Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng Telling4me - Hệ thống hỗ trợ dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
22
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng Telling4me - Hệ thống hỗ trợ dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp "Xây dựng Telling4me - Hệ thống hỗ trợ dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học" được thực hiện với mong muốn tạo một môi trường học tập tốt hơn cho các em và nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt ở bậc Tiểu học. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng Telling4me - Hệ thống hỗ trợ dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM<br /> <br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> BÙI LÊ NỮ PHƯỢNG TIÊN<br /> MAI THỊ GIANG THÙY<br /> <br /> XÂY DỰNG TELLING4ME – HỆ THỐNG<br /> HỖ TRỢ DẠY HỌC TIẾNG VIỆT<br /> CHO HỌC SINH TIỂU HỌC<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> TP.HCM – NĂM 2013<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM<br /> <br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> BÙI LÊ NỮ PHƯỢNG TIÊN<br /> MAI THỊ GIANG THÙY<br /> <br /> XÂY DỰNG TELLING4ME – HỆ THỐNG<br /> HỖ TRỢ DẠY HỌC TIẾNG VIỆT<br /> CHO HỌC SINH TIỂU HỌC<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: SƯ PHẠM TIN HỌC<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> TP.HCM – NĂM 2013<br /> <br /> THS. LÊ ĐỨC LONG<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong những năm tháng học tập và rèn luyện tại trường Đại học Sư Phạm TPHCM,<br /> chúng em đã được trang bị nền tảng kiến thức chuyên ngành đầy đủ, học tập và tích lũy<br /> những kỹ năng cần thiết và nguồn kiến thức quý báu. Luận văn tốt nghiệp giúp chúng em<br /> tổng hợp lại một cách đầy đủ những kiến thức đã được học.<br /> Lời đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công Nghệ<br /> Thông Tin – trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM đã tận tình giảng dạy chúng em trong thời<br /> gian học tập tại trường. Đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của ThS. Lê Đức Long, là giảng<br /> viên trực tiếp hướng dẫn trong thời gian chúng em thực hiện khóa luận này.<br /> Xin cảm ơn thầy cô khoa giáo dục tiểu học, các giáo viên dạy tiểu học ở các trường<br /> trong thành phố và các thầy cô phản biện đã dành thời gian tư vấn giúp chúng em hoàn<br /> thành tốt khóa luận.<br /> Chúng con cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, những người thân đã luôn ở<br /> bên cạnh, ủng hộ và giúp đỡ chúng con trong suốt thời gian qua.<br /> Tuy chúng em có những nỗ lực và cố gắng nhất định, nhưng cũng không thể tránh<br /> khỏi những sai sót và khuyết điểm trong khi thực hiện khóa luận. Vì vậy, chúng em rất<br /> mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và bạn bè.<br /> Cuối cùng chúng em xin chúc quý thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin – trường Đại<br /> Học Sư Phạm TP.HCM dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc và sự nghiệp.<br /> TP.HCM, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Mai Thị Giang Thùy<br /> Bùi Lê Nữ Phượng Tiên<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................................ 2<br /> BẢNG DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ........................................................... 5<br /> BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ..................................................................................... 6<br /> BẢNG DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ................................................................................ 9<br /> GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ............................................................................................................ 11<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................ 11<br /> MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .................................................................................................. 11<br /> TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC .............................................. 13<br /> NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...................................................................... 16<br /> KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI ................................................................................................... 18<br /> BỐ CỤC .............................................................................................................................. 19<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ...................................................................................... 21<br /> 1.1<br /> <br /> SƠ LƯỢC VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT Ở BẬC TIỂU HỌC ................... 21<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Hệ thống các phân môn trong chương trình Tiếng Việt................................. 21<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Hệ thống các chủ điểm trong chương trình Tiếng Việt .................................. 23<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT) TRONG<br /> <br /> DẠY HỌC .......................................................................................................................... 25<br /> 1.3<br /> <br /> PHẦN MỀM DẠY HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT PHẦN MỀM DẠY<br /> <br /> HỌC 26<br /> 1.3.1<br /> <br /> Sơ lược về phần mềm dạy học (Instructional Software) ................................ 26<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> Vấn đề phát triển một phần mềm dạy học ...................................................... 28<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN CLIP TRUYỆN KỂ DỰA TRÊN KỊCH BẢN<br /> DẠY HỌC .............................................................................................................................. 32<br /> 2<br /> <br /> 2.1PHẦN 1: HỆ THỐNG CHUNG – TELLING4ME .......................................................... 32<br /> 2.1.1 Các giả thiết và cách tiếp cận để xây dựng hệ thống................................................ 32<br /> 2.1.2 Đặc tả yêu cầu của hệ thống ..................................................................................... 35<br /> 2.1.2.1<br /> <br /> Yêu cầu chức năng ......................................................................................... 35<br /> <br /> 2.1.2.2<br /> <br /> Yêu cầu phi chức năng ................................................................................... 35<br /> <br /> 2.1.3 Các mô hình và chức năng chính của hệ thống ........................................................ 35<br /> 2.1.3.1<br /> <br /> Mô hình dữ liệu (PDM) .................................................................................. 36<br /> <br /> 2.1.3.2<br /> <br /> Sơ đồ các chức năng xử lý.............................................................................. 37<br /> <br /> 2.1.3.3<br /> <br /> Sơ đồ màn hình chính của hệ thống ............................................................... 38<br /> <br /> 2.1.3.4<br /> <br /> Thiết kế trang chủ ........................................................................................... 39<br /> <br /> 2.2PHẦN 2: PHÂN HỆ 1 - BÉ NGHE KỂ CHUYỆN .......................................................... 40<br /> 2.2.1 Giới thiệu phân hệ .................................................................................................... 40<br /> 2.2.2 Đặc tả yêu cầu của phân hệ 1 ................................................................................... 59<br /> 2.2.3 Phân tích thiết kế ...................................................................................................... 62<br /> 2.2.3.1<br /> <br /> Mô hình dữ liệu .............................................................................................. 62<br /> <br /> 2.2.3.2<br /> <br /> Thiết kế xử lý chính của phân hệ ................................................................... 64<br /> <br /> 2.2.3.3<br /> <br /> Thiết kế màn hình ........................................................................................... 68<br /> <br /> 2.2.4 Công nghệ sử dụng ................................................................................................... 70<br /> 2.2.5 Mô hình và quy trình xây dựng một Clip ................................................................. 70<br /> CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM (Phân hệ 1) .................................................... 79<br /> 3.1<br /> <br /> MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ................................................................................ 79<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM..................................................................................... 79<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> MỘT SỐ MÀN HÌNH VÀ CHỨC NĂNG MINH HỌA ......................................... 81<br /> <br /> CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN....................................................... 90<br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản