intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VAR trong phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá USD/VND và dự báo tỷ giá USD/VND

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
65
lượt xem
21
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VAR trong phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá USD/VND và dự báo tỷ giá USD/VND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến biến động tỷ giá USD/VND trong giai đoạn 2010 – 2015; xây dựng mô hình VAR dự báo tỷ giá và đưa ra một số khuyến nghị cho việc điều hành chính sách TGHĐ ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình VAR trong phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá USD/VND và dự báo tỷ giá USD/VND

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> ––––––––––<br /> <br /> cK<br /> <br /> họ<br /> inh<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR TRONG PHÂN TÍCH<br /> <br /> tế<br /> <br /> NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ GIÁ USD/VND<br /> <br /> ih<br /> Đạ<br /> <br /> VÀ DỰ BÁO TỶ GIÁ USD/VND<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Khóa học 2012 – 2016<br /> <br /> ọc<br /> <br /> HÀ THỊ NGỌC LAN<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> ––––––––––<br /> <br /> cK<br /> <br /> họ<br /> inh<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR TRONG PHÂN TÍCH<br /> <br /> tế<br /> <br /> NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ GIÁ USD/VND<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Hà Thị Ngọc Lan<br /> Lớp: K.46A Tài Chính<br /> <br /> ih<br /> Đạ<br /> <br /> VÀ DỰ BÁO TỶ GIÁ USD/VND<br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> Thạc sĩ Phạm Quốc Khang<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Khóa: 2012 – 2016<br /> <br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Để thực hiện tốt khóa luận này, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới Thầy Cô giáo trường<br /> <br /> Đại học Kinh tế Huế nói chung và toàn thể Thầy Cô giáo khoa Tài Chính – Ngân Hàng nói<br /> riêng, đã tận tâm giảng dạy tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Vốn tri<br /> thức lý thuyết và thực tế mà tôi đã được truyền đạt trong quá trình học tập là nền tảng cho quá<br /> <br /> họ<br /> <br /> trình nghiên cứu đề tài vừa là hành trang quý giá cho tôi trên những chặng đường tiếp theo.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến Thạc sĩ Phạm Quốc Khang đã trực<br /> tiếp hướng dẫn và đưa ra những lời khuyên giúp tôi thực hiện tốt đề tài khóa luận này.<br /> <br /> inh<br /> <br /> Nhờ sự hướng dẫn và giảng giải tận tình của Thầy, tôi đã có những kiến thức và kinh<br /> nghiệm quý giá trong suốt quá trình thực hiện để hoàn thành tốt đề tài khóa luận tốt nghiệp của<br /> mình.<br /> <br /> tế<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cám ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh hỗ<br /> <br /> Tôi xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> ih<br /> Đạ<br /> <br /> trợ và động viên tôi để có thể hoàn thành tốt bài khóa luận của mình.<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Hà Thị Ngọc Lan<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> TÓM TẮT KHÓA LUẬN<br /> <br /> Toàn bộ chương 1, bài nghiên cứu đã đưa ra những cơ sở lý thuyết cho đề tài nghiên<br /> <br /> cứu. Đầu tiên là cơ sở lý thuyết về tỷ giá, một số lý thuyết kinh tế về mối quan hệ giữa<br /> tỷ giá và các nhân tố vĩ mô. Tiếp theo là trình bày lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng<br /> đến tỷ giá. Cuối cùng là, giới thiệu lý thuyết mô hình VAR.<br /> Ở chương 2 bài nghiên cứu đã tập trung làm rõ các vấn đề:<br /> Thứ nhất phân tích tình hình diễn biến tỷ giá giai đoạn 2005 – 2015. Sau đó dựa<br /> <br /> họ<br /> <br /> trên các phân tích lý thuyết ở chương I, tiến hành xây dựng mô hình đinh lượng VAR<br /> gồm 6 biến: tỷ giá, chênh lệch lạm phát, chênh lệch lãi suất, tốc độ tăng trưởng GDP,<br /> <br /> cK<br /> <br /> cán cân thanh toán thương mại và dự trữ ngoại hối.<br /> Thứ hai sau khi tiến hành chạy mô hình, thu được kết quả như sau: trong ngắn<br /> hạn biến động tỷ giá trong quá khứ tác động mạnh nhất, dự trữ ngoại hối và mức tăng<br /> <br /> inh<br /> <br /> trưởng kinh tế giải thích được một phần biến động của tỷ giá ở hiện tại, còn các nhân tố<br /> như chênh lệch lạm phát, chênh lệch lãi suất và cán cân thương mại chưa giải thích tốt<br /> sự biến động của tỷ giá. Trong dài hạn, mức độ ảnh hưởng của tỷ giá trong quá khứ giảm<br /> <br /> tế<br /> <br /> nhanh nhưng vẫn giải thích tốt biến động của tỷ giá ở hiện tại, còn các nhân tố còn lại<br /> đều ảnh hưởng đến tỷ giá USD/VND trên thị trường ngoại hối Việt Nam.<br /> <br /> năm 2016.<br /> <br /> ih<br /> Đạ<br /> <br /> Thứ ba từ mô hình ước lượng được, tiến hành dự báo tỷ giá từ quý I đến quý IV<br /> <br /> Chương 3, dựa trên kết quả ước lượng của mô hình, bài nghiên cứu đề xuất một số<br /> giải pháp trong việc điều hành chính sách tỷ giá.<br /> <br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> i<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> TÓM TẮT KHÓA LUẬN ..........................................................................................i<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................ ii<br /> DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .........................................................vi<br /> DANH MỤC HÌNH ............................................................................................... vii<br /> <br /> họ<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ......................................................................... viii<br /> PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................ 1<br /> Lý do chọn đề tài........................................................................................ 1<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .................................................................. 2<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> 1.2.1. Mục tiêu chung ........................................................................................ 2<br /> <br /> inh<br /> <br /> 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2<br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................. 2<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 2<br /> <br /> 1.5.<br /> <br /> Kết cấu khóa luận....................................................................................... 3<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> ih<br /> Đạ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................... 4<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ MÔ<br /> HÌNH VAR………. ..................................................................................................... 4<br /> 1.1.<br /> <br /> Cơ sở lý thuyết về tỷ giá hối đoái ........................................................... 4<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm tỷ giá ................................................................................ 4<br /> 1.1.2. Phương pháp yết tỷ giá ..................................................................... 4<br /> <br /> Hu<br /> <br /> 1.1.3. Phân loại tỷ giá .................................................................................. 5<br /> <br /> ế<br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản