /> 1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại......................................................1<br /> 1.1.2. Một số khái niệm cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng<br /> trong doanh nghiệp thương mại ....................................................................................1<br /> 1.1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng<br /> trong doanh nghiệp thương mại ....................................................................................3<br /> 1.1.3.1. Vai trò .................................................................................................................3<br /> 1.1.3.2. Nhiệm vụ ............................................................................................................3<br /> 1.2. Các phƣơng thức bán hàng ....................................................................................4<br /> 1.2.1. Phương thức bán buôn .........................................................................................4<br /> 1.2.2. Phương thức bán lẻ .............................................................................................. 5<br /> 1.2.3. Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi hàng hóa ..........................................6<br /> 1.3. Xác định giá vốn hàng bán .....................................................................................6<br /> <br /> 1.3.1. Phương pháp tính giá của hàng xuất kho ........................................................... 7<br /> 1.3.1.1. Phương pháp giá thực tế đích danh..................................................................7<br /> 1.3.1.2. Phương pháp bình quân gia quyền ..................................................................7<br /> 1.3.1.3. Phương pháp nhập trước – xuất trước (FIFO) ...............................................8<br /> 1.3.1.4. Phương pháp nhập sau – xuất trước (LIFO) ...................................................8<br /> 1.3.2. Chi phí thu mua phân bổ cho hàng bán ra trong kỳ ...........................................9<br /> 1.4. Kế toán bán hàng ....................................................................................................9<br /> 1.4.1. Chứng từ sử dụng .................................................................................................9<br /> 1.4.2. Tài khoản sử dụng ................................................................................................ 9<br /> 1.4.3. Phương pháp kế toán bán hàng .........................................................................12<br /> 1.4.3.1. Kế toán bán hàng tại các đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp<br /> kê khai thường xuyên (KKTX) .....................................................................................12<br /> 1.4.3.2. Kế toán bán hàng tại các đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp<br /> kiểm kê định kỳ (KKĐK) .............................................................................................. 16<br /> 1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại .............18<br /> 1.5.1. Kế toán chi phí bán hàng ...................................................................................18<br /> 1.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ............................................................... 20<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản