Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đình Đông giai đoạn 2011-2013

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
17
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đình Đông giai đoạn 2011-2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về kết quả, hiệu quả và phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; đưa ra những nhận xét về kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty; đề xuất các phương án và giải pháp góp phần khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà máy trong thời gian tới;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đình Đông giai đoạn 2011-2013

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ---  ---<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> K<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> CỦA CÔNG TY TNHH ĐÌNH ĐÔNG<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> GIAI ĐOẠN 2011 - 2013<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Nguyễn Thị Loan<br /> Lớp: K44B KHĐT<br /> Niên khóa: 2010 – 2014<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> Th.S Lê Sỹ Hùng<br /> <br /> Huế, 05/2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH<br /> Đình Đông, kết hợp với kiến thức đã học trên<br /> ghế nhà trường, đến nay em đã hoàn thành<br /> khóa luận tốt nghiệp của mình với đề tài:<br /> “Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của<br /> công ty TNHH Đình Đông giai đoạn 2011-2013”.<br /> Để hoàn thành khóa luận này ngoài sự nỗ<br /> lực của bản thân, em còn nhận được sự giúp<br /> đỡ hết sức nhiệt tình của các thầy giáo, cô<br /> giáo, các anh chị nhân viên phòng Kế toánTài chính công ty TNHH Đình Đông, gia đình<br /> và bạn bè.<br /> Từ tận đáy lòng mình trước hết em xin<br /> chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu cùng các<br /> Thầy giáo, Cô giáo trường Đại Học Kinh Tế<br /> Huế đã tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến<br /> thức, kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt<br /> bốn năm học qua.<br /> Bên cạnh đó em xin chân thành cảm ơn Ban<br /> giám đốc, phòng Kế toán-Tài chính, toàn thể<br /> nhân viên trong công ty TNHH Đình Đông đã<br /> tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em trong<br /> quá trình nghiên cứu thực tế tại công ty.<br /> Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân<br /> thành và sâu sắc tới thầy giáo Th.S Lê Sỹ<br /> Hùng, người đã dành nhiều thời gian công sức<br /> trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành<br /> khóa luận này.<br /> Mặc dù đẵ rất cố gắng nhưng do còn nhiều<br /> hạn chế về thời gian cũng như kinh<br /> nghiệm<br /> thực tế nên khóa luận nhất định không thể<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Loan – Lớp: K44BKHĐT<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> tránh khỏi sai sót. Kính mong thầy giáo cô<br /> giáo bổ sung, góp ý để khóa luận hoàn thiện<br /> hơn.<br /> Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.<br /> Huế, tháng 5 năm<br /> 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Loan<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Loan – Lớp: K44BKHĐT<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT .....................................................................................iv<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH ............................................................................v<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................i<br /> I. Lý do chọn đề tài..........................................................................................................1<br /> II. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................................2<br /> III. Đối tượng nghiên cứu................................................................................................2<br /> IV. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................2<br /> <br /> Ế<br /> <br /> V. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> <br /> U<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................3<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. ............................3<br /> 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN .....................................................................................................3<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm hoạt động kinh doanh...........................................................................3<br /> 1.1.2. Khái quát chung về phân tích hoạt động kinh doanh ............................................4<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.2.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh.........................................................4<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1.2.2 Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh........................................................5<br /> 1.1.2.3 Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh ..........................................................6<br /> 1.1.2.4 Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh ...................................................8<br /> 1.1.3. Các khái niệm liên quan đến kinh doanh và các chỉ tiêu phân tích.......................9<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.1.3.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh..........................................................9<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.1.3.2 Các chỉ tiêu phân tích ..........................................................................................9<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty .................13<br /> 1.1.3.4 Các chỉ tiêu về hoạt động của doanh nghiệp .....................................................16<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.3.5 Các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi.......................................................................17<br /> 1.1.3.6 Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán..................................................................18<br /> 1.1.3.7 Các chỉ tiêu về cơ cấu tài chính.........................................................................19<br /> 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN ...............................................................................................19<br /> 1.2.1 Khái quát chung về thị trường xe máy ở Việt Nam .............................................19<br /> 1.2.2 Khái quát về thị trường xe máy của tỉnh Nghệ An...............................................24<br /> Chương 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG<br /> TY TNHH ĐÌNH ĐÔNG ............................................................................................25<br /> 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ................................................................................25<br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ...........................................................................25<br /> 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý, sản xuất của công ty ..................................................26<br /> SVTH: Nguyễn Thị Loan – Lớp: K44BKHĐT<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty ...............................................................................26<br /> 2.1.3.2 Thuận lợi, khó khăn của công ty trong thời gian qua........................................29<br /> 2.1.3 Nguồn lực của công ty..........................................................................................29<br /> 2.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI<br /> ĐOẠN 2011-2013 .........................................................................................................36<br /> 2.2.1 Phân tích chỉ tiêu kết quả......................................................................................36<br /> 2.2.1.1 Phân tích tình hình doanh thu............................................................................38<br /> 2.2.1.2 Phân tích chi phí ................................................................................................40<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2.1.3 Phân tích lợi nhuận ............................................................................................41<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh.............................................................43<br /> 2.2.2.1 Phân tích các chỉ tiêu về hoạt động của công ty................................................43<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh................45<br /> 2.2.2.3 Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán...................................................48<br /> 2.2.2.4 Phân tích các chỉ tiêu về cơ cấu tài chính.............................................................i<br /> 2.2.3 Đánh giá chung về hiểu quả hoạt động kinh doanh của công ty........................... ii<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.3.1. Kết quả đạt được................................................................................................ ii<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2.3.2. Hạn chế ..............................................................................................................iv<br /> <br /> K<br /> <br /> Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT<br /> KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH ĐÌNH ĐÔNG ............................................v<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP.........................................v<br /> 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ....................vi<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 3.2.1. Các biện pháp nâng cao doanh thu .......................................................................vi<br /> 3.2.1.1. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ...........................................vi<br /> 3.2.1.2. Bảo đảm nguồn phụ tùng cho sửa chữa........................................................... vii<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 3.2.1.3. Nâng cao chất lượng nguồn lao động.............................................................. vii<br /> 3.2.1.4. Đẩy mạnh các chính sách thu hút khách hàng và tìm hiểu đối thủ cạnh tranh<br /> viii<br /> 3.2.2. Các biện pháp giảm thiểu chi phí .........................................................................ix<br /> PHẦN III: KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN.......................................................................ix<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................... xii<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Loan – Lớp: K44BKHĐT<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản