intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Kiểm toán: Thủ tục kiểm toán các khoản ước tính kế toán được áp dụng tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chia sẻ: Tomjerry | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:59

24
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của khóa luận là hiểu về thực tế quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam thông qua khảo sát thực tế. Đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kiểm toán: Thủ tục kiểm toán các khoản ước tính kế toán được áp dụng tại Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỦ TỤC KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ƯỚC TÍNH KẾ  TOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN  DELOITTE VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn: GV Đoàn Văn Hoạt Sinh viên thực hiện:   Lê Hữu Đạt Mã số sinh viên:  31141020518 Lớp:    KICL1 Khóa:   40 Hệ:  Đại học chính quy Niên khóa 2014 – 2018 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 2. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... TP. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM 2 .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
 3. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... TP. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm 2018 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể giảng viên khoa Kế Toán  trường đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình truyền đạt kiến thức cho em trong  suốt các năm đại học; đặc biệt là Giảng viên Đoàn Văn Hoạt – người trực tiếp hướng dẫn em  trong suốt quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.  Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn tới công ty TNHH Deloitte Việt Nam – nơi em đã trải  qua ba tháng tiếp cận thực tế với công việc của một kiểm toán viên và nhận được sự hướng  dẫn, hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị nhân viên, đặc biệt trong bộ phận kiểm toán trong việc tạo  điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành quá trình thực tập.  Cuối cùng, do những hạn chế về vấn đề thời gian cũng như kiến thức của bản thân nên  Khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót, em rất mong nhận được sự  đóng góp ý kiến của Quý thầy cô, các anh chị cùng các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.  ̉ ơn!  Em xin chân thanh cam  ̀ TP HỒ CHÍ MINH, Ngày 15 tháng 03 năm 2018 Lê Hữu Đạt
 4. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài chính VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ISA Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế VAS  Chuẩn mực kế toán Việt Nam IAS Chuẩn mực kế toán Quốc tế TNHH  Trách nhiệm hữu hạn DPM Hướng dẫn quy trình kiểm toán của Deloitte   TSCĐ Tài sản cố định
 5. MỤC LỤC
 6. LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết của đề tài  “Ước tính kế toán” là những đánh giá chủ quan của người lập, và thường có ảnh   hưởng trọng yếu đến tính trung thực và hợp lí của BCTC. Công tác kiểm toán các   khoản ước tính là một vấn đề phức tạp và nhiều rủi ro, đòi hỏi kiểm toán viên phải có  nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và có khả năng xét đoán cao để có thể đánh giá  được tính trung thực và hợp lí của các khoản ước tính kế toán được lập trên BCTC. Chính vì sự  phức tạp và rủi ro trong công tác kiểm toán các khoản mục “Ước  tính kế toán”, người viết chọn đề tài này với mong muốn có cái nhìn sâu sắc hơn về các   khoản  ước tính kế  toán cũng như  cách vẫn dụng các thủ  tục kiểm toán thích hợp khi  tiến hành kiểm toán BCTC có trình bày khoản mục này Mục tiêu của đề tài  Muc tiêu chung: ̣ ̉ ̀ ̉ Tim hiêu quy trinh kiêm toan cac khoan  ̀ ́ ́ ̉ ước tinh kê toan trong kiêm toan Bao cao  ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ tai chinh tai công ty TNHH Deloitte Viêt Nam. ̀ ́ ̣ Muc tiêu cu thê: ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ Co cai nhin tông quan vê quy trinh kiêm toan cac khoan muc  ́ ́ ̉ ̣ ước tinh kê toan  ́ ́ ́ ̉ trong kiêm toan bao cao tai chinh theo chuân m ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ực kiêm toan Viêt Nam sô 540  ̉ ́ ̣ ́ ̉ “Kiêm toan cac  ́ ́ ước tinh kê toan” co hiêu l ́ ́ ́ ́ ̣ ực từ thang 12 năm 2012. ́ ̉ Hiêu vê th ̀ ực tê quy trinh kiêm toan cac khoan muc  ́ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ước tinh kê toan trong kiêm  ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ toan bao cao tai chinh tai công ty TNHH Deloitte Viêt Nam thông qua khao sat  ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ thực tê.́ Đưa ra kiên nghi va giai phap nhăm hoan thiên quy trinh kiêm toan cac khoan  ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ước  ̉ ̣ tinh kê toan trong kiêm toan bao cao tai chinh tai công ty TNHH Deloitte Viêt  ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ Nam. Phương pháp nghiên cứu Thu thập thông tin, tư liệu và các bài viết về ước tính kế toán cũng như thủ tục   kiểm toán ước tính kế toán từ nhiều nguồn như: chuẩn mực kế toán, kiểm toán   Việt Nam và quốc tế; hồ sơ, file kiểm toán của năm hiện tại và các năm trước;   mạng Internet và các sách báo liên quan Trao đổi và quan sát, tìm hiểu cách thức thực hiện của các anh chị kiểm toán viên   trong công ty Trực tiếp tham gia thực hiện kiểm toán ước tính các phần hành kế toán đơn giản  tại khách hàng Áp dụng kĩ năng tổng hợp, phân tích nghiên cứu và so sánh 6
 7. Bô cuc cua đê tai ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ời mở đâu, Kêt luân va phu luc thi gôm nh Bô cuc cua đê tai ngoai L ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ững phân sau: ̀ Chương I: Cơ  sở  li luân vê thu tuc kiêm toan cac khoan  ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ươc tinh kê toan trong ́ ́ ́ ́   ̉ kiêm toan bao cao tai chinh ́ ́ ́ ̀ ́ Chương II: Giới thiêu vê công ty TNHH Deloitte Vi ̣ ̀ ệt Nam Chương III: Thực trang quy trinh ki ̣ ̀ ểm toán các  ước tính kế  toán trong kiêm ̉   ̣ toan bao cao tai chinh tai công ty Deloitte Vietnam ́ ́ ́ ̀ ́ Chương IV: Nhân xet va đ ̣ ́ ̀ ưa ra kiên nghi đê hoan thiên quy trinh ki ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ểm toán ước   tính kế toán tai công ty kiêm toan Deloitte Vietnam  ̣ ̉ ́ Phạm vi và hạn chế của đề tài   Phạm vi Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Số   liệu   thực   hiện   tại   các   công   ty   là   của   năm   tài   chính   bắt   đầu   vào   ngày   01/01/2017 và kết thúc vào 31/12/2017.   Hạn chế  Do tính chất đặc thù về tính bảo mật trong lĩnh vực kiểm toán nói chung và quy   định, cam kết về  tính bảo mật  ở  công ty TNHH Deloitte Viêt Nam nói riêng, nên vi ̣ ệc   cam kết về  bảo mật thông tin khách hàng được đặt lên hàng đầu. Vì vậy các số  liệu   trong bài viết được trình bày chỉ có tính tham khảo.  Bên cạnh đó, vì thời gian thực tập có hạn, nên phạm vi tiếp cận với các khoản  mục trên BCTC cũng bị  hạn chế. Cụ  thể  là đối với khoản mục Hàng tồn kho, người  viết không trực tiếp tham gia thực hiện kiểm toán, do đó các vấn đề thực tế về  các kỹ  thuật kiểm toán áp dụng đối với khoản mục này người viết xin phép không trình bày để  duy trì tính khách quan cho toàn bộ bài viết. Đề tài chỉ nghiên cứu về những vấn đề của các BCTC không bao gồm ngân hàng   và các tổ chức tài chính khác.  7
 8. CHƯƠNG I: CƠ SỞ LI LUÂN VÊ THU TUC KIÊM TOAN CAC KHOAN  ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ƯƠC ́  TINH KÊ TOAN TRONG KIÊM TOAN BAO CAO TAI CHINH ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ 1.1 Tông quan  ̉ ươc tinh kê toan trong lâp va trinh bay bao cao tai chinh  ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ 1.1.1 Các khái niệm cơ bản liên quan đến ước tính kế toán Theo các chuẩn mực kiểm toán/kế toán khác nhau mà định nghĩa của Ước tính kế  toán cũng có sự khác nhau. Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 09 (VAS số 09) “Ước tính kế  toán: là một quá trình xét đoán dựa trên những thông tin tin cậy   nhất và mới nhất tại thời điểm đó.” Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 540 (VSA số 540) “Ước tính kế toán: Là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến BCTC   được  ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính xác   hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát   sinh nhưng đã được ước tính để lập BCTC” Theo Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế số 540 “Một số chỉ tiêu trên BCTC không thể được tính toán một cách chính xác, mà chỉ   có thể  được  ước lượng, đưa ra giá trị  gần đúng. Theo mục đích của chuẩn mực này,   những khoản mục này được gọi là Ước tính kế toán.” “Some financial  statement  items  cannot be  measured precisely, but  can only be   estimated. For  purposes of this  ISA, such financial statement items are referred to as   accounting estimates.” (Nguyên văn ISA 540) Tuy về cách định nghĩa có sự khác nhau giữa câu chữ, tựu chung lại, ước tính kế  toán có thể  được hiểu là giá trị  gần đúng của một chỉ  tiêu đã hoặc chưa thực tế  phát   sinh được trình bày trên BCTC, khi mà chỉ tiêu này chưa có phương pháp tính toán chính  xác. Thông tin về ước tính kế toán phải đảm bảo trung thực, đáng tin cậy và mới nhất   tại thời điểm công bố. 1.1.2 Phân loai cac khoan  ̣ ́ ̉ ươc tinh kê toan (Trich VSA 540) ́ ́ ́ ́ ́ Các loại ước tính trên BCTC có thể được phân loại: Ước tính chỉ tiêu đã phát sinh: o Dự phòng nợ phải thu khó đòi; o Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn; o Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; o Trích khấu hao tài sản cố định; o Chi phí trả trước; o Giá trị sản phẩm dở dang; o Doanh thu ghi nhận trước; 8
 9. o Doanh thu hợp đồng xây dựng dở dang. Ước tính chỉ tiêu chưa phát sinh: o Dự phòng chi phí bảo hành; o Chi phí trích trước.     1.1.3 Đăc điêm c ̣ ̉ ủa các ước tính kế toán Để   đưa  ra các  ước  tính,  người  lập  BCTC  phải  sử  dụng  các  “xét   đoán  nghề  nghiệp”. Vì là các xét đoán nên mang nặng tính chủ quan, khó có một tiêu chuẩn nào để  đánh giá hợp lý, nên tính tin cây của các ước tính kế toán là một vấn đề được người sử  dụng BCTC đặc biệt quan tâm. Việc lập một  ước tính kế toán có thể  đơn giản hoặc phức tạp tùy theo tính chất  của các chỉ  tiêu. Ví dụ:  ước tính và phân bổ  chi phí thuê nhà xưởng phải trả,  ước tính  dự   phòng   giảm   giá   hàng   tồn   kho.   Đối   với   các   ước   tính   phức   tạp,   cần   nhiều   kinh   nghiệm, kiến thức chuyên môn và đòi hỏi khả  năng xét đoán cao. Chẳng hạn như   ước   tính dự phòng hàng tồn kho đòi hỏi phải phân tích dữ liệu hiện tại và giá bán của hàng   hóa dự tính bán hàng trong tương lai. Các ước tính kế toán có thể  được thực hiện một cách thường xuyên trong kỳ kế  toán, hoặc có thể được thực hiện vào cuối kỳ kế toán. Trong nhiều trường hợp, các ước   tính kế  toán được lập dựa trên cơ  sở  kinh nghiệm thực tế; Ví dụ: Sử  dụng tỷ  lệ  định   mức trên doanh thu bán hàng để ước tính chi phí bảo hành. Trường hợp này, đơn vị phải  thường xuyên soát xét lại các dữ liệu và phải so sánh kết quả thực tế với số liệu đã ước  tính để điều chỉnh các ước tính kỳ kế toán sau. Các ước tính kế toán sẽ không thể lập một cách hợp lý trong trường hợp do chủ  quan, do thiếu dữ  liệu khách quan, hoặc do mức độ  không chắc chắn của một yếu tố  nào đó. Sự thiếu chính xác hay sai lệch (cả về tiêu chuẩn định lượng và tiêu chuẩn định   tính) của các ước tính kế toán được lập thường dễ xảy ra và gây sai sót trọng yếu đến  BCTC, từ đó ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin, bởi sai phạm của   các ước tính kế toán có tác động dây chuyền đến giá trị thực của tài sản, kết quả kinh   doanh và nghĩa vụ  thuế  thu nhập doanh nghiệp với Nhà nước. Do đó, các Ước tính kế  toán thường được đánh giá là trọng yếu. 1.1.4 Tinh thiêt yêu cua cac khoan  ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ươc tinh kê toan ́ ́ ́ ́ Dù cá khoản ước tính kế toán chứa đựng nhiều rủi ro tiềm t àng nhưng việc loại  bỏ hoàn toàn chúng là không khả thi và thiếu hiệu quả về kinh tế. Cụ thể, nếu chế độ  kế toán không cho phép sử dụng các khoản ước tính kế toan, ch ́ ế độ kế toán ấy sẽ phải   cực kì chi tiết, xây dựng một hệ thống luật kèm theo chi tiết cho tất cả các khoản mục  trên BCTC (kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp), liệt kê tất cả các tình huống có thể xảy ra để  các doanh nghiệp theo đó mà áp dụng. Điều này là không khả thi cả về mặt kinh tế lẫn   kĩ thuật. Giả sử, về mặt kĩ thuật, chế độ kế toán có thể làm được điều này, thì nó cũng là  thử  thách rất lớn đối với các doanh nghiệp trong việc áp dụng. Tình hình kinh doanh  thay đổi theo từng ngày, mỗi sự thay dổi các doanh nghiệp sẽ  phải luôn đối chiếu với   9
 10. những quy định chi tiết trong luật để  thay đổi cho kịp thời. Bên cạnh đó, các cơ  quan   hành pháp cũng sẽ rất vất vả để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng chế độ. Thêm một lợi ích nữa của việc sử dụng các ước tính trong BCTC là nó giúp cho  doanh nghiệp có thể cung cấp những thông tin cần thiết về triển vọng phát triển đồng   thời tránh phải tiết lộ những thông tin chi tiết không có lợi cho việc cạnh tranh trên thị  trường. Ví dụ, việc vốn hóa khoản đầu tư  vào một dự  án mới là một cách để  doanh  nghiệp thông báo với cổ đông rằng lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng vào khả năng thành  công của dự án, thay vì phải tổ  chức họp báo công bố  chi tiết về  dự  án, vừa tốn kém   vừa dễ lộ những thông tin nhạy cảm. Ngoài các vai trò như  trên, việc loại bỏ  các  ước tính kế  toán còn có thể  gây ra   các chi phí gián tiếp lớn hơn nhiều lần. Một chế độ  kế  toán không có chỗ  cho các xét   đoán chủ  quan khi lập BCTC có thể   ảnh hưởng tiêu cực đến các chính sách sản xuất,   đầu tư, tài chính của doanh nghiệp. Hơn nữa, đặc tính của kinh doanh là luôn tiềm ẩn   yếu tố bất định, vì vậy sự  linh hoạt của người quản lí doanh nghiệp là rất quan trọng   để đối phó với các tình huống phát sinh. Một chế độ kế toán quá chặt, quá máy móc có   thể sẽ hạn chế sự linh hoạt cần thiết này. Tóm lại: các khoản ước tính kế toán dù chứa đựng những rủi ro tiềm tang nh ̀ ưng  vẫn có thể được sử dụng vì các lợi ích của nó. Vẫn còn đó những quan ngại về độ  tin  cậy của thông tin được đưa ra bởi những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi thông tin đó.  Tuy nhiên, việc loại bỏ hoàn toàn yếu tố xét đoán chủ quan của các doanh nghiệp trong  lập BCTC sẽ không giải quyết được vấn đề. Hơn bao giờ  hết, giải pháp khả  thi nhất  vẫn là không ngừng nâng cao vai trò của Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập. 1.1.5 Mục tiêu của kiểm toán các khoản ước tính kế toán ̀ ới môi khoan muc co s Đi kem v ̃ ̉ ̣ ́ ự tôn tai cua  ̀ ̣ ̉ ước tinh kê toan trên Bao cao tai  ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ững muc tiêu kiêm toan khac nhau.  chinh cua doanh nghiêp la nh ́ ̣ ̉ ́ ́ Ở đây, người viêt tâp  ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ trung vao muc tiêu kiêm toan cua bôn khoan muc cu thê đ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ược đi sâu vao nghiên c ̀ ứu va ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ượt la:̀ phân tich trong bai viêt nay, lân l ́ Ươc tinh chi  phi phai tra ́ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ Khâu hao tai san cô đinh ́ Dự phong n ̀ ợ phai thu kho đoi ̉ ́ ̀ Dự phong giam gia hang tôn kho ̀ ̉ ́ ̀ ̀ 1.1.5.1 Ươc tinh chi phi phai tra ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ơ sở dân liêu/muc tiêu kiêm toan bi anh h Cac c ̃ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ưởng bởi ước tinh chi phi phai tra  ́ ́ ̉ ̉ bao gôm: ̀ ̣ ưu: Cac khoan chi phi đa th Hiên h ̃ ́ ̉ ́ ̃ ực sự phat sinh hay ch ́ ưa, thực sự liên  ̣ ̣ ̉ ́ ̉ quan đên hoat đông san xuât cua doanh nghiêp hay không ́ ̣ ̀ ̉ Đây đu: Đa đ ̃ ược ghi chep đây đu hay ch ́ ̀ ̉ ưa, đa đ ̃ ược trich đây đu vao chi  ́ ̀ ̉ ̀ phi trong ki hay ch ́ ̀ ưa Chinh xac: Cac khoan trich tr ́ ́ ́ ̉ ́ ước đa đ ̃ ược tinh toan đung d ́ ́ ́ ựa trên những  cơ sở hợp li hay ch ́ ưa, cac ghi chep co đam bao tinh chinh xac hay không ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̉ Đung ki: Cac khoan chi phi đ ́ ̀ ́ ́ ược ghi nhân đung ki kê toan hiên tai ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ Trinh bay va thuyêt minh: cac khoan chi phi đ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ược trình bày đầy đủ, hợp lí  và đúng đắn theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ tài chính  hiện hành. 10
 11. ̀ ̉ ́ ̣ 1.1.5.2 Khâu hao tai san cô đinh ́ ́ ơ sở dân liêu/muc tiêu kiêm toan bi anh h Cac c ̃ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ưởng bởi ước tinh khâu hao tai san  ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ cô đinh bao gôm: ̀ Hiên h ̣ ưu: Tât ca TSCĐ đ ̃ ́ ̉ ược doanh nghiêp trich lâp khâu hao trong ki kê  ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ toan hiên hanh th ́ ̀ ực sự con hoat đông va phuc vu cho muc đich san xuât  ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̉ kinh doanh cua doanh nghiêp ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̣ Đây đu: Cac tai san cô đinh va chi phi khâu hao kem theo đ ̀ ́ ́ ̀ ược ghi chep  ́ ̀ ̉ ởi doanh nghiêp hay ch đây đu b ̣ ưa, đa đ ̃ ược tinh khâu hao đây đu hay ch ́ ́ ̀ ̉ ưa Chinh xac: Cac khoan khâu hao đa đ ́ ́ ́ ̉ ́ ̃ ược tinh toan co đ ́ ́ ́ ược tinh vao chi phi  ́ ̀ ́ ̉ cua doanh nghiêp h ̣ ợp li hay không, cach tinh toan co h ́ ́ ́ ́ ́ ợp li, đung đăn hay  ́ ́ ́ không ́ ́ ̀ ̉ Đanh gia va phân bô: Chi phi khâu hao đ ́ ́ ược tinh toan co đ ́ ́ ́ ược hach toan  ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ chinh xac va thê hiên đây đu trên BCTC cua doanh nghiêp hay ch ́ ̉ ̣ ưa, đa ̃ đung đô;i t ́ ́ ượng chiu chi phi hay ch ̣ ́ ưa ́ ̀ ́ ̉ Đung ki: Cac khoan chi phi khâu hao đ ́ ́ ược ghi nhân đung ki kê toan hiên  ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ taị 1.1.5.3 Dự phong n ̀ ợ phai thu kho đoi ̉ ́ ̀ ́ ơ sở dân liêu/muc tiêu kiêm toan bi anh h Cac c ̃ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ưởng bởi khoan muc d ̉ ̣ ự phong n ̀ ợ  ̉ phai thu kho đoi bao gôm: ́ ̀ ̀ ̣ ưu: Cac khoan n Hiên h ̃ ́ ̉ ợ qua han yêu câu phai lâp d ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ự phong n ̀ ợ phai thu  ̉ ́ ̀ ̉ kho đoi cua doanh nghiêp la th ̣ ̀ ực sự tôn tai, th ̀ ̣ ực sự đu điêu kiên đê lâp d ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ ự  phong (la khoan n ̀ ̀ ̉ ợ kho đoi) vao th ́ ̀ ̀ ời điêm doanh nghiêp lâp BCTC ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ Đây đu: Cac khoan n ́ ̉ ợ phai thu nghi ng ̉ ờ không thu hôi lai đ̀ ̣ ược đêu đ ̀ ược  ̣ ự phong b lâp d ̀ ởi doanh nghiêp ̣ Chinh xac: Cac khoan d ́ ́ ́ ̉ ự phong n ̀ ợ phai thu kho đoi co đ ̉ ́ ̀ ́ ược ghi nhân  ̣ đung, lâp d ́ ̣ ự phong đung hay không, co đ ̀ ́ ́ ược tinh toan sô phat sinh va sô  ́ ́ ́ ́ ̀ ́ dư đung hay không, co đ ́ ́ ược ghi nhân vao khoan chi phi chinh xac hay  ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ không Đanh gia va phân bô: C ́ ́ ̀ ̉ ơ sở đê đanh gia va trich lâp d ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣ ự phong đ ̀ ược doanh  ̣ ́ ̣ nghiêp ap dung phai h ̉ ợp li, chinh xac va phu h ́ ́ ́ ̀ ̀ ợp vơi chinh sach kê toan  ́ ́ ́ ́ ́ ̣ Viêt Nam hiên hanh ̣ ̀ Trinh bay va thuyêt minh: Trinh bay h ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ợp li va chinh xac trên BCTC va  ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̣ thuyêt minh BCTC cua doanh nghiêp theo quy đinh kê toan hiên hanh ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ 1.1.5.4 Dự phong giam gia hang tôn kho ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ơ sở dân liêu/muc tiêu kiêm toan bi anh h Cac c ̃ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ưởng bởi khoan muc d ̉ ̣ ự phong  ̀ ̉ giam gia hang tôn kho bao gôm: ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ưu: Cac khoan d Hiên h ̃ ́ ̉ ự phong giam gia hang tôn kho đ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ược trinh bay trên  ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ự co thât BCTC cua doanh nghiêp la thât s ́ ̣ ̀ ̉ Đây đu: Cac khoan d ́ ̉ ự phong đ ̀ ược xac đinh, lâp va trinh bay đây đu trên  ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ BCTC/thuyêt minh BCTC cua doanh nghiêp ́ ̣ Chinh xac: ph ́ ́ ương pháp lâp d ̣ ự phong, tính toán, ghi chép c ̀ ủa khoản muc  ̣ phải được đảm bảo về tính đúng đắn, chính xác. Đanh gia: Cach tinh/lâp d ́ ́ ́ ́ ̣ ự phong cua doanh nghiêp phu h ̀ ̉ ̣ ̀ ợp với chê đô kê  ́ ̣ ́ ̀ ̣ toan hiên hanh. ̀ 11
 12. Trinh bay va thuyêt minh: đ ̀ ̀ ̀ ́ ược trinh bay đung va đu trên BCTC/thuyêt  ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ minh BCTC cua doanh nghiêp trong phân d ̀ ̀ ự phong giam gia hang tôn kho. ̀ ̉ ́ ̀ ̀ 1.2 Thu tuc ki ̉ ̣ ểm toán các khoản ước tính kế  toán theo yêu cầu chuẩn mực kiểm   toán Việt Nam (VSA) số 540 1.2.1 Giai đoan chuân bi kiêm toan ̣ ̉ ̣ ̉ ́ Trong giai đoạn này, kiểm toán viên cần nắm được các thủ tục, phương pháp mà   đơn vị sử dụng khi lập các ước tính kế toán để xác định nội dung, lịch trình và phạm vi   của các thủ tục kiểm toán các ước tính kế toán 1.2.2 Giai đoan tiên hanh kiêm toan ̣ ́ ̀ ̉ ́ Trong giai đoạn này, kiểm toán viên cần phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm   toán thích hợp để  có thể  kết luận về  tính hợp lí của các  ước tính kế  toán trong từng   trường hợp cụ thể. Khi kiểm toán các khoản ước tính kế toán, các bằng chứng thường khó thu thập   hơn và có tính thuyết phục thấp hơn những bằng chứng của các chỉ  tiêu khác trong  BCTC. Do đó, trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên cần áp dụng một hay kết hợp   các phương pháp sau trong quá trình kiểm toán các ước tính kế toán: Xem xét và kiểm tra quá trình lập các ước tính kế toán của đơn vị; Kiểm toán viên lập một ước tính độc lập để so sánh với ước tính của  đơn vị; Xem xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính nhưng trước  ngày lập báo cáo kiểm toán để xác nhận các ước tính kế toán đã lập. 1.2.2.1 Xem xét và kiểm tra quá trình lập các ước tính kế toán của đơn vị Các bước thực hiện việc xem xét và kiểm tra quá trình lập các ước tính kế  toán   của đơn vị, gồm: Kiểm tra các số  liệu và xem xét các giả  định dùng làm cơ  sở  lập  ước   tính kế toán. Đối chiếu các số liệu và các giả định với các qui định có liên quan hoặc   kinh nghiệm thực tế của các đơn vị trong cùng ngành, cùng địa phương. Kiểm tra các tính toán liên quan đến ước tính kế toán. So sánh  ước tính kế  toán đã lập của các kỳ  kế  toán trước với kết quả  thực tế của các kỳ đó Xem xét thủ tục phê duyệt ước tính kế toán của Giám đốc. a.  Kiểm tra số liệu và xem xét các giả định  Kiểm toán viên phải đánh giá sự chính xác, đầy đủ  và thích hợp của cá dữ liệu  dùng làm cơ  sở  để  lập các  ước tính kế  toán. Khi sử  dụng số  liệu kế  toán để  lập các   ước tính kế toán, phải kiểm tra tính nhất quán của số liệu đó với những số liệu đã được  phản ánh trong sổ kế toán. Ví dụ, để kiểm tra số liệu dự phòng phải thu khó đòi, kiểm  12
 13. toán viên phải thu thập các bằng chứng kiểm toán chứng minh các dữ liệu liên quan đến   các khoản nợ quá hạn đó như: giá trị khoản nợ, tuổi nợ, thời gian quá hạn,… Ngoài ra, do các  ước tính kế  toán thường liên quan trực tiếp đến kết quả  kinh   doanh và nghĩa vụ thuế TNDN với Nhà nước nên dễ bị xử lí chủ quan theo hướng có lợi  cho đơn vị, kiểm toán viên cần phải thu thập bằng chứng kiểm toán từ bên ngoài đơn vị  để đảm bảo các dữ liệu mà đơn vị  sử dụng để  lập các ước tính kế  toán vẫn còn thích   hợp. Ví dụ, khi kiểm tra chỉ  tiêu dự  phòng giảm giá hàng tồn kho, nếu đơn vị  tính chỉ  tiêu này bằng cách tham khảo mức tiêu thụ dự kiến trong tương lai thì ngoài việc kiểm  tra các dữ liệu liên quan trong đơn vị (như  mức tiêu thụ trước đây, đơn đặt hàng đã kí,   chiều hướng tiếp thị,…), kiểm toán viên còn phải thu thập các bằng chứng từ kế hoạch   tiêu thụ của ngành, các phương pháp đơn vị khác trong ngành áp dụng và phân tích về thị  trường. Tương tự  như  vậy, khi kiểm tra cá  ước tính kế  toán do đơn vị  lập về  những  ảnh hưởng do các vụ kiện tụng, khiếu nại, kiểm toán viên sẽ phải tìm các bằng chứng   bằng cách liên hệ với luật sư của đơn vị, thu thập các quyết định của tòa án… Trường hợp xem xét các  ước tính kế  toán phức tạp có liên quan đến kĩ thuật   chuyên ngành, kiểm toán viên phải sử dụng tư liệu của chuyên gia kĩ thuật. Ví dụ, khi   ước lượng hàm lượng khoáng sản trong quặng, kiểm toán viên phải sử  dụng tư  liệu  của chuyên gia ngành thăm dò địa chất. Kiểm toán viên phải đánh giá các dữ liệu mà đơn vị đã dùng làm cơ sở lập các  ước tính kế toán cũng như đánh giá tính thích hợp của các giả định mà đơn vị sử dụng  để lập ước tính kế toán. Trong một số trường hợp, các giả định được căn cứ vào số  liệu thống kê của ngành hay Nhà nước, ví dụ: Tỷ lệ lạm phát, lãi suất, tốc độ tăng  trưởng. Trong trường hợp khác, các giả định được dựa trên các dữ liệu phát sinh trong  nội bộ đơn vị. Khi đánh giá các giả định làm cơ sở lập ước tính kế toán, kiểm toán viên phải  xem xét các giả định này: Có hợp lý so với kết quả thực tế của các kỳ kế toán trước hay không; Có nhất quán với các giả định đã được sử dụng để lập các ước tính kế  toán khác hay không; Có nhất quán với kế hoạch đã được đơn vị vạch ra hay không. Kiểm toán viên phải đặc biệt lưu ý đến những giả định dễ thay đổi, chủ quan  hoặc dễ có sai sót trọng yếu. Kiểm toán viên phải kiểm tra để đảm bảo các dữ liệu được đơn vị sử dụng để  lập các ước tính kế toán vẫn còn thích hợp. Để thực hiện việc này, kiểm toán viên phải  sử dụng những hiểu biết của mình về kết quả tài chính của đơn vị trong các kỳ kế toán  trước; các phương pháp được đơn vị khác trong ngành áp dụng và những kế hoạch dự  tính trong tương lai mà đơn vị đã trình bày với kiểm toán viên. Đối với các số liệu và giả định đã qui định trong các văn bản pháp luật liên quan  (ví dụ thời gian sử dụng hữu ích làm cơ sở trích khấu hao TSCĐ) thì kiểm toán viên  phải đối chiếu giữa qui định với giả định do đơn vị đã sử dụng để lập ước tính kế toán. b.  Kiểm tra các tính toán liên quan đến ước tính kế toán  Kiểm toán viên phải kiểm tra phương pháp tính toán mà đơn vị đã sử dụng để  lập ước tính kế toán liên quan đến BCTC. Nội dung, lịch trình và phạm vi các thử  nghiệm của kiểm toán viên tùy thuộc vào độ phức tạp của việc tính toán ước tính kế  toán, sự đánh giá của kiểm toán viên về các thủ tục và phương pháp mà đơn vị sử dụng  để lập ước tính và tính trọng yếu của các ước tính kế toán. 13
 14. c.  So sánh ước tính kế toán đã lập của các kỳ kế toán trước với kết quả thực tế của   các kỳ đó. Khi đơn vị được kiểm toán đồng ý cho kiểm tra sổ sách kế toán năm tài chính  trước, thì kiểm toán viên phải so sánh các ước tính kế toán đã lập trong kỳ kế toán  trước với kết quả thực hiện của kỳ kế toán đó, nhằm: Thu thập bằng chứng về độ tin cậy nói chung đối với phương pháp lập  ước tính kế toán của đơn vị; Xem xét sự cần thiết phải điều chỉnh phương pháp ước tính; Tính toán và đánh giá sự chênh lệch giữa kết quả thực hiện với ước tính  kế toán trong kỳ, khi cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trong  thuyết minh BCTC. d.  Xem xét các thủ tục phê duyệt ước tính kế toán của Giám đốc  Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị thường soát xét và phê duyệt các ước  tính kế toán quan trọng. Kiểm toán viên phải xem xét việc soát xét và phê duyệt các ước  tính kế toán quan trọng của các cấp quản lý có thích hợp hay không và điều đó có được  thể hiện trong các tài liệu làm cơ sở cho việc lập ước tính kế toán chưa? 1.2.2.2 Kiểm toán viên lập một ước tính độc lập Kiểm toán viên có thể tự lập hoặc thu thập một ước tính kế toán độc lập và so  sánh kết quả ước tính độc lập đó với ước tính kế toán do đơn vị lập. Khi sử dụng kết  quả ước tính độc lập, kiểm toán viên phải đánh giá các dữ liệu, xem xét các giả định và  kiểm tra các thủ tục tính toán được sử dụng trong quá trình lập ước tính kế toán. Kiểm  toán viên cũng có thể so sánh các ước tính với kết quả thực tế của các kỳ kế toán trước  đó. 1.2.2.3 Xem xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính Các nghiệp vụ và sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính nhưng trước  ngày lập báo cáo kiểm toán có thể cung cấp các bằng chứng kiểm toán có liên quan đến  việc lập các ước tính kế toán của đơn vị được kiểm toán. Việc kiểm toán viên soát xét  các nghiệp vụ và sự kiện trên có thể giúp họ giảm bớt hoặc thậm chí không phải thực  hiện việc soát xét và kiểm tra quá trình lập ước tính kế toán của đơn vị hoặc sử dụng  một ước tính độc lập để đánh giá tính hợp lý của các ước tính kế toán. 1.2.3 Giai đoan hoan thanh kiêm toan ̣ ̀ ̀ ̉ ́ Kiểm toán viên phải đánh giá lại lần cuối cùng tính hợp lý của các ước tính kế  toán dựa vào những hiểu biết của mình về đơn vị và tính nhất quán của các ước tính kế  toán với các bằng chứng kiểm toán khác đã thu thập được trong quá trình kiểm toán. Kiểm toán viên phải xác định các nghiệp vụ trọng yếu xảy ra sau ngày kết thúc  năm tài chính có ảnh hưởng đến các dữ liệu và giả định đã sử dụng để lập ước tính kế  toán. Do tính không chắc chắn vốn có trong các ước tính kế toán nên việc đánh giá các  chênh lệch, khác biệt khi kiểm toán các ước tính kế toán là khó hơn so với khi thực hiện  kiểm toán những chỉ tiêu khác. Khi có sự chênh lệch giữa giá trị ước tính của kiểm toán  viên với giá trị ước tính trong BCTC, thì kiểm toán viên phải cân nhắc xem sự chênh  lệch này có cần điều chỉnh hay không? Nếu sự chênh lệch này là hợp lý hoặc không  trọng yếu thì không cần phải điều chỉnh. Tuy nhiên, nếu kiểm toán viên xét thấy sự  14
 15. chênh lệch này không hợp lý hoặc làm ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC thì có thể yêu  cầu đơn vị điều chỉnh lại các ước tính kế toán có liên quan. Nếu đơn vị từ chối điều  chỉnh lại thì sự chênh lệch đó sẽ được coi là một sai sót và sẽ được xem xét cùng với  các sai sót khác để đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng đến BCTC có trọng yếu hay  không. Trường hợp từng khoản chênh lệch của các ước tính kế toán riêng lẻ được coi là  chấp nhận được nhưng nếu kết hợp các chênh lệch này lại sẽ tạo ra ảnh hưởng trọng  yếu đến BCTC thì kiểm toán viên phải đánh giá lại toàn bộ các ước tính kế toán đó  trong một tổng thể thống nhất. 15
 16. CHƯƠNG II: GIƠI THIÊU VÊ CÔNG TY TNHH DELOITTE VI ́ ̣ ̀ ỆT NAM 2.1 Giơi thiêu chung vê công ty TNHH Deloitte Vi ́ ̣ ̀ ệt Nam 2.1.1 Lich s ̣ ử hinh thanh va phat triên c ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ủa công ty 2.1.1.1 Deloitte toàn cầu và khu vực Đông Nam Á Deloitte Touche Tohmatsu Global (gọi tắt là DTT) là một trong bốn hãng kiểm  toán và tư  vấn hàng đầu thế  giới (BigFour). DTT hoạt động với mạng lưới rộng khắp   trên 150 quốc gia (tính đến thời điểm 31/12/2017) với trên 263.900 nhân viên, DTT luôn  cung cấp các dịch vụ với nguồn lực đẳng cấp thế giới và các chuyên gia hàng đầu trong   lĩnh vực kiểm toán và tư vấn. Công ty Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc. được đồng sáng lập bởi William   Wetch Deloitte, George Touch and Nobuzo Tohmatsu. Tên của công ty là sự  kết hợp từ  tên của ba người đồng sáng lập này nhằm tưởng nhớ đến công lao cống hiến của họ. Năm 1845, ông William Wetch Deloitte thành lập văn phòng kiểm toán đầu tiên ở  London. Năm 1990, ông cùng với ông George Touche cùng tạo nên Deloitte & Touche và  tiếp tục kết hợp với ông Nobuzo Tohmatsu để  cùng thành lập công ty Deloitte Touche   Tohmatsu vào năm 1993. Năm 2010 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Deloitte Touche   Tohmatsu Services, Inc. trở  thành công ty đa quốc gia, cung cấp các dịch vụ  về  kiểm   toán, tư  vấn tài chính, thuê, dịch vụ  đào tạo và quản lý nguồn lực cho hơn 1/5 các tập   đoàn lớn trên thế giới, các công ty, tổ chức đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Deloitte Đông Nam Á gồm các hãng thành viên của công ty DTT hoạt động rộng  khắp  11 quốc  gia  trong  khu  vực  Đông  Nam  Á,  gồm  có:  Brunei,  Campuchia,  Guam,   Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Lào và Việt Nam với   290 Partners và hơn 7,400 nhân viên. Deloitte Đông Nam Á cho phép các hãng thành viên  tận dụng và kết hợp với các nguồn lực để  phục vụ khách hàng và thị  trường trong khu  vực hoạt động để  nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng một cách tốt  nhất.  2.1.1.2 Deloitte Việt Nam Theo   quyết   định   số   165­TC/QĐ.TCCB   của   Bộ   trưởng   Bộ   tài   chính   ngày  13/05/1991, công ty kiểm toán Việt Nam (“VACO”) – nay là Deloitte Việt Nam chính   thức được thành lập. Đây được xem là công ty kiểm toán và tư vấn tài chính đầu tiên tại  Việt Nam. Tháng 04 năm 1994, VACO thành lập liên doanh với DTT. Phòng dịch vụ quốc tế  của VACO ­ ISD được DTT công nhận là thành viên chính thức tại Việt Nam vào ngày   01/10/1997, mở ra một thời kỳ phát triển vượt bậc về cả lợi thế cạnh tranh lẫn chuyên  môn nghề nghiệp, có thể so sánh với các công ty kiểm toán lớn khác trên toàn thế giới. Ngày 07/05/2007, sau khi hoàn thành mô hình chuyển đổi sở  hữu và quản lý,   VACO đã chính thức trở thành thành viên chính thức của Deloitte Đông Nam Á, và đổi  tên thành công ty TNHH Deloitte Việt Nam như hiện nay theo Giấy chứng nhận đăng ký   kinh doanh số  010203181 do Sở  Kế  hoạch và Đầu tư  Thành phố  Hà Nội, cấp ngày   18/10/2007. Trụ sở chính của Deloitte Việt Nam được đặt tại Hà Nội và cùng đó là văn   phòng chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.  16
 17. Deloitte Việt Nam kể từ khi được thành lập chính thức đã thay đổi hoàn toàn diện  mạo của VACO Việt Nam. Trên nền tảng có sẵn, Deloitte Việt Nam tiếp tục kế thừa   những thành quả và thị  trường hoạt động mà VACO đã tạo lập trong khoảng thời gian   20 năm và cải thiện, phát triển vượt bậc với sự đầu tư thông qua việc tuyển thêm nhiều   chuyên gia quốc tế đến Việt Nam nhằm đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên, cải thiện  môi trường làm việc. Bên cạnh đó, việc trở  thành thành viên chính thức của Deloitte   toàn cầu nói chung và Deloitte Đông Nam Á nói riêng, các chiến lược phát triển, tầm   nhìn và mục tiêu hoạt động cũng như  các loại hình dịch vụ, môi trường đều tuân theo  phong cách của Deloitte toàn cầu, đồng nhất với các chuẩn mực quốc tế, tạo nên một   môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp. Sự  kết hợp giữa VACO và Deloitte đã và đang mang lại cơ  hội cho khách hàng,   đối tác cũ của VACO, được hưởng các dịch vụ với chất lượng tốt hơn, đạt chuẩn quốc  tế với danh tiếng của một công ty hàng đầu thế  giới. Với những gì đã thực hiện trong   20 năm qua, Deloitte hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những hãng kiểm toán và tư  vấn   hàng đầu thị trường Việt Nam trong các năm tới. 2.1.2 Sơ đô c ̀ ơ câu tô ch ́ ̉ ức công ty Deloitte Việt Nam cung cấp dịch vụ cho lượng lớn khách hàng trên mọi miền  đất nước với hai trụ sở chính ở Hà Nội và ở Hồ Chí Minh. Đứng đầu công ty là tổng  giám đốc chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động của các phòng ban trong công  ty. Điều hành mỗi phòng có các chủ phần hùn (Patner) trong và ngoài nước có nhiều  kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn để đảm bảo Deloitte hoạt động theo một tiêu  chuẩn thống nhất, hiệu quả nhất. Ngoài ra, còn có các phòng như công ty cung cấp dịch vụ thông thường như:  phòng nhân sự, phòng công nghệ thông tin, phòng tài chính,… giúp tạo nên một cơ cấu  tổ chức hoàn chỉnh luôn đảm bảo cho Deloitte Việt Nam được hoạt động một cách nhịp  nhàng, hiệu quả. Sau đây người viết xin được trình bày sơ đồ cơ cấu tổ chức của các bộ phận  trong công ty TNHH Deloitte Việt Nam như sau:  17
 18. Bộ phận kiểm toán: Bộ phận thuế: 18
 19. Bộ phận tư vấn tài chính 19
 20.  Đội ngũ nhân sự Được biết  đến là một trong những công ty kiểm toán lớn nhất  ở  Việt Nam,  Deloitte có lực lượng nhân viên lớn mạnh với hơn 700 nhân viên và hơn 10 Partner ở cả  trụ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi thành lập, Deloitte đã luôn đề cao   việc không ngừng cải thiện và nâng cao trình độ  chuyên môn của nhân viên thông qua  các chương trình đào tạo, các khóa học của các nước đứng đầu trong lĩnh vực kiểm toán   và tư vấn.  Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Deloitte Việt Nam gồm có: Hội đồng thành viên và Chủ tịch Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên điều hành Ban Kiểm soát của Hội đồng thành viên Các Ủy ban giám sát thuộc Hội đồng thành viên điều hành Ban Giám đốc điều hành, Ban Giám đốc, Tổng Giám đốc Chủ tịch/Tổng Giám đốc các công ty thành viên  2.1.3 Tông quan vê các dich vu Deloitte Vi ̉ ̀ ̣ ̣ ệt Nam cung câp ́ 2.1.3.1 Dịch vụ kiểm toán ­ Kiểm toán BCTC cho mục đích thuế hay phục vụ mục đích đặc biệt. ­ Kiểm toán tuân thủ 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2