intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Traenco

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
82
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Traenco

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm có 3 chương với những nội dung chủ yếu sau: Chương 1 - Lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng sử dụng vốn kinh doạnh tại công ty cổ phần Traenco, chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Traenco.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Traenco

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỂ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN<br /> KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> TRAENCO<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ PHƢƠNG MAI<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A18146<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỂ TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN<br /> KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> TRAENCO<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> :<br /> <br /> Ts. Nguyễn Thị Lan Anh<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> :<br /> <br /> Nguyễn Thị Phƣơng Mai<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> :<br /> <br /> A18146<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> :<br /> <br /> Tài chính<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại học Thăng Long, đặc<br /> biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo TS. Nguyễn Thị Lan Anhđã tận tình giúp<br /> đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Em cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của các<br /> cô chú, anh chị công tác tại Công ty Cổ phần Traenco đã nhiệt tình giúp đỡ em trong<br /> việc cung cấp số liệu và thông tin thực tế để chứng minh cho các kết luận trong khóa<br /> luận của em.<br /> Vì giới hạn kiến thức và khả năng lập luận của bản thân còn nhiều hạn chế nên<br /> bài luận văn không tránh khỏi thiếu xót. Em kính mong sự thông cảm cũng như mong<br /> nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô và Công ty để đề tài của em được đầy đủ<br /> và hoàn thiện hơn.<br /> Hà Nội ngày 19 tháng 4 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Phƣơng Mai<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguyễn Thị Phƣơng Mai<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƢƠNG 1.<br /> <br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ<br /> <br /> DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .................................... 1<br /> 1.1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH TRONG HOẠT<br /> ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ..................................1<br /> 1.1.1<br /> 1.1.2<br /> <br /> Khái niệm vốn kinh doanh trong doanh nghiệp ..................................................1<br /> Đặc trưng của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp ...........................................7<br /> <br /> 1.1.3<br /> 1.1.4<br /> <br /> Nguồn hình thành vốn kinh doanh trong doanh nghiệp .....................................8<br /> Các mô hình tài trợ vốn kinh doanh .................................................................12<br /> <br /> 1.1.5<br /> <br /> Vai trò của vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp .....................................15<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. ..<br /> ........................................................................................................................... 16<br /> <br /> 1.2.1<br /> 1.2.2<br /> <br /> Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ...............................................16<br /> Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp<br /> <br /> 1.2.3<br /> 1.2.4<br /> <br /> ........................................................................................................................... 17<br /> Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ......................18<br /> Mô hình SWOT ứng dụng trong doanh nghiệp .................................................26<br /> <br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN TRAENCO ........................................................................................ 29<br /> 2.1<br /> <br /> GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP TRAENCO ...............................................29<br /> <br /> 2.1.1 Khái quát về quá trình hình thành và ngành nghề kinh doanh của Công ty CP<br /> Traenco .......................................................................................................................... 29<br /> 2.1.2 Phân tích SWOT tại công ty cổ phần Traenco ..................................................31<br /> 2.2<br /> ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP<br /> TRANENCO TỪ 2010 ĐẾN 2012 ...............................................................................36<br /> 2.2.1<br /> 2.2.2<br /> <br /> Thực trạng việc sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty CP Traenco ..................36<br /> Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty CP Traenco ............37<br /> <br /> 2.2.3 Nhận xét các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty<br /> CP Traenco ....................................................................................................................46<br /> CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH<br /> DOANH TẠI CÔNG TY CP TRAENCO ............................................................ 62<br /> 3.1<br /> <br /> ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP TRAENCO .........................62<br /> <br /> 3.1.1<br /> 3.1.2<br /> <br /> Mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty CP Traenco .......................... 62<br /> Một số kế hoạch phát triển cụ thể của Công ty CP Traenco ............................ 63<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2