intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
248
lượt xem
52
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp bao gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản. Chương 2: Thực trạng việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại Công ty cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG QUY<br /> TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH<br /> GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ KIM DUNG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A19902<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG QUY<br /> TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH<br /> GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : ThS. Trần Thị Thùy Linh<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Nguyễn Thị Kim Dung<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A19902<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn – Thạc sĩ Trần Thị<br /> Thùy Linh đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt thời gian nghiên cứu và thực<br /> hiện khóa luận này.<br /> Ngoài ra, em cũng mong muốn thông qua khóa luận này, gửi lời cám ơn sâu sắc<br /> đến các thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường Đại Học Thăng Long, những người đã<br /> trực tiếp truyền đạt cho em các kiến thức về kinh tế từ những môn học cơ bản nhất,<br /> giúp em có được một nền tảng về chuyên ngành học như hiện tại để có thể hoàn thành<br /> đề tài nghiên cứu này.<br /> Bên cạnh đó, em xin cảm ơn các anh chị trong phòng nghiệp vụ của Công ty cổ<br /> phần Thẩm định giá Thế Kỉ đã tạo điều kiện, giúp đỡ cũng như cung cấp số liệu, thông<br /> tin và tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian làm khóa luận.<br /> Cuối cùng, em xin cám ơn những thành viên trong gia đình và những người bạn<br /> đã luôn bên cạnh, giúp đỡ và ủng hộ em trong suốt thời gian qua.<br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Dung<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các tài liệu, trích<br /> dẫn, kết quả nêu trong khóa luận đều có nguồn gốc rõ ràng và trung thực, xuất phát<br /> từ tình hình thực tế của Công ty.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.<br /> Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Dung<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP THẨM<br /> ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN .................................................................................... 1<br /> 1.1. Tổng quan về bất động sản và thẩm định giá bất động sản ......................... 1<br /> 1.1.1.<br /> Bất động sản................................................................................................. 1<br /> 1.2. Thẩm định giá bất động sản ........................................................................... 7<br /> 1.2.1.<br /> Khái niệm thẩm định giá bất động sản........................................................ 7<br /> 1.2.2.<br /> Vai trò của thẩm định giá bất động sản ...................................................... 8<br /> 1.2.3.<br /> 1.2.4.<br /> <br /> Cơ sở thẩm định giá bất động sản ............................................................... 8<br /> Các nguyên tắc thẩm định giá bất động sản ............................................... 9<br /> <br /> 1.2.5.<br /> 1.2.6.<br /> <br /> Quy trình thẩm định giá bất động sản ....................................................... 10<br /> Các phương pháp thẩm định giá bất động sản ......................................... 15<br /> <br /> 1.2.7.<br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm<br /> định giá bất động sản................................................................................................. 24<br /> CHƢƠNG 2.<br /> <br /> THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG<br /> <br /> PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM<br /> ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ ................................................................................................. 28<br /> 2.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thẩm định<br /> giá Thế Kỷ ................................................................................................................. 28<br /> 2.1.1.<br /> Sự ra đời và phát triển của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ ...... 28<br /> 2.1.2.<br /> Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ .................. 31<br /> 2.2. Thực trạng việc vận dụng quy trình và phƣơng pháp thẩm định giá bất<br /> động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ ........................................... 33<br /> 2.2.1.<br /> Các cơ sở pháp lý của hoạt động thẩm định giá bất động sản tại Công ty<br /> Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ ................................................................................ 33<br /> 2.2.2.<br /> Thực trạng việc vận dụng quy trình và phương pháp thẩm định giá bất<br /> động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ .............................................. 34<br /> 2.2.3.<br /> Nghiên cứu tình huống: Định giá BĐS qua hợp đồng cụ thể tại Công ty<br /> Thẩm định giá Thể Kỷ ............................................................................................... 37<br /> 2.3. Đánh giá về quy trình và phƣơng pháp thẩm định giá bất động sản đƣợc<br /> Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ ................................................................ 47<br /> 2.3.1.<br /> Những kết quả đạt được trong việc dụng quy trình và phương pháp thẩm<br /> định giá bất động sản ở Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ. .......................... 47<br /> 2.3.2.<br /> Hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong việc vận dụng quy trình và<br /> <br /> phương pháp thẩm định giá bất động sản tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế<br /> Kỷ<br /> …………………………………………………………………………...…48<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2