intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện chính sách Marketing-mix đối với sản phẩm rượu Shochu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực phẩm Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

0
114
lượt xem
35
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện chính sách Marketing-mix đối với sản phẩm rượu Shochu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực phẩm Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

trên cơ sở lý luận và thực tiễn về marketing mix đề tài phân tích thực trạng chính sách Marketing-mix mà công ty đang thực hiện, chỉ ra các vấn đề và các mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing-mix của Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Huế trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện chính sách Marketing-mix đối với sản phẩm rượu Shochu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thực phẩm Huế

in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> họ<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> cK<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING-MIX<br /> ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RƯỢU SHOCHU CỦA<br /> CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN<br /> MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HUẾ<br /> <br /> ườ<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> Tr<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH<br /> LỚP K43 QTKD THƯƠNG MẠI<br /> <br /> GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> T.S HOÀNG QUANG THÀNH<br /> <br /> NIÊN KHÓA: 2009-2013<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> uế<br /> <br /> Trong suốt quá trình lựa chọn, tìm hiểu và đi vào nghiên cứu đề tài tôi đã<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> nhận được sự gúp đỡ cũng như sự động viên, những góp ý rất có ích để tiếp<br /> <br /> thêm cho tôi niềm tin, động lực và nguồn thông tin để tôi hoàn thành được đề<br /> tài này.<br /> <br /> Trước hết tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đến Ban giám hiệu nhà<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> trường, khoa Quản trị kinh doanh cùng toàn thể thầy cô giáo trường Đại học<br /> kinh tế đã truyền thụ cho tôi những kiến thức chuyên môn quý giá và có ý nghĩa.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Đặc biệt tôi xin chân thành gởi lời cám ơn đến thầy giáo Hoàng Quang<br /> Thành đã tận tình dẫn dắt và hướng dẫn tôi trong suốt 3 tháng vừa qua. Thầy đã<br /> <br /> họ<br /> <br /> có những góp ý, chỉnh sửa cụ thể đồng thời cung cấp những tài liệu bổ ích làm<br /> cơ sở cho tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này.<br /> Ngoài ra tôi cũng gởi lời cám ơn đến công ty TNHH MTV Thực Phẩm<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Huế trong suốt thời gian thực tập đã giúp tôi vận dụng những kiến thứcđã được<br /> học vào thực hành trong thực tế đồng thời công ty còn cung cấp cho tôi những<br /> <br /> ng<br /> <br /> thông tin có giá trị phục vụ cho bài nghiên cứu.<br /> Tuy nhiên do hạn chế về thời gian nghiên cứu cũng như kiến thức và kinh<br /> <br /> ườ<br /> <br /> nghiệm nên bài làm không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô<br /> giáo, những người quan tâm đóng góp ý kiến để bài làm được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những sự giúp đỡ quý báu mà<br /> tôi đã nhận được trong thời gian qua.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn!<br /> Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: TS. HOÀNG QUANG THÀNH<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.............................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................2<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................2<br /> <br /> in<br /> <br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................3<br /> <br /> cK<br /> <br /> 4.1. Thu thập số liệu ........................................................................................................3<br /> 4.2 Thiết kế nghiên cứu ...................................................................................................3<br /> <br /> họ<br /> <br /> 4.3. Phương pháp chọn mẫu ............................................................................................4<br /> 4.4. Phương pháp xử lý số liệu ........................................................................................5<br /> 5. Quy trình nghiên cứu ..................................................................................................6<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu. ......................................................................................7<br /> 7. Kết cấu của đề tài.........................................................................................................7<br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..................................................8<br /> <br /> ng<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ MARKETING VÀ CHÍNH SÁCH<br /> MARKETING-MIX ........................................................................................................8<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1. Marketing và các vấn đề liên quan đến Marketing ................................................8<br /> 1.1.1Khái niệm Marketing...............................................................................................8<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.2.Các chức năng của Marketing ................................................................................9<br /> 1.1.2.1 Chức năng thích ứng............................................................................................9<br /> 1.1.2.3 Chức năng tiêu thụ sản phẩm ............................................................................10<br /> 1.1.2.4 Chức năng yểm trợ, khuyếch trương .................................................................10<br /> 1.2 Marketing-mix và các chính sách Marketing-mix ..................................................11<br /> 1.2.1 Marketing-mix ......................................................................................................11<br /> <br /> SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: TS. HOÀNG QUANG THÀNH<br /> <br /> 1.2.1.1 Khái niệm Marketing-mix .................................................................................11<br /> 1.2.1.2 Vai trò của marketing-mix.................................................................................12<br /> 1.2.1.3 Phân đoạn thị trường .........................................................................................12<br /> 1.2.1.4 Xác định thị trường mục tiêu.............................................................................12<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2.1.5 Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu........................................................13<br /> <br /> 1.2.2 Các chính sách Marketing-mix .................................................................. 15<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.2.2.1 Chính sách sản phẩm .........................................................................................15<br /> 1.2.2.2 Chính sách giá cả...............................................................................................16<br /> 1.2.2.3 Chính sách phân phối ........................................................................................17<br /> 1.2.2.4 Chính sách truyền thông - cổ động....................................................................19<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.3. Cơ sở thực tiễn.......................................................................................................19<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.3.1 Lịch sử và tên gọi của rượu Shochu Nhật Bản.....................................................19<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.3.2. Đặc thù và kinh nghiệm trong kinh doanh sản phẩm rượu .................................20<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING-MIX TẠI CÔNG TY<br /> TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HUẾ ...........................................22<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về công ty ...........................................................................................22<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ..........................................................................22<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ...................................................................23<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.1.2.1 Chức năng của công ty ......................................................................................23<br /> 2.1.2.2 Nhiệm vụ ...........................................................................................................23<br /> 2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh............................................................23<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.1.3.1 Quy trình công nghệ sản xuất............................................................................23<br /> 2.1.3.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và chức năng các bộ phận của Công ty.25<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1.4. Tình hình các yếu tố sản xuất của Công ty..........................................................27<br /> 2.1.4.1 Tình hình sử dụng lao động của Công ty ..........................................................27<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh ............................................................29<br /> 2.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm ...................................................................................31<br /> 2.3.1. Thị trường ............................................................................................................31<br /> 2.3.2. Đối thủ cạnh tranh ...............................................................................................33<br /> 2.4. Tình hình hoạt động Marketing-mix trong thời gian qua của Công ty ..................35<br /> 2.4.1. Nghiên cứu thị trường .........................................................................................35<br /> SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: TS. HOÀNG QUANG THÀNH<br /> <br /> 2.4.2. Định vị sản phẩm.................................................................................................36<br /> 2.4.3. Chính sách về sản phẩm ......................................................................................37<br /> 2.4.4. Chính sách về giá.................................................................................................38<br /> 2.4.5. Chính sách về phân phối......................................................................................39<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.4.6. Chính sách xúc tiến .............................................................................................40<br /> 2.5. Đánh giá của khách hàng về chính sách Marketing-mix của công ty TNHH Một<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> thành viên Huế...............................................................................................................41<br /> 2.5.1. Xây dựng thang đo: .............................................................................................41<br /> 2.5.2.Mẫu điều tra và cách thức điều tra, xử lý số liệu .................................................41<br /> 2.5.3. Mô tả mẫu nghiên cứu .........................................................................................42<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.5.4. Kiểm định Cronbach’s Alpha của thang đo ........................................................43<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.5.4.1. Thang đo của biến độc lập về các chính sách Marketing:................................43<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.5.5 Phân tích nhân tố EFA..........................................................................................47<br /> 2.5.5.1.Thang đo biến độc lập chính sách Marketing-Mix .............................................47<br /> 2.5.5.2 Thang đo biến phụ thuộc Đánh giá chung của khách hàng về các chính sách..54<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.5.6 Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu ................................................55<br /> 2.5.6.1 Kiểm định phân phối chuẩn của số liệu ............................................................55<br /> 2.5.6.2 Giả thuyết nghiên cứu điều chỉnh......................................................................55<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.5.6.3 Xem xét mối tương quan giữa các biến.............................................................56<br /> 2.5.6.4 Xây dựng mô hình hồi quy................................................................................56<br /> 2.5.6.5 Kiểm định độ phù hợp của mô hình ..................................................................59<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.5.6.6 Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết...............................................................59<br /> 2.5.6.7 Kết quả phân tích hồi quy đa biến và đánh giá mức độ quan trọng của từng nhân tố<br /> <br /> ườ<br /> <br /> .......................................................................................................................................62<br /> <br /> 2.5.6 So sánh sự khác biệt về đánh giá giữa các đối tượng khách hàng .......................64<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.5.6.1 Phân loại đánh giá của khách hàng theo độ tuổi ...............................................64<br /> 2.5.6.2 Phân loại đánh giá của khách hàng theo thu nhập.............................................66<br /> 2.5.6.3 Phân tích đánh giá của khách hàng theo nghề nghiệp .......................................68<br /> 2.5.7 Phân tích đánh giá của khách hàng về các chính sách Marketing của công ty<br /> TNHH MTV Thực phẩm Huế. ......................................................................................70<br /> 2.5.7.1 Đánh giá của khách hàng về chính sách sản phẩm............................................70<br /> SV: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH – K43 QTKDTM<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2