Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
22
lượt xem
1
download

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài trình bày các vấn đề lý luận khái quát cơ bản về hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại; tìm hiểu và phân tích thực trạng kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng BIDV chi nhánh Huế; trên cơ sở đánh giá thực trạng và những kết luận riêng sau khi đã thực hiện đề tài, đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Huế

KLTN: Phân tích hoạtđộngkinh doanh ngoại tệ BIDV Huế<br /> tại<br /> <br /> Do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm bản<br /> thân nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất<br /> mong nhậnđư<br /> ợcsự thông cảm và ý kiến<br /> đóng góp của<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> quý thầy cô, c quan và các b<br /> ơ<br /> ạnđểđề tàiđư<br /> ợc hoàn<br /> <br /> -H<br /> <br /> thiện h<br /> ơn.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Trương Ng c Vân Nga<br /> ọ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Huế, tháng 05 n<br /> ăm 2012<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> G<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> N<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................6<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. ...................................................................................6<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.1 Khái niệm, vai trò hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTM .................................6<br /> 1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh ngoại tệ..............................................................6<br /> 1.1.2 Vai trò của hoạt động kinh doanh ngoại tệ với NHTM..........................................7<br /> 1.2 Các hình thức kinh doanh ngoại tệ cơ bản của NHTM .............................................8<br /> 1.2.1 Giao dịch giao ngay (Spot).....................................................................................8<br /> 1.2.1.1 Giao dịch Spot .....................................................................................................8<br /> 1.2.1.2 Arbitrage..............................................................................................................9<br /> <br /> SVTH: Trương Ng cVân Nga<br /> ọ<br /> <br /> KLTN: Phân tích hoạtđộngkinh doanh ngoại tệ BIDV Huế<br /> tại<br /> 1.2.2 Giao dịch có kỳ hạn (Forward).............................................................................10<br /> 1.2.3 Giao dịch hoán đổi (Swap) ...................................................................................11<br /> 1.2.4 Giao dịch hợp đồng quyền chọn (Option) ............................................................12<br /> 1.2.5 Giao dịch hợp đồng tương lai (Future).................................................................14<br /> 1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh ngoại tệ..............................................14<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.3.1 Doanh số mua bán ngoại tệ ..................................................................................14<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.3.2 Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ ..........................................................................15<br /> <br /> -H<br /> <br /> 1.3.4 Lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ.........................................................................16<br /> 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTM.......16<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.4.1 Các nhân tố chủ quan ...........................................................................................16<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.4.1.1 Nguồn nhân lực .................................................................................................16<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.4.1.2 Cơ sở vật chất ....................................................................................................17<br /> 1.4.1.3 Quy trình thủ tục................................................................................................17<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.4.1.4 Quản trị rủi ro ....................................................................................................18<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.4.2 Các nhân tố khách quan.......................................................................................18<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.4.2.1 Cơ sở pháp lý.....................................................................................................18<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.4.2.2 Điều kiện thị trường...........................................................................................19<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.4.2.3 Rủi ro tỷ giá .......................................................................................................19<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI<br /> <br /> G<br /> <br /> NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH HUẾ. ................................................................20<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.1 Khái quát về ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Huế .................20<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.1.1 Sơ lược về ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam..........................................20<br /> 2.1.2 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Đầu tư và phát triển<br /> <br /> TR<br /> <br /> Việt Nam chi nhánh Huế. ..............................................................................................20<br /> 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thừa Thiên<br /> Huế.................................................................................................................................21<br /> 2.1.4. Các lĩnh vực hoạt động........................................................................................21<br /> 2.1.5. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý ......................................................................22<br /> 2.1.6. Môi trường hoạt động kinh doanh .......................................................................25<br /> 2.1.7. Tình hình lao động...............................................................................................25<br /> <br /> SVTH: Trương Ng cVân Nga<br /> ọ<br /> <br /> KLTN: Phân tích hoạtđộngkinh doanh ngoại tệ BIDV Huế<br /> tại<br /> 2.1.8. Tình hình tài sản và nguồn vốn của BIDV Chi nhánh Huế.................................27<br /> 2.1.9 Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Huế giai đoạn 2009 2011. ..............................................................................................................................30<br /> 2.2.2 Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của BIDV Chi nhánh Huế ...........35<br /> 2.2.2.1 Phân tích tổng doanh số mua bán ngoại tệ ........................................................35<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2.2.3 Phân tích doanh số mua bán ngoại tệ theo loại tiền tệ. .....................................42<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.2.2.4 Phân tích doanh số mua bán ngoại tệ theo loại sản phẩm. ................................46<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng...............48<br /> 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Đầu tư<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> và phát triển Việt Nam chi nhánh Huế. .........................................................................53<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.4.1 Thu từ kinh doanh ngoại tệ...................................................................................56<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.4.2 Chi từ kinh doanh ngoại tệ ...................................................................................58<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI<br /> <br /> K<br /> <br /> TỆ CỦA NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH HUẾ .................................................60<br /> <br /> C<br /> <br /> 3.1 Cơ sở đề ra giải pháp ...............................................................................................60<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 3.1.1 Đánh giá chung về thực trạng KDNT của BIDV Huế. ........................................60<br /> <br /> IH<br /> <br /> 3.1.2 Đánh giá thuận lợi và khó khăn............................................................................61<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 3.1.2.1 Thuận lợi............................................................................................................61<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.1.2.2 Khó khăn............................................................................................................62<br /> <br /> G<br /> <br /> 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động KDNT tại BIDV Chi nhánh Huế..65<br /> <br /> N<br /> <br /> 3.2.1 Đa dạng hoá các nghiệp vụ KDNT và phát triển các nghiệp vụ sẵn có. ..............65<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 3.2.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp ...........................................................66<br /> 3.2.3 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro ........................................................................67<br /> <br /> TR<br /> <br /> 3.2.5 Hoàn thiện yếu tố công nghệ ................................................................................69<br /> 3.2.6 Hoàn thiện quy trình thủ tục .................................................................................69<br /> 3.2.7 Phối hợp với các hoạt động liên quan trực tiếp tới KDNT ..................................71<br /> 3.2.8 Xây dựng chính sách khách hàng đúng đắn và hiệu quả......................................71<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................74<br /> <br /> SVTH: Trương Ng cVân Nga<br /> ọ<br /> <br /> KLTN: Phân tích hoạtđộngkinh doanh ngoại tệ BIDV Huế<br /> tại<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> <br /> Bảng 1: Tình hình lao động tại BIDV Thừa Thiên Huế từ 2009-2011 .........................26<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2: Tình hình tài sản và nguồn vốn của BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế trong<br /> <br /> -H<br /> <br /> ba năm 2009 -2011 ........................................................................................................29<br /> Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế trong ba<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> năm 2009 -2011 .............................................................................................................31<br /> Bảng 4: Doanh số mua bán ngoại tệ của BIDV Chi nhánh Huế quy đổi ra USD qua ba<br /> <br /> H<br /> <br /> năm 2009 - 2011 ............................................................................................................36<br /> <br /> IN<br /> <br /> Bảng 5: Phân tích tình hình mua bán ngoại tệ theo đối tượng ......................................40<br /> <br /> K<br /> <br /> Bảng 6: Tình hình mua ngoại tệ theo nguyên tệ............................................................43<br /> Bảng 7: Tình hình bán ngoại tệ theo nguyên tệ.............................................................44<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> Bảng 8: Thị phần doanh số mua bán ngoại tệ của một số Ngân hàng năm 2010..........53<br /> <br /> IH<br /> <br /> Bảng 9: Kết quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của BIDV Chi nhánh Huế trong giai<br /> đoạn 2009 – 2011 ..........................................................................................................54<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Bảng 10: Đánh giá hiệu quả hoạt động KDNT của BIDV Huế giai đoạn 2009 – 201156<br /> <br /> SVTH: Trương Ng cVân Nga<br /> ọ<br /> <br /> KLTN: Phân tích hoạtđộngkinh doanh ngoại tệ BIDV Huế<br /> tại<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> <br /> -H<br /> <br /> Hình 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ..........................................................................22<br /> Hình 2: Tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường tự do theo ngày, VND/USD, 2009-2011<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> .......................................................................................................................................50<br /> Hình 3: Biểu đồ xuất nhập khẩu của tỉnh Thừa Thiên Huế ba năm 2009 -2011...........51<br /> <br /> H<br /> <br /> Hình 4: Biểu đồ kết quả kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng BIDV Huế giai đoạn<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2009 – 2011 ...................................................................................................................55<br /> <br /> SVTH: Trương Ng cVân Nga<br /> ọ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản