Khu du lịch sinh thái

Chia sẻ: Pham Minh Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
360
lượt xem
143
download

Khu du lịch sinh thái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách quảng cáo 'khu du lịch sinh thái', giải trí - thư giãn, du lịch phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khu du lịch sinh thái

 1. www.100hanoi.com Ban D án Hà N i Tôi Yêu Du l ch sinh thái ® HDINVESTMENT.JSC Đ i L 1000 năm Thăng Long Ch u trách nhi m: Đinh Ti n Hoàng | Biên t p: Tr n Th Hư ng | Hi u ñính: Ph m Văn Hi p 2010 www.100hanoi.com 1 Hà N i Tôi Yêu
 2. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Hà N i luôn là m t ñ a danh văn hóa, kinh t , chính tr c a c nư c. Tìm hi u các thông tin v kinh t , văn hóa, gi i trí….c a Hà N i luôn là m t nhu c u thi t y u c a nhi u t ng l p nhân dân. Bên c nh ñó, năm 2010 là năm quan tr ng, v i r t nhi u nh ng d p l k ni m l n, ñ c bi t là ñ i l 1000 năm Thăng Long. Đây là m t c t m c văn hóa, l ch s ñư c quan tâm c a c trong và ngoài nư c. Đó chính là lí do chúng tôi l a ch n ch ñ v Hà N i ñ ñ nh hư ng n i dung cho d án chu i website Hà N i. D án chu i website v Hà N i mang tên Hà N i Tôi Yêu ñư c công ty CP ĐT Hoàng Đ t tri n khai th c hi n t tháng 2 năm 2010. V i nh ng n l c, tâm huy t và tình yêu dành cho Hà N i, các thành viên ban d án ñã cho ra nh ng s n ph m văn hóa gây ñư c n tư ng v i ñ c gi yêu Hà N i. Đ i L 1000 năm Thăng Long ñang ñ n r t g n, d án cũng ñang ñi vào giai ño n g p rút hoàn thành ñ hòa chung không khí c a ngày Đ i L . D án là m t b c tranh t ng th , ñi t nh ng s ki n g n v i Đ i L , cũng như nh ng góc sâu trong tâm h n Hà N i, nh ng n p s ng, nh ng c m xúc c a ngư i Hà N i. Bên c nh vi c xây d ng và hoàn thi n chu i website v Hà N i, Ban d án còn cho ra m t nh ng n ph m v Hà N i. Chúng tôi ñã dành nhi u tâm huy t ñ xây d ng T sách Hà N i v i nh ng n ph m ñi n t ñư c t ng mi n phí cho quý b n ñ c. Chúng tôi hi v ng nh ng tâm huy t này s mang l i cho quý b n ñ c yêu Hà N i nh ng ñi u thú v . Tư li u chúng tôi s d ng ñ th c hi n nh ng n ph m này hoàn toàn ñư c sưu t m và biên t p t các ngu n trên Internet nên không tránh ñư c nh ng thi u sót. M t s tư li u do l y các ngu n th c p, nên chúng tôi không th trích d n ngu n ñ y ñ . Chúng tôi mong nh n ñư c s thông c m t các tác gi . Xin chân thành c m ơn và mong nh n ñư c nh ng góp ý t phía b n ñ c! Ban d án www.100hanoi.com 2 Hà N i Tôi Yêu
 3. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái M cL c Thư ng ................................................................................................................................2 Khu du l ch sinh thái B o Sơn .............................................................................................4 Khu du l ch sinh thái Quan Sơn - Hà N i ............................................................................7 Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng ...........................................................................................9 Khu du l ch sinh thái T Liêm ............................................................................................14 Khu du l ch sinh thái C Xanh ...........................................................................................17 Khu du l ch sinh thái Đ m Long.........................................................................................22 Khu du l ch sinh thái Thác Đa............................................................................................26 Khu du l ch sinh thái Khoang xanh, Su i Tiên...................................................................28 Khu du l ch sinh thái Vư n qu c gia Ba Vì........................................................................30 Khu du l ch sinh thái Ao Vua..............................................................................................34 Khu du l ch sinh thái Thiên sơn Su i Ngà .........................................................................36 Khu du l ch sinh thái H Tiên Sa .......................................................................................38 Khu du l ch su i khoáng T n Đà........................................................................................42 Khu di tich danh th ng Hương Sơn...................................................................................48 Khu du l ch sinh thái Vĩnh Hưng Resort ............................................................................51 Khu Du l ch sinh thái & Vui chơi gi i trí Tu n Châu Hà Tây..............................................52 Khu du l ch sinh thái Su i Hai............................................................................................57 www.100hanoi.com 3 Hà N i Tôi Yêu
 4. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Khu du l ch sinh thái B o Sơn N m trên m t khuôn viên r ng 20.000 m2, B o Sơn là khu du l ch sinh thái có t m c l n v i t ng th gi i trí, d ch v ña d ng, h p d n. V i s c g ng, n l c không ng ng c a mình, B o Sơn ñã, ñang và s là ñi m h n lý tư ng, tin c y cho quý khách hàng tìm ñ n. Nơi m i ngư i g p g , hàn huyên tâm s www.100hanoi.com 4 Hà N i Tôi Yêu
 5. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Không gian sang tr ng và r ng rãi cho nh ng ti c cư i, h i ngh Du khách s hoàn toàn b h p d n b i không gian thoáng ñãng dân dã mang ñ m b n s c dân t c v i nh ng nhà sàn trên m t h nư c như thành ph trên c ñ o t o nên m t b c tranh th t h u tình, sinh ñ ng. Khu gi i trí h câu ñ ng c p nh t Hà Thành v i 17 L u câu www.100hanoi.com 5 Hà N i Tôi Yêu
 6. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Nơi c a cá s u B o Sơn không nh ng ñem ñ n khung c nh thiên nhiên tuy t ñ p, êm , thanh bình giúp b n có nh ng giây phút thư giãn thanh tao mà nơi ñây còn là s khám phá m th c v i các món ăn, ñ u ng dân t c, Á, Âu cùng ñ i ngũ ñ u b p chuyên nghi p, có kinh nghi m lâu năm trong ngh . Các món l n l ng Cùng các món ñ c s n v l n r ng, gà, cá tr m... s mang l i s hài lòng cho quý khách. T i B o Sơn, ñ u ng cũng là m t s khám phá m i. www.100hanoi.com 6 Hà N i Tôi Yêu
 7. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Khu du l ch sinh thái Quan Sơn - Hà N i T Hà N i theo qu c l 6, qua th xã Hà Ðông, ñi ti p theo qu c l 21B ñ n th tr n Đ i Nghĩa, huy n M Ð c, t nh Hà Tây, r theo ñư ng 76 kho ng 5km, r ph i là t i h Quan Sơn. Du khách không kh i ng ngàng trư c c nh ñ p tr i mây, sông nư c, núi non trùng ñi p nơi ñây. Qua C u Ðông, ñi m ñ u tiên du khách ñ t chân t i là b n ñò h Giang N i. Giang N i là m t trong 3 h l n c a Quan Sơn, r ng ư c ch ng trên 800ha. Ð ng trên b , du khách ñã nhìn th y nh ng dãy núi ñá trùng ñi p c a thiên nhiên soi mình dư i làn nư c xanh mát c a h . Núi ñây có t i 20 ng n l n, nh , kéo dài ôm p các h nư c. L i có nhi u hòn núi ñá vách d ng ñ ng n m gi a lòng h trông xa như nh ng bán ñ o nh . Thuy n s l n lư t ñưa du khách thăm h Quan Sơn và ghé thăm nh ng ng n núi v i nhi u tên g i khác nhau : núi Trâu Tr ng, ñ o Sư T , núi Quai Chèo, ñ i Voi Ph c… Đ n núi Quai Chèo, du khách có th leo núi ho c vào r ng cây chơi. Thuy n ti p t c ñưa du khách t i khu Ð m Sen, r i vòng quanh ñ o Sư T , núi Treo Tranh, thăm Linh Sơn Ð ng, Ng c Long Ð ng. M i ñ ng là m t kỳ quan kỳ thú c a t o hoá v i nh ng măng ñá, nhũ ñá mang hình Long, Ly, Quy, Ph ng, h báo, chim muông. Vào mùa mưa, t trên các tri n núi cao, thác nư c ngày ñêm ñ xu ng m t h , tung b t tr ng xoá khi n c nh s c nơi ñây thêm ngo n m c. www.100hanoi.com 7 Hà N i Tôi Yêu
 8. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Vư t qua núi ñá Trư t, lên ñ p Tràn Ngái, du khách có th tho s c hít th b u không khí trong lành và ng m nhìn toàn c nh khu du l ch Quan Sơn. Núi non trùng ñi p u n lư n quanh h , ñi m xuy n thêm là màu xanh c a r ng, c a các ñ ng lúa ñã t o nên m t Quan Sơn ñ y n tư ng. Khách có th ghé thăm các làng m c quanh h và ñ c bi t vào tháng 10 dương l ch cho ñ n tháng 3 năm sau du khách s ñư c ghé thăm thung lũng Voi, sân chim c a Quan Sơn v i ñ các loài chim v ñây trú ng , xây t . Quan Sơn còn có nhi u chùa. Chùa Linh Sơn n m ngay chân núi Linh Sơn, soi bóng xu ng h Giang N i. Chùa ñư c xây d ng theo ki n trúc c th k 17. Tương truy n chùa có t th i nhà M c. C nh chùa là ñ ng Linh Sơn. Ð ng không l n nhưng có nhi u nhũ ñá r xu ng lung linh huy n o. Ngoài ra còn có chùa Cao, chùa Hàm Y n . Quan Sơn r t phù h p v i lo i hình du l ch cu i tu n. Đi m du l ch này v n gi ñư c v hoang sơ c a thiên nhiên. N u có d p du khách ñ ng quên ñ n v i Quan Sơn, Công ty Du l ch M Đ c (h Quan Sơn) s ñón và ph c v du khách t n tình chu ñáo v i các d ch v lưu trú, ñi l i, ăn u ng, t m, câu cá, c m tr i… theo nhu c u và s thích c a du khách. www.100hanoi.com 8 Hà N i Tôi Yêu
 9. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng Đ a ch : Thôn Phù D c, xã Phù Đ ng, huy n Gia Lâm, Hà N i Đi n tho i: 04.36960271 - 0903419987 Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng n m trên ñư ng 1B Hà N i - L ng Sơn, cách trung tâm Hà N i 12 km v phía B c, bên c nh ñ n th Thánh Gióng, nơi sinh ra Thánh Gióng - M t trong t b tt c a Vi t Nam. V i di n tích 30.000 m2 và nhi u d ch v ăn u ng, ngh ngơi, vui chơi gi i trí, câu cá s u thư giãn, câu cá, bơi thuy n, hát karaoke, chơi bi- a… Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng s là m t ñ a ch ngh ngơi cu i tu n lý tư ng. Đ n v i Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng, b n s ñư c hòa mình vào khung c nh thiên nhiên h u tình v i hàng cau vua, vư n cây ăn qu , cây c nh, ao cá Đi m ñ c bi t c a Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng là chúng tôi s n sàng ñáp ng nhu c u vui chơi, gi i trí ña d ng c a b n. B n thích câu cá, chúng tôi có h câu v i kho ng ch c l u câu. Ch v i 10.000 ñ ng/ 1 c n, b n ñã có th có m t bu i câu cá thú v . Cá b n câu ñư c, n u b n mu n mang v thì chúng tôi s bán theo giá h p lý. Đ y là câu các lo i cá nư c ng t. N u b n mu n có c m giác m i l , b n có th tham gia câu cá s u t i h nuôi cá s u c a chúng tôi. V i giá phù h p 2.000 ñ ng/ 1 m i, b n s ñư c khám phá và t n hư ng c m giác thú v c a vi c câu cá s u. H câu cá s u www.100hanoi.com 9 Hà N i Tôi Yêu
 10. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái B n mu n t lái m t chi c du thuy n trên h , chúng tôi s n sàng ñáp ng. Thuy n to 30.000 ñ ng/ 1 gi , thuy n nh 20.000 ñ ng/ 1 gi , b n ñã có th cùng b n bè hay gia ñình có nh ng phút giây vui chơi, thư giãn thú v . Bơi thuy n trên h Ngoài ra, ñ n Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng, b n có th tham gia nhi u trò chơi khác như Bi-a v i 30.000 ñ ng/ 1 gi , c tư ng v i 10.000 ñ ng/ 1 b , xe ñ p Xgame 20.000 ñ ng/ 1 gi và hát Karaoke mi n phí. Xe ñ p Xgame www.100hanoi.com 10 Hà N i Tôi Yêu
 11. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng là nơi h i t r t nhi u lo i cây c nh và cây ăn qu . Đ n ñây, b n ñư c chiêm ngư ng r t nhi u sinh v t c nh ñư c chăm sóc k càng và thư ng th c hoa qu mi n phí c a khu vư n. Cây c nh Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng còn ñ c bi t chú ý ñ n nhu c u vui chơi c a tr em. Chúng tôi dành h n m t kho ng không gian cùng r t nhi u trò chơi thi u nhi h p d n như c u trư t, b p b nh, xích ñu... Khu vui chơi dành cho tr em Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng là m t ñ a ñi m r t lý tư ng cho các bu i sinh ho t t p th như h p l p, liên hoan, sinh nh t… Đ c bi t, nơi ñây r t phù h p cho các bu i liên hoan ñ i gia ñình, gia ñình và các ñôi l a yêu nhau. V i m t h th ng nhà hàng và các nhà ngh có ki n trúc ñ p, thoáng mát, n m gi a vư n cây ăn qu , nh ng lu ng rau www.100hanoi.com 11 Hà N i Tôi Yêu
 12. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái xanh mư t, hàng cau vua… t o cho khách ngh l i ñây c m giác thoáng mát, yên tĩnh sau m t tu n làm vi c căng th ng. Nhà hàng c a Phù Đ ng s n sàng ph c v các món ăn theo nhu c u c a b n, b n s có c m giác tho i mái và d ch u khi t i nơi ñây. Nhà hàng Bãi c r ng, xanh mư t www.100hanoi.com 12 Hà N i Tôi Yêu
 13. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Liên hoan t i t ng 2 c a nhà hàng Không ch ăn u ng, vui chơi, gi i trí, Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng còn ñáp ng nhu c u ngh ngơi c a b n t i khu nhà ngh v i ñ y ñ ti n nghi. Chúng tôi có các phòng ăn VIP l ch s , dành riêng cho khách có nhu c u v a ăn u ng v a bàn công vi c mà không b làm phi n. B bàn gh dư i tán cây Đ n v i Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng, quý khách s ñư c ph c v t n tình, chu ñáo và ñ c bi t mang l i cho quý khách m t ngày ngh th c s thú v , khác xa so v i ch n náo nhi t, n ào c a ch n ñô thành. Hãy ñ n Khu du l ch sinh thái Phù Đ ng ñ thư ng th c món ăn và hương v thôn quê! www.100hanoi.com 13 Hà N i Tôi Yêu
 14. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Khu du l ch sinh thái T Liêm Đ a ch :xã Minh Khai, huy n T Liêm, Hà N i Đi n tho i:04.37656193 - 04.38374286 - 04.37636985 - 04.37635375 - 04.37657583 - 04.37658721 - 04.38340171 - Phó giám ñ c: Đ ng Thanh Tâm (0913.062.537) Website:www.dulichnongnghiep.com Trong cu c s ng n ào náo nhi t, b n mu n tìm m t nơi vui chơi thư giãn, ngh ngơi tĩnh dư ng ñ “x stress” sau nh ng ngày làm vi c căng th ng nhưng ph i g n ñ ti t ki m th i gian ñi l i. Ch cách trung tâm thành ph 15 phút ñi xe máy, Khu du l ch sinh thái T Liêmr ng kho ng 20 ha v i h câu cá, nh ng vư n cây ăn qu r p bóng mát, không khí trong lành cách bi t v i khói b i ñô th là m t ñ a ñi m ñ c bi t cho m i ngư i trong nh ng ngày ngh cu i tu n hay nh ng ngày l t t… n tư ng m nh nh t ñ i v i khách du l ch ñ n khu du l ch T Liêm là không gian r ng l n và s tĩnh m ch, ñ c bi t thích h p v i nhu c u ngh ngơi cu i tu n c a ngư i dân thành ph . V i dãy nhà sàn có s c ch a 300 th c khách n m d c theo h câu s gây n tư ng cho m i du khách ñ n thư ng th c. D p cu i năm ñ n thăm vư n, du khách ng m không chán m t nh ng cây bư i trĩu tr t trái l n nh . Nh ng qu bư i căng tròn, vàng r c ñang âm th m tích t n ng m và khí tr i trong veo ñ làm nên hương v ng t ngào c a gi ng bư i Di n n i ti ng. www.100hanoi.com 14 Hà N i Tôi Yêu
 15. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Đ c s n Bư i Di n Không ch có bư i, khu vư n còn là nơi ươm gi ng nhi u ch ng lo i cây ăn qu , cây c nh, cây bóng mát t o nên phong c nh c a m t khu vư n nhi t ñ i ñ y s c màu. Bóng cây r p mát con ñư ng dành cho khách du l ch. Bóng cây che kín nh ng ngôi nhà sàn, nh ng l u câu cá, nh ng nhà ngh . Cây và qu , lá và hoa, h và vư n… du khách ñư c ñ m mình hoàn toàn vào thiên nhiên, ñư c ngh ngơi trong m t khung c nh thanh bình, nh nhàng ñ m say. Đư ng bách b thư giãn Nh ng ngôi nhà mái nh l p lá, c a r , giư ng t ñ u b ng tre, tư ng ñ nguyên g ch mi t m ch mà không trát, n m l t th m gi a vư n qu um tùm, v i m t vuông sân g ch nh sau nhà làm nơi thư giãn. Không có ti ng còi, không có ti ng xe. Ch có ti ng xào x c c a gió trư n trên lá và ti ng d kêu ri rích ñâu ñây. N u không có ñi u ki n ñi xa sau hôn l , thì các ñôi uyên ương m i cư i cũng có th ch n nơi này cho tu n trăng m t c a mình, v a th t lãng m n, l i v a g n thành ph . Th m chí n u không ñư c ngh phép, h v n có th ngày ngày ñi làm, chi u l i v ñây hư ng tu n trăng m t ng t ngào. www.100hanoi.com 15 Hà N i Tôi Yêu
 16. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái V i du khách ưa v n ñ ng, ñã có s n nh ng d ch v th thao, gi i trí như bóng bàn, c u lông, bi-a hay vui v y hát cho nhau nghe. H câu Nhưng ñáng k nh t là chi c h câu tĩnh m ch r ng ñ n 1 ha, v i nh ng l u câu như nh ng nhà th y t a nh ng trên m t nư c và con ñư ng d o ñ y s c hoa bóng lá. Ch v i hai mươi nghìn ñ ng, khách có th ôm c n câu bao lâu tùy thích. Cá câu lên ñư c n u mu n b n có th giao cho nhà hàng ngay g n ñó ch bi n các món ăn theo yêu c u. Hai khu nhà sàn bi t l p ven h có th ph c v các ñám cư i, ti c sinh nh t v i hàng trăm th c khách. Trong r t nhi u món ñ c s n ñây, có món r t ngon là th t bê quay. Nhà hàng có m t b d ng c chuyên dùng ñ quay nguyên c con bê trên l a than. Con bê chín vàng r m, thơm l ng, khách ch mi ng nào c t mi ng ñ y, ăn m t l n nh mãi. Khu du l ch sinh thái T Liêm mang ñ n Quý khách c m giác ñ c bi t trong nh ng bu i dã ngo i cùng gia ñình và b n bè! www.100hanoi.com 16 Hà N i Tôi Yêu
 17. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Khu du l ch sinh thái C Xanh Đ a ch :Khu Côn Đ o, Công ty B c Hà, xã Nam H ng, huy n Đông Anh, Hà N i Đi n tho i:04.38833133 Khác h n v i không khí n ào, náo nhi t thư ng ngày nơi ñô th , Khu du l ch sinh thái C Xanh hi n lên v i m t khung c nh thiên nhiên yên bình, thoáng ñãng. Ch cách trung tâm Hà N i kho ng 25 km, C Xanh là ñi m dã ngo i lý tư ng cho gia ñình, b n bè. Đ n v i C Xanh là b n ñ n v i các ho t ñ ng thư giãn như câu cá cùng nhi u ho t ñ ng vui chơi gi i trí khác, là b n ñ n v i nh ng món ăn ñ c ñáo do các ñ u b p tài ba ch bi n. n tư ng ñ u tiên khi ñ n Khu du l ch sinh thái C Xanh là m t màu xanh mư t c a c cây hoa lá, m t không khí trong lành, d ch u. Đ n ñây, b n ñư c hòa mình vào thiên nhiên, trút b nh ng m t m i, lo toan c a cu c s ng thư ng ngày. T n hư ng nh ng phút giây thư giãn bên h sen www.100hanoi.com 17 Hà N i Tôi Yêu
 18. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái B n b t g p hình nh làng quê thanh bình, yên nơi ñây t o cho b n c m giác v a thân quen, g n gũi l i v a r t thú v . N p nhà tranh và vư n cây ăn qu Chi c c u treo và b bàn gh làm b ng tre V i t ng di n tích 10 hecta, Khu du l ch sinh thái C xanh có năm h câu l n, m i h m t dáng v . Xung quanh h là nh ng hàng cây ñư c chăm chút r t k lư ng, t nh ng hàng d a th ng t p ñ n nh ng th m c xanh non, nh ng lo i cây c hoa lá mang v t nhi u mi n ñ t nư c. C Xanh có kho ng 40 chòi câu v i r t nhi u kích c khác nhau, s n sàng ph c v các b n. M i chòi câu là m t kho ng không gian riêng tư gi a thiên nhiên. B n ch c ch n s th y r t vui và thú v vì b n có th t tay mình câu ñư c cá cho dù b n có kinh nghi m hay không b i h câu luôn ñư c b sung cá m i. www.100hanoi.com 18 Hà N i Tôi Yêu
 19. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Nh ng phút giây thư giãn bên chi c c n câu Ngoài thú vui câu cá, b n còn có th tham gia các ho t ñ ng vui chơi khác như tho i mái ñi u khi n trò chơi xe ñ ng nư c hay b n mu n có c m giác b ng b nh c a trò bóng nư c. C Xanh có phòng karaoke, t i ñây b n có th th hi n tài năng ca hát c a mình. www.100hanoi.com 19 Hà N i Tôi Yêu
 20. www.100hanoi.com Du l ch sinh thái Các em nh ñ n Khu du l ch sinh thái C Xanh cũng ñư c th a thích vui chơi và tìm hi u nét ñ p văn hóa cũng như hi u bi t thêm v thiên nhiên. Sau nh ng gi vui chơi tho i mái, b n mu n tìm ch ñ ngh ngơi. C Xanh có khu phòng ngh l ch s , ñư c thi t k mang dáng d p thôn quê xen l n nh ng hàng cây t o ñư c không gian thoáng mát, tĩnh l ng. Đ n C Xanh, b n không ch ñư c vui chơi th a thích mà còn có cơ h i thư ng th c nh ng món ngon, ñ c s c do các ñ u b p tài ba th c hi n. T các món ăn thôn quê dân dã ñ n các món cao lương, C Xanh luôn làm th a mãn m i th c khách. H p d n và thú v nh t ph i k ñ n món th t cá s u. Đây là món ăn v a l mi ng, v a thơm ngon b dư ng. Hương v ñ m ñà c a món cá s u thu c b c hay v ng t thơm mát c a cá s u h p ch c ch n s làm b n nh mãi. www.100hanoi.com 20 Hà N i Tôi Yêu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản