intTypePromotion=4

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Đô

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

1
144
lượt xem
53
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Đô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận văn nhằm tìm hiểu cơ sở lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương, phản ánh thực tế hoạch toán lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp, đề ra nhận xét chung và đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đông Đô

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ<br /> CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI<br /> CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN<br /> THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ ĐÔNG ĐÔ<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : TỪ KHÁNH LY<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A18390<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ<br /> CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI<br /> CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN<br /> THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ ĐÔNG ĐÔ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : Th.s Đào Diệu Hằng<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Từ Khánh Ly<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A18390<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành bài khóa luận này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo<br /> Thạc sỹ Đào Diệu Hằng đã tận tình hƣớng dẫn em trong suốt thời gian làm khóa luận<br /> tốt nghiệp.<br /> Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc Công ty TNHH Thƣơng mại và<br /> Đầu tƣ Đông Đô cùng các anh chị trong công ty đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong<br /> quá trình thực tập.<br /> Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, giảng viên trƣờng Đại học Thăng<br /> Long đã nhiệt tình, tâm huyết giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho<br /> chúng em trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại trƣờng.<br /> Cuối cùng em xin chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc<br /> sống.Đồng thời kính chúc các anh chị trong công ty TNHH Thƣơng mại và Đầu tƣ<br /> Đông Đô mạnh khỏe, thành công trong công việc.<br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Từ Khánh Ly<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và đƣợc<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> (Chữ ký)<br /> <br /> Từ Khánh Ly<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành bài khóa luận này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo<br /> Thạc sỹ Đào Diệu Hằng đã tận tình hƣớng dẫn em trong suốt thời gian làm khóa luận<br /> tốt nghiệp.<br /> Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc Công ty TNHH Thƣơng mại và<br /> Đầu tƣ Đông Đô cùng các anh chị trong công ty đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong<br /> quá trình thực tập.<br /> Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, giảng viên trƣờng Đại học Thăng<br /> Long đã nhiệt tình, tâm huyết giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho<br /> chúng em trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại trƣờng.<br /> Cuối cùng em xin chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc<br /> sống.Đồng thời kính chúc các anh chị trong công ty TNHH Thƣơng mại và Đầu tƣ<br /> Đông Đô mạnh khỏe, thành công trong công việc.<br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Từ Khánh Ly<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản