intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

0
32
lượt xem
11
download

Khóa luận tốt nghiệp Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài phân tích thực trạng rủi ro của hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế. Từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG<br /> CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Lê Thị Hải Cơ<br /> <br /> ThS. Lê Thị Phương Thanh<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Lớp: K45A QTKD TM<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Trong<br /> <br /> quá tŕ nh thực tập và hoàn thành bài khóa luận tốt<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nghiệp Đại học chuyên nghành QTKD Thương Mại, Tôi xin gửi<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> l ời c ảm ơn đến:<br /> <br /> Các thầy, cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> học Kinh tế Huế đă tận t́ nh giảng dạy, truyền thụ cho tôi<br /> <br /> K<br /> <br /> những kiến thức bổ ích. Kiến thức mà tôi học được không chỉ<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> là nền tảng cho quá tŕ nh nghiên cứu khóa luận mà c̣ n là<br /> <br /> IH<br /> <br /> hành trang quư báu trong quá tŕ nh công tác.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Tôi xin bày tỏ ḷ ng biết ơn sâu sắc đến Th.S Lê Thị<br /> <br /> G<br /> <br /> Phương Thanh, người đă tận t́ nh hướng dẫn, trực tiếp dẫn dắt<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> tôi trong suốt thời gian thực tập và hoàn chỉnh khóa luận này.<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn đến:<br /> Đội ngũ cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương<br /> <br /> Việt Nam – Chi nhánh Huế đă giúp đỡ tận t́ nh và tạo điều kiện<br /> cho tôi tiến hành điều tra và thu thập số liệu.<br /> SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh<br /> <br /> Do thời gian và kiến thức c̣ n hạn chế nên trong quá tŕ nh<br /> hoàn thành khóa luận không thể tránh khỏi những sai sót, kính<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> X i n c hân t hành c ảm ơn!<br /> <br /> H<br /> <br /> viên để khóa luận của tôi được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> mong sự giúp ư xây dựng của quư thầy, cô giáo và các bạn sinh<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2015<br /> <br /> K<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> Lê Thị Hải Cơ<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lí do chọn đề tài ..........................................................................................................1<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................1<br /> <br /> H<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................2<br /> 4. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu ........................................................................2<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 5. Bố cục đề tài ................................................................................................................5<br /> PHẦN II:NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...............................................6<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................................6<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1. Cơ sở lí luận..............................................................................................................6<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.1. Tín dụng.................................................................................................................6<br /> 1.1.2. Tín dụng ngân hàng ...............................................................................................6<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.3. Lãi suất vay..........................................................................................................10<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.1.4. Quy trình vay .......................................................................................................11<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.1.5. Rủi ro và rủi ro tín dụng ......................................................................................12<br /> 1.1.6. Nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng ..................................................................17<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.1.7. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng ............................................................................20<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.8. Quản trị rủi ro tín dụng ........................................................................................21<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.9. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng ..................................................................22<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn........................................................................................................24<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.2.1. Những nghiên cứu liên quan ...............................................................................24<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Tóm tắt chương 1...........................................................................................................28<br /> <br /> TR<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ<br /> NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG –CHI NHÁNH HUẾ.......30<br /> 2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Huế .........30<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương<br /> Việt Nam.......................................................................................................................30<br /> 2.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Huế ...........31<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thanh<br /> <br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức ......................................................................................................32<br /> 2.1.4. Tình hình lao động giai đoạn 2012-2014 ............................................................35<br /> 2.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn của VCB Huế giai đoạn 2012-2014 .......................36<br /> 2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nhánh Huế giai đoạn 2012-2014....................................................................................39<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.2 Tình hình chung hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng<br /> <br /> H<br /> <br /> TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014.......................45<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.3 Phân tích rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại<br /> thương Việt Nam - Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 .............................................47<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3.1 Tình hình doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP<br /> <br /> IN<br /> <br /> Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014..................................47<br /> 2.3.2 Tình hình thu nợ đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng Ngoại thương Việt<br /> <br /> K<br /> <br /> Nam – Chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014 .................................................................49<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.3.4 Tình hình nợ xấu đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng Ngoại thương Việt<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Nam – chi nhánh Huế giai đoạn 2012-2014..................................................................52<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.3.5 Tình hình phân loại nợ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi<br /> nhánh Huế giai đoạn 2012-2014....................................................................................54<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.3.6. Hệ số rủi ro tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế giai đoạn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2012-2014 ......................................................................................................................56<br /> 2.3.7. Trích lập dự phòng rủi ro của VCB Huế .............................................................57<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.4 Kết quả khảo sát cán bộ tín dụng và khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP<br /> <br /> N<br /> <br /> Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế ....................................................................57<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2.4.1 Kết quả khảo sát cán bộ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br /> <br /> Ư<br /> <br /> – Chi nhánh Huế ............................................................................................................57<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.4.2 Kết quả khảo sát khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt<br /> Nam – Chi nhánh Huế ...................................................................................................68<br /> Tóm tắt chương 2...........................................................................................................83<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO<br /> TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP<br /> NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH HUẾ....................................................................85<br /> SVTH: Lê Thị Hải Cơ - K45A QTKDTM<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản